15 jun 2021 - Tilburg

Projectleider

Tijdelijk - 32 - 36 uur

In samenwerking met Staatsbosbeheer zijn wij op zoek naar een enthousiaste teamleider Advies & Projecten. In deze functie ga je 36 uur per week aan de slag. De functie is in eerste instantie tot en met 31 december 2021, met kans op verlenging. Solliciteren regel je eenvoudig via de groene button op deze webpagina.

Wat ga je doen?

Als teamleider Advies & Projecten stuur je een multidisciplinair team van inhoudelijk deskundigen aan. Daarnaast ben je, als onderdeel van het provinciaal managementteam, mede verantwoordelijk voor de koersbepaling en voor het realiseren van de doelen en opgaven die in de provinciale eenheid uitgevoerd moeten worden. Je verbindt kennis en onderzoek uit het eigen team en de directie Kennis & Expertise met het dagelijks beheer en provinciale en landelijke projecten. Dit doe je samen met de huidige teamleider Advies & Projecten.

 • Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van de medewerkers binnen je team (projectmedewerkers en projectleiders) en voor het goed benutten van de aanwezige kennis, ervaring en achtergronden;
 • Je levert inhoudelijk bijdrage aan team overstijgende en provincie-brede dossiers;
 • Je draagt zorg voor goede afstemming met het provinciehoofd, de huidige teamleider Advies & Projecten en de teamleiders in de provinciale eenheid;
 • Je stuurt op optimale en slagvaardige ondersteuning van de provinciale eenheid;
 • Je werkt opgave- en ontwikkelgericht en bewaakt hierbij dat landelijke lijnen gevolgd worden;
 • Je stimuleert onderlinge uitwisseling van informatie over trends, kansen, etc. in het team zodat zoveel mogelijk kansen worden benut;
 • Je organiseert de volledige PDCA-cyclus terreinbeheer;
 • Je stimuleert uitwisseling van kennis en indien van toepassing capaciteit met andere provinciale eenheden en landelijke organisatieonderdelen;
 • Je stuurt op optimale verbinding met Kennis & Expertise;
 • Je stuurt op uitvoering in de provinciale eenheid conform de landelijk vastgestelde kaders en formules.

Wat beloven wij jou?

 • Een afwisselende baan bij een Rijksoverheidsorganisatie;
 • Je wordt beloond met een marktconform salaris van € 3.842,26 – € 5.710,80 in schaal 12, conform cao Rijk;
 • Je bouwt naar rato 25 dagen per jaar op en je ontvangt 8,33% vakantiegeld over je verdiende salaris;
 • Collectiviteitskortingen bij verschillende (zorg-)verzekeringen;
 • Een gratis wisselend aanbod aan opleidingen & workshops;
 • Korting bij meer dan 300 sportscholen, verspreid door heel Nederland;
 • Doorbemiddeling na uitstroming: Driessen Verbindt!;

Wat vragen we van jou?

 • Academisch werk- en denkniveau (met minimaal een afgeronde hbo diploma);
 • Kennis van en ervaring met natuur- en terreinbeheer;
 • Ervaring met het aansturen van professionals van uiteenlopende disciplines;
 • Een inspirerende persoonlijkheid en een overtuigende verbinder die graag in teamverband werkt;
 • Bekend met het managen van veranderingen en in staat om medewerkers en het team te motiveren en te stimuleren in hun ontwikkeling;
 • Ervaring in project- en risicomanagement.

Je competenties en talenten:

 • Proactief, hands-on, in staat te schakelen tussen uitvoering en beleid.
 • Klantgericht en in staat om een netwerk op te bouwen.
 • Je kan goed samenwerken, ook wanneer belangen niet overeenkomen.

Wat verder goed is om te weten

Over Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 273.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. 

Provinciale eenheid Noord-Brabant
De provincie is met een beheerareaal van ruwweg 30.000 ha een uitgestrekte en gevarieerde eenheid, waarbij de gebieden specifieke kenmerken en betekenis hebben en ook specifieke ontwikkelingen doormaken. De eenheid heeft veel grenslengte, grensoverschrijdende natuurgebieden en relaties met buurland België. De regio kent sterk landelijke gebieden, maar ook juist sterk verstedelijkte gebieden.

In de provincie Noord-Brabant gebeurt er veel op het vlak van bos- en natuur. De realisatie van het Natuur Netwerk Brabant (voormalige EHS), herstelprojecten met betrekking tot stikstof, aanplant nieuw bos, vorming van het van Gogh Nationaal Park, energietransitie en natuur-inclusieve landbouw.

Team Advies & Projecten
Het Team Advies & Projecten is een multidisciplinair team van inhoudelijk deskundigen en projectleiders en -medewerkers. Het team bestaat nu uit een kleine 30 vaste medewerkers waarvan de helft zich bezig houdt met projecten. Om alle projecten te kunnen bemensen zijn ook nog ruim 20 mensen ingehuurd.

Is je interesse gewekt?

Reageer op deze vacature via de sollicitatieknop. Heb je een vraag over deze vacature, neem dan contact op met Lisanne van der Heide of Romy Slomp op telefoonnummer 050-2070000 of stuur een e-mail via groningen@driessen.nl.

 • overheid
 • manager
 • advies
 • projectleider
 • projectmanager
Solliciteer
Delen