alle artikelen van Wigo4it

Topspeler in de markt van inkomensvoorziening

Wigo4it heeft in de coronacrisis samen met de vier grote gemeenten zorggedragen voor de Tozo- en TONK-regelingen, om burgers en bedrijven te helpen een tijd van financiële moeilijkheden te overbruggen. Intussen is de organisatie zelf druk bezig met een herijking: vanaf 2024 zal ze zich alleen nog bezighouden met inkomensvoorziening. Dat vergt organisatorisch en cultureel de nodige aanpassingen, maar de missie blijft hetzelfde: goede dienstverlening aan inwoners.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis was het rennen, rennen, rennen geblazen voor de medewerkers van Wigo4it. De steunpakketten Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) en TONK (Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten) dienden in hoog tempo te worden uitgerold. ‘Mensen hadden geld nodig om boodschappen te kunnen doen of de huur te betalen en bedrijven zaten te springen om kredieten zodat ze niet zouden omvallen,’ zegt John Dieleman, productmanager bij Wigo4it. ‘Gelukkig was er veel energie en creativiteit bij ons en de vier grote steden, waardoor we hebben kunnen zorgen dat burgers op tijd datgene kregen waar ze recht op hadden.’

Stedelijke samenwerking
Wigo4it is een coöperatie die samen met de vier grote steden ict-oplossingen ontwikkelt die maatschappelijke meerwaarde opleveren. In het geval van de Tozo en TONK, regelingen die tijdens de coronacrisis in zeer kort tijdsbestek uit de grond zijn gestampt, hield dat in dat Wigo4it met steden afstemde wat zij op het gebied van ict nodig hadden om snel en nauwkeurig financiële steun te kunnen verstrekken aan inwoners en bedrijven.

John Dieleman

Dieleman: ‘Gemeenten kregen, alleen al in de vier grote steden waarmee wij samenwerken, in een heel korte periode meer dan honderdduizend steunaanvragen. Je wilt voorkomen dat al die aanvragen met de hand moeten worden verwerkt. Zodra zo’n regeling zich in de conceptfase bevindt, gaan wij daarom in gesprek met de gemeente om te kijken of het behapbaar is voor de uitvoering en welke ict-dienstverlening wij kunnen bieden om de uitvoering te ontlasten.’

Succesvol
Voor de coronacrisis werden aanvragen voor steunregelingen gecheckt en getoetst tot op de laatste punt en komma, weet Dieleman, maar bij Tozo en TONK ging dat anders in zijn werk. ‘Vertrouwen was de basis waarop uitkeringen zijn verstrekt aan burgers. Daarna vond pas een controle plaats. Het primaire doel was om te zorgen dat iedereen die dat nodig had zo snel mogelijk geld kon krijgen.’

In november 2020 twijfelde de gemeente Amsterdam of het nog langer met Wigo4it samen wilde werken. De technologie zou “wiebelig” zijn, wat tot de vraag leidde wat de meerwaarde van het bedrijf was. De Tozo bleek echter dermate succesvol geïmplementeerd dat inmiddels van twijfel geen sprake meer is. ‘Tozo was een heel mooie proof of the pudding,’ zegt Pascal Greuter, directeur bij Wigo4it. ‘Uit een audit bleek dat met de technologie niets mis was. Met Tozo hebben we laten zien dat we heel succesvol snel kunnen schakelen.’

Proeve van bekwaamheid
De geslaagde proeve van bekwaamheid kwam op een goed moment. Wigo4it is druk bezig met een grootschalige reorganisatie, waarmee het zich alleen nog zal toeleggen op inkomensvoorziening, en niet langer op zorg en werk. ‘Door bezuinigingen van gemeenten moeten we financieel afslanken,’ legt Greuter uit. ‘Tegelijkertijd maken we een reorganisatie door, maar het belangrijkste: we blijven doordraaien. De continuïteit mag nooit verloren gaan: er mag geen uitkering zijn die niet goed is doorgerekend en waardoor een burger in de problemen komt.’

Slimmer en beter
In 2024 wil Wigo4it de topspeler zijn in de markt van inkomensvoorziening. Daarvoor dient de organisatie nog slimmer en beter samen te werken, meent Greuter. ‘Als je software op de juiste manier bouwt, is het maximaal schaalbaar. Wij bouwen al onze software vanuit de gedachte dat we deze niet voor vier maar voor honderd gemeenten maken. Dat is ontzettend complex, maar het moet wel je mindset zijn, wil je een zo goed en efficiënt mogelijk product maken.’

De continuïteit mag nooit verloren gaan

Tozo en TONK waren een bevestiging van wat men intern al wist: de organisatie kan dit aan. Dat neemt niet weg dat er de nodige veranderingen in gang zijn gezet. Procesmatig moet de organisatie efficiënter worden, zegt Greuter. ‘We moeten veel meer in ketens gaan denken. Van oudsher zijn we een verzuilde organisatie, maar we willen juist dat mensen end to end verantwoordelijk zijn. Meer verantwoordelijkheid lager in de organisatie. You build it, you run it.’

Zoiets gaat niet vanzelf: er moet niets minder dan een cultuurverandering plaatsvinden, met veel minder hiërarchie dan voorheen. ‘We zijn allemaal verstandige mensen met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel,’ zegt Greuter. ‘Wel is het gewoonweg onderdeel van het leerproces dat er dingen fout gaan,’ voegt algemeen directeur Teun van der Vorm toe. ‘Dat is alleen maar goed. Mensen die geen fouten maken, doen waarschijnlijk
te weinig. De kunst is fouten snel te herstellen en er met elkaar van te leren.’

Bij sommige bedrijven is het mantra dat iedereen directeur is. Van der Vorm: ‘Stel dat er troep op de vloer ligt, dan bel je niet een schoonmaker, maar pak je het direct zelf op. Dat zorgt voor een prettige, gelijke sfeer op de werkvloer, maar werkt tegelijkertijd onherroepelijk door op het werk zelf. Als er een verstoring is bij een klant, ga je geen ruzie maken over de vraag of afdeling A of B het op moet pakken, maar zorg je gewoon dat je op tijd de burger helpt.’

Boegbeeld
Van der Vorm is de opvolger van Larissa Zegveld die onlangs afzwaaide als algemeen directeur van Wigo4it, na een dienstverband van ruim 4 jaar. Greuter en Van der Vorm zijn blij dat ze op de schouders van Zegveld kunnen staan. ‘Zij was een boegbeeld van de organisatie,’ vindt Van der Vorm. ‘Ze heeft de fundamenten gelegd hoe we governance regelen met de gemeente en hoe we omgaan met schaalbaarheid. Het bestuurlijke vehikel staat, nu is het aan ons om er een productenbedrijf van te maken.’

De missie is goede dienstverlening aan inwoners

Greuter is sterk in het neerzetten van klantgerichte portfolio’s en Van der Vorm heeft een trackrecord in het realiseren en leiden van succesvolle agile organisaties. Beiden zijn trots bij Wigo4it te werken. Van der Vorm: ‘We lopen voorop met nieuwe technologieën, maar leveren vooral ontzettend belangrijke dienstverlening. Daarom willen IT’ers hier graag werken: wij zetten onze vaardigheden en producten in om nuttig te zijn in het sociaal domein.’

Maatwerk
Volgens Greuter is de meerwaarde van Wigo4it evident: ‘De kracht van ons bedrijf is dat we mensen hebben met domeinkennis, die ook op het gemeentekantoor hebben gezeten. Zij weten hoe het is om aan de balie te staan en met iemand te praten die ten einde raad is. Voor die mensen bouwen wij onze software.’

Als mensen niet geholpen kunnen worden, hebben wij buikpijn

Om mensen beter te kunnen helpen, hopen beide directeuren dat ze de komende jaren in de markt van inkomensvoorziening meer samen zullen werken. Momenteel is Wigo4it bijvoorbeeld in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Greuter: ‘Onze dienstverlening wordt straks veel meer modulair, zodat je als gemeente niet hoeft te kiezen voor een groot pakket waarvan je niet alles gebruikt, maar precies kunt selecteren wat je nodig hebt. Zo wordt het ook voor andere gemeenten dan de G4 gemakkelijker om met Wigo4it te werken.’

Vertrouwen
John Dieleman hoopt dat inwoners en overheid het vertrouwen in elkaar vasthouden, ook na crisistijd. ‘De toeslagenaffaire laat wel zien wat er kan gebeuren als je inwoners wantrouwt. Het laat ook zien dat het huidige stelsel, waarin mensen via allerlei regelingen een inkomen bij elkaar moeten schrapen, niet langer houdbaar is. Wigo4it mag een “ict-boer” zijn, maar ons hart klopt voor het sociaal domein. Als mensen niet geholpen kunnen worden, hebben wij samen met gemeenten buikpijn. Als het lukt, zijn we blij. Ik ben daarom benieuwd, als professional en als mens, of we die draai naar meer vertrouwen kunnen maken.’

Beeld: Hilbert Krane

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *