Duurzaam toegankelijke informatie

Deze special belicht de gevolgen van slechte digitale dossier- en archiefvorming bij decentrale overheden.

Recente voorbeelden uit het nieuws, de bonnetjesaffaire en e-mailtjes van Hillary Clinton, hebben informatiebeheer volop in the spotlights gezet. Het belang van een gezonde informatiehuishouding en digitaal duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie  biedt kansen voor de moderne overheid. Door snel over informatie te kunnen beschikken loopt de verantwoording aan toezichthouders soepeler. Door informatie actief openbaar te maken worden bronnen efficiënter gehanteerd en zijn deze voor iedereen toegankelijk. Dit is niet alleen vanwege het publieke belang: burgers moeten kunnen zien en volgen wat de overheid doet. Maar ook een bestuurder of ambtenaar die werkt voor het publieke belang moet alles kunnen uitleggen. Door het actief openbaar maken van overheidsinformatie neemt ook het vertrouwen van de burger toe.

Om digitale informatie van overheden duurzaam toegankelijk te houden – en deze dus niet alleen ergens te bewaren maar ook vindbaar te maken – zijn maatregelen nodig. Onvindbare informatie zal ertoe leiden dat de eerste twintig jaar van deze eeuw de slechtst gedocumenteerde ooit worden. Belangrijk cultureel erfgoed zal hiermee verloren gaan. Alleen wanneer duurzame digitale toegankelijkheid op de bestuurlijke agenda wordt gezet, kan de dreiging van digitale dementie afgewend worden.

Klik hier om de special te downloaden.

Delen