nieuws i-Samenleving

Gebruik verplichte standaarden bij aanbestedingen neemt toe

In het overgrote deel (89 procent) van de aanbestedingen bij overheden wordt om een of meer van de relevante verplichte standaarden gevraagd, maar in slechts 6 procent van de gevallen wordt om alle relevante standaarden gevraagd. Dat blijkt uit de Monitor Open Standaarden 2019, een rapport dat staatssecretaris Knops afgelopen week naar de Tweede Kamer stuurde.

Het percentage aanbestedingen dat een deel van de verplichte standaarden vraagt groeit. In 2019 ging het om 83 procent, in 2018 om 79 procent en in 2017 was het 69 procent. Waarom niet alle standaarden worden gebruikt en sommigen achterwege worden gelaten -met name vanaf het moment van een nieuwe aanschaf- wordt vaak niet uitgelegd in het jaarverslag zoals het hoort.

Desalniettemin vielen van de 72 onderzochte aanbestedingen, zes organisaties op omdat ze in een aanbesteding om (vrijwel) alle relevante open standaarden vroegen. Dat waren Zorginstituut Nederland, Provincie Groningen, Gemeente Maastricht, Stichting NWO, Ministerie van BZK en Ministerie van AZ. Met hun aanbestedingen geven deze organisaties een goed voorbeeld voor de publieke sector. Alle onderzochte aanbestedingen en hun bijbehorende beoordeling zijn openbaar gepubliceerd in het digitale magazine Monitor Open Standaarden.

Ook overheidsvoorzieningen zijn onderzocht op het gebruik van de relevante open standaarden. Ten tijde van de meting voldeed 69 procent van de gemeten overheidsvoorzieningen, zoals DigiD en MijnOverheid, aan alle verplichte standaarden. Toch worden in sommige andere voorzieningen belangrijke standaarden vergeten, of om andere redenen achterwege gelaten.

Informatieveiligheid
Twee weken terug publiceerde Forum Standaardisatie het onderzoek Meting Informatieveiligheidstandaarden. De conclusie daarvan was dat de adoptie steeds beter gaat, maar dat er onvoldoende aandacht is voor beveiligen van overheidsmail. Eind 2019 moesten overheden de standaarden STARTTLS en DANE implementeren, om vertrouwelijkheid van e-mailverkeer te borgen. Ook moesten zij anti-phishing-standaarden SPF en DMARC op een strikte manieren toepassen, om e-mailvervalsing tegen te gaan. Aan deze afspraak werd begin dit jaar voor gemiddeld 75 procent voldaan. Overheidsbrede afspraken leiden wel tot een grotere adoptie van cruciale informatieveiligheidstandaarden, maar er is kennelijk meer nodig om voldoende urgentie te kweken bij de achterblijvers.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *