Vrije Universiteit Amsterdam

Schotten doorbreken: wetenschap en beleid slaan handen inéén

Wetenschappers uit verschillende disciplines samenbrengen om beleidsmakers nieuwe inzichten te bieden in actuele maatschappelijke vraagstukken. Dat is, kort gezegd, wat de VU School of Governance doet. ‘Juist deze coronatijd laat zien dat beleidsmakers hun kennis moeten putten uit meerdere bronnen en bereid moeten zijn hun perspectief te kantelen.’

Hoogleraar political science Ben Crum is sinds anderhalf jaar directeur van de VU School of Governance. ‘Wij richten ons op ervaren beleidsmakers in de publieke sector die vanuit publieke waarden werken voor het algemeen belang,’ zegt hij. ‘We bieden ze een platform om samen met wetenschappers vanuit een breed perspectief maatschappelijke vraagstukken op te pakken. Het is belangrijk om over domeinen heen te kijken, we willen schotten doorbreken.’

Sturen vanuit vertrouwen
Eén van de vraagstukken waarop de School of Governance de expertise van de Vrije Universiteit Amsterdam bundelt is ongelijkheid, bijvoorbeeld in wijken waar armoede en culturele diversiteit samenkomen. Crum: ‘Mensen aan de onderkant van de samenleving hebben de meeste steun nodig, maar zij passen vaak niet in bestaande generieke regelingen. Dat wordt nog zichtbaarder als je inzoomt op een groep zoals jongeren die nu het hardst worden getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Sommigen zijn zelfredzaam en hebben een sterk thuisfront, maar anderen niet. Hoe help je die? Hoe bereik je die? Daarvoor moet je bij de jongeren zelf aansluiten, hun ervaringen in kaart brengen en met hen samenwerken.’

Een ander thema waarop de School of Governance beleidsmakers uitdaagt is sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen. Universitair hoofddocent public governance en opleidingsdirecteur Frédérique Six observeert: ‘Organisaties in de publieke sector werken nu vaak vanuit wantrouwen, met controlesystemen waardoor medewerkers veel tijd kwijt zijn aan verantwoording. Onze opleiding kijkt naar hoe je intrinsieke motivatie van mensen kunt versterken. Door te sturen op de intrinsieke motivatie van mensen kun je gaan werken vanuit vertrouwen.’ Om de inzichten te laten beklijven in de beleidspraktijk werkt ze met academic action learning. Six: ‘Tussen de bijeenkomsten zit minstens een maand, zodat de deelnemers hun inzichten in praktijk kunnen brengen. Ze bespreken hun eigen casus in kleine groepjes, reflecteren op hun ervaringen en krijgen bovendien ook een kijkje in elkaars keuken.’

Onderwijsinnovatie
Net als voor het thema ongelijkheid is de coronacrisis ook een fascinerende testcase voor sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen. Denk bijvoorbeeld aan het omgaan met crisissituaties en aan medewerkers die grotendeels vanuit huis werken. Ook voor het onderwijs zelf heeft corona grote gevolgen. In haar laatste opleiding schakelde Six van fysiek onderwijs, naar deels online en ten slotte naar geheel online. Crum: ‘Persoonlijk contact blijft van grote waarde in de manier waarop we willen samenwerken met onze deelnemers. Maar door corona zijn we versneld overgeschakeld naar online onderwijs. Dat biedt nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld een chat die meeloopt met het college. Die ervaringen nemen we blijvend mee in onze opleidingen.’

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *