Disclaimer

Uitgever, hoofdredacteur en auteurs verklaren dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen uitgever, hoofdredacteur en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever, hoofdredacteur en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.
Tevens is Publiek Denken niet aansprakelijk voor claims welke ingediend worden als gevolg van het oneigenlijke gebruik van artikelen of andere op de website opgeslagen informatie, op een andere wijze dan hierboven beschreven. Publiek Denken zal deze claims verhalen op de veroorzaker.