VORM

Samen bouwen aan betere wijken

Ontwikkelaar en bouwer VORM wil de gebouwde leefomgeving slimmer, duurzamer, betaalbaar en leefbaar maken met een integrale aanpak. Daarvoor biedt VORM een aantal oplossingen, waaronder BuurtBoost en Platvorm 2050, samen met partners. Want de opgaven die er op dit terrein liggen, kan niemand in z’n eentje aan, is de overtuiging van Eva Hekkenberg, directeur Concepten bij VORM.

‘We hebben allemaal hetzelfde doel: een mooie leefomgeving maken en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het realiseren van maatschappelijke doelen,’ constateert Hekkenberg. ‘Wij doen dat graag in samenwerking met onder meer gemeenten, woningcorporaties, andere ontwikkelaars en, uiteraard, de bewoners. We kijken samen met hen naar de toekomst: dat zorgt voor draagvlak.’

Naast een oplossing voor het woningtekort, spelen er grote vraagstukken zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid en de energietransitie. VORM pakt al die uitdagingen aan vanuit een ‘familie van bedrijven’, zoals Hekkenberg het noemt. ‘We hebben aparte onderdelen voor alle aspecten, zoals ontwikkelen, bouwen, onderhoud, innovatie, renovatie en transformatie. We hebben op elk vlak specialisten. Als je een gebied beter wilt maken, is dat echt niet alleen een kwestie van vastgoed. Er komt veel meer bij kijken, zoals zorg-, onderwijs- en energievoorzieningen, mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid. Daarom bieden wij een integrale benadering, samen met anderen.’

Blokkendoos
Dat leidt tot een scala aan oplossingen. Hekkenberg: ‘Om het woningtekort op te lossen kun je kijken of er nog ergens een weiland te vinden is, maar je kunt ook bestaande wijken herstructureren en versterken. Vroeger werden oude wijken vaak compleet gesloopt, om er nieuwbouw te kunnen neerzetten. Maar nieuw vastgoed bouwen is geen garantie dat er dan een betere buurt ontstaat. Alles platgooien leidt tot verzet, en dat is heel begrijpelijk. Mensen hebben een band met hun buurt, ze zijn er trots op en willen er graag blijven wonen.

Het zijn uiteindelijk de mensen die de buurt maken, niet het vastgoed. Daarom zoeken wij liever bestaande kwaliteiten op, en ruimte om woningen toe te voegen.’ ‘Daarvoor is BuurtBoost ontwikkeld,’ vertelt Hekkenberg. ‘Dat is ons concept waarmee we bestaande wijken samen met corporaties en gemeenten verdichten, verkleuren en verduurzamen. Verdichten door het toevoegen van nieuwe woningen op, aan of tussen bestaande gebouwen, zonder dat bestaande bewoners hoeven te verhuizen. Verkleuren door het toevoegen van nieuwe segmenten en functies. Verduurzamen door het renoveren van het bestaande vastgoed en het upgraden van de openbare ruimte. We hebben een blokkendoos gemaakt, de BuurtBoostBox, met alle elementen die in een wijk voorkomen, waarmee je modellen kunt maken. Dat geeft meer inzicht in de effecten van een plan en praat veel makkelijker, je krijgt beter boven tafel wat de belangen zijn van alle betrokken partijen, zoals gemeenten en woningcorporaties.’

Gelukkig
De wijken waarom het gaat, lijken in structuur erg op elkaar, ze bestaan uit dezelfde elementen en zijn monofunctioneel. Hekkenberg: ‘Met BuurtBoost willen we die wijken in alle opzichten diverser maken. De ondertitel van BuurtBoost is dan ook: Van mono naar multi. Daarbij gaat het niet alleen om woningen, de openbare ruimte is ook belangrijk. We kijken breed naar een buurt, niet naar alle woningen apart. Dat is nodig, want anders blijven er alleen ouderen over, met in elke woning een aanpassing zoals een traplift. Wij willen juist differentiatie brengen, dat is beter voor bijvoorbeeld leefbaarheid en veiligheid. Ook volgen we natuurlijk alle maatschappelijke ontwikkelingen. Er moeten wel voorzieningen komen voor onder meer zorg, maar ook voor mobiliteit, parkeren en ga zo maar door. Met BuurtBoost maken we een aantal varianten voor een wijk, waarvan in overleg de beste wordt gekozen. Zo zorgen we ervoor dat bewoners comfortabel en gelukkig in hun buurt kunnen blijven wonen, nu en in de toekomst.’

Efficiënter
BuurtBoost is niet de enige oplossing die VORM biedt, een andere is Platvorm 2050. Hekkenberg: ‘We moeten veel woningen bijbouwen in korte tijd, en die moeten betaalbaar zijn. Platvorm 2050 heet zo, omdat we 20 procent goedkoper en 50 procent sneller willen bouwen. De bouwwereld zit nogal ingewikkeld in elkaar, het is een keten met veel schakels. Traditioneel maakt een architect een ontwerp voor een ontwikkelaar, dan kunnen aannemers op het project inschrijven en vervolgens hebben die leveranciers voor de bouwmaterialen. Dat traditionele proces maakt bouwprojecten complex en duur.’

‘Voorop staat dat we unieke gebouwen blijven maken en gebruikmaken van de expertise van de architect en stedenbouwer. We denken echter wel dat het efficiënter kan. Bijvoorbeeld door aannemers en leveranciers aan de voorkant bij het project te betrekken. Wij ontwikkelen software, zodat we met hulp van de computer het hele proces in een model kunnen vatten. Je kunt de computer precies laten uitrekenen wat de effecten van variabelen zijn, zoals materialen, windhinder, geluidsoverlast, groenvoorzieningen, mobiliteit enzovoort.’

‘Je ziet dan bijvoorbeeld dat je beter de slaapkamers aan de andere kant van je gebouw kunt plaatsen, in verband met geluidsoverlast. Of dat je de hoogte van je gebouw moet aanpassen vanwege de wind, of dat je dat oplost door een rij bomen neer te zetten, etcetera. Parametrisch ontwerpen heet dat, want je voert de randvoorwaarden in de computer in en laat dan een berekening maken. Je kunt in je model ook rekening houden met de eisen en wensen van de gemeente of een woningcorporatie. Op deze manier voorkomen we hoge faalkosten, doordat we gaandeweg geen dingen moet aanpassen of achteraf moeten repareren.’

Datingsite
‘Aan Platvorm 2050 wordt nog hard gewerkt,’ aldus Hekkenberg. ‘We zijn op het niveau van materialen bijvoorbeeld nog bezig met de software te maken en we zijn nog aan het nadenken over een passende naam om het concept in de markt te zetten. Maar we wachten niet tot alles helemaal af is. Er lopen al projecten waarbij deze aanpak wordt toegepast.’ ‘We noemen Platvorm 2050 weleens gekscherend een datingsite voor de bouw, want het brengt partijen bij elkaar. We nodigen gemeenten, beleggers, ontwikkelaars van harte uit om mee te doen, we willen graag samen met bijvoorbeeld een gemeente een casus oppakken. Samen kunnen we het computerprogramma nog beter maken, niet om standaard gebouwen neer te zetten, maar juist mooie, unieke woningen, die onze leefomgeving verbeteren.’

Beeld: Hilbert Krane

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *