Jonge ambtenaren: Een andere kijk!

In deze editie:

Jonge ambtenaren zijn idealisten
Jonge ambtenaren willen bij de overheid werken om iets te kunnen betekenen voor de maatschappij. Als ze de ambtelijke dienst verlaten, is dat meestal omdat ze te weinig uitdaging vinden of omdat de inhoud van het werk hun niet aanstaat. Dat blijkt uit een raadpleging van Ambtenarenpanel. Meer lezen

Met alleen goede wil win je de wedstrijd niet
Overheidsorganisaties willen divers en inclusief zijn, maar dat lukt niet altijd. Ze denken vaak dat het een kwestie is van willen en dat het dan vanzelf gaat, maar dat is helaas een misverstand. Vaak spelen gevoeligheden en emoties een rol en dus is het belangrijk om met tact en empathie te werk te gaan. Maar actie is en blijft noodzakelijk. Uit principe natuurlijk, maar ook omdat gelukkige medewerkers betere medewerkers zijn. Meer lezen

Steeds meer werkgevers spelen spelletjes
Overheidswerkgevers maken steeds meer werk van hun werving en selectie. Niet alleen gaan ze actiever op zoek naar geschikte kandidaten, ook selecteren ze vaker op karakter en vaardigheden in plaats van op diploma’s en werkervaring. De winst van deze aanpak is dat de vijver waarin ze met z’n allen vissen groter wordt. Nog een voordeel: de diversiteit in hun organisaties neemt toe. En dat is mooi meegenomen als je in een overspannen arbeidsmarkt aantrekkelijk wilt zijn voor nieuw talent. Meer lezen

Witte vlekken in het brein van de overheid
De komende jaren gaan duizenden ambtenaren met pensioen. Daarmee verdwijnt een stabiele “database” vol waardevolle kennis, onkenbare weetjes en organisatie­geheugen. Hoe borg je die kennis anno 2022? Zeker in een arbeidsmarkt waarin een baan voor het leven niet meer bestaat. Jonge ambtenaren trekken aan de bel en willen het onderwerp agenderen voordat het te laat is. Meer lezen

Solliciteren kun je leren
Voordat je begint aan je nieuwe baan als jonge ambtenaar, moet je natuurlijk solliciteren. Hoe breng jij je waarden over op je potentiële werkgever en hoe onderhandel je over salaris? In gesprek met twee HR-experts en een recruiter. Een belangrijke les: ga voor een baan die past bij wie je bent. Salaris is niet zaligmakend. Meer lezen

Delen