VOM

Shortlist Verkiezing Beste Overheidsorganisatie bekend

De shortlist van kandidaten van de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2017 is bekend. ‘De jury was onder de indruk van de kwaliteit van de inzendingen’. Het was een lastige keuze omdat er veel kwalitatief goede inzendingen waren.  

De 25 Longlistkandidaten afkomstig uit provincies, gemeenten, waterschappen, zelfstandige bestuursorganen, gemeentelijke samenwerkingen en stichtingen werden voorgedragen voor de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2017. De 10 Shortlistkandidaten zijn:

  • CJIB
  • Gemeente Alphen aan den Rijn
  • Gemeente Waddinxveen
  • Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard
  • Provincie Noord-Holland
  • Staatsbosbeheer
  • Stadsregio Parkstad Limburg
  • Stichting Samen Werken
  • Veiligheidsregio Fryslân
  • Waterschap Brabantse Delta

Na uitvoerig overleg van de jury worden op 20 september aanstaande de drie finalisten bekend gemaakt. Twee maanden later, op 20 november, wordt één van de finalisten in de Ridderzaal gekroond tot ‘Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2017’.

Over de Verkiezing
De Verkiezing draagt bij aan transparantie en kennisdeling binnen het openbaar bestuur. De Verkiezing geeft de deelnemende organisaties een podium om deze initiatieven breder te delen. Daarnaast ontstaat er door de Verkiezing een positieve sfeer binnen de deelnemende organisaties en zijn zij trots op hetgeen zij gepresteerd hebben.

Partners
De Verkiezing Overheidsorganisatie van het Jaar is een initiatief van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Handvest Publiek Verantwoorden (HPV), ICT Uitvoeringsorganisatie (ICTU), Interprovinciaal Overleg (IPO), Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), Departement Bestuur- en Organisatiewetenschap (USBO), Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging voor Bestuurskunde (VB) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Bekijk de website voor meer informatie over de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2017: www.overheidsorganisatievanhetjaar.nl/

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *