Stichting BKR

Veilig databeheer helpt om schulden te voorkomen

Met decennia aan ervaring is Stichting BKR de uitgelezen partij om data veilig en betrouwbaar te verwerken en ontsluiten. Door dat via Vindplaats van Schulden te doen, signaleert de stichting tijdig betalingsachterstanden en voorkomt ze zwaardere schuldenproblematiek. Het resultaat: minder financiële en maatschappelijke schade.

Zonder data geen inzicht. Iedereen wil er iets mee, maar kennis en kunde zijn nodig om op een betrouwbare en veilige manier om te gaan met data. Dat geldt in het bijzonder voor financiën en schulden van burgers, zegt Henk Bothof, bestuurder en Chief Information Officer bij Stichting BKR. ‘Wij werken al meer dan 50 jaar met data vanuit een wettelijk kader. Dat is ons dna. Daar hoort een stelsel van afspraken en heldere definities bij. Belangrijk is om begrip te hebben hoe je met elkaar verantwoordelijkheid neemt in de kwaliteit van data. Wij beheren, structureren en ontsluiten informatie, om daarmee bij te dragen aan het financieel welzijn van Nederland.’

Stichting BKR is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. ‘Bij veel Nederlanders zijn we vooral bekend vanwege het stelsel van krediet­registraties, maar niet iedereen beseft dat wij ook veel doen om problematische schulden te voorkomen,’ zegt Bothof. Dat doet BKR onder meer via Vindplaats van Schulden, een dataplatform om tijdig betalingsachterstanden en schuldproblematiek in zicht te brengen. Partijen als zorgverzekeraars en woningcorporaties geven betalingsachterstanden door aan Stichting BKR, die deze data beheert en ontsluit aan gemeenten, zodat die op hun beurt mensen kunnen ondersteunen. ‘BKR oordeelt niet, maar geeft enkel weer hoe de situatie is,’ legt Bothof uit. ‘Het is heel belangrijk om dat op een veilige manier te doen. Als stichting hebben we een maatschappelijk doel. En we zetten data zeker niet in voor commercieel belang. Dat maakt van ons de ideale partner om samen met schuldeisers en gemeenten via databeheer problema­tische schulden te voorkomen.’

Met de Algemene verordening gegevens­bescherming (AVG) en de vernieuwde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) vinden partijen het soms ingewikkeld om te bepalen welke data ze mogen gebruiken en welke persoons­gegevens ze mogen uitwisselen. Stichting BKR ondersteunt hen met expertise in die zoektocht, zegt Bothof. ‘Het is van essentieel belang dat dit soort zaken strikt via de regels gebeurt. Wij hebben daarvoor de kennis en kunde in huis, van privacy officers tot risk­managers en juristen. Stichting BKR is een kleine speler, maar is sterk in de governance hiervoor.’

Verhalen vertellen
Bothof ziet door de coronacrisis vooralsnog geen extra schulden ontstaan, maar hij weet dat de toekomst ongewis is. ‘We zien in onze data dat er minder betalingsachterstanden zijn, maar onzeker is of mensen niet toch in de problemen gaan komen. Misschien kan de coronacrisis helpen om gemakkelijker over schulden te praten, waardoor het meer een maat­schappelijke discussie wordt. Het is ons duidelijk dat dit een krachtige investering vraagt in een gedegen platform, want we willen – samen met schuldeisers en gemeenten – dat het niet bij praten alleen blijft.’

Beeld: Culemborg Bedrijfsfotografie

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *