Boek Ladders tegen Wolken

Titel: Ladders tegen wolken, excelleren in het 5e innovatietijdperk
Auteur: Hans Bakker, Dirk-Jan de Bruijn en Michiel Jak
Uitgever: Publiek Denken
ISBN: 9789083020303

Samenvatting
Ingewikkelde systeeminnovaties – denk aan transities in energie, mobiliteit, klimaat, veiligheid, zorg – hebben meer nodig dan kortetermijnsturing en micromanagement. Het 5e innovatietijdperk vraagt om een aanpak waarin het ecosysteem (‘think big, start small, act now’) centraal staat, er sprake is van een sluitende collectieve value-case, het gedeelde hogere doel wordt gecombineerd met het individuele belang én publieke als private partijen actief participeren, zonder dan een van hen de baas speelt. Een aanpak die is gebaseerd op twee essentiele ervaringen: meer dan 90 procent van de innovaties komen tot stand tussen organisaties en technologie is slechts in een kwart van de gevallen de echte driver. Dat vraagt om professioneel georganiseerd netwerkleiderschap (waarbij een coalition of the willing wordt gevormd uit alle 4O’s: Overheden, Ondernemers, Onderwijs- en kennisinstellingen en Omgeving) en onderstreept het dominante belang van sociale innovaties.

Uiteraard is daarvoor aanstekelijk voorbeeldgedrag nodig, om risico’s in lijn te brengen met de te verzilveren kansen, handelingsruimte en handelingsperspectief te creëren, duurzame verbindingen met hoofdprocessen tot stand te brengen en wederzijds begrip te tonen. Door de genoemde ecosysteem-benadering hoeven problemen niet perse te worden opgelost op het niveau waarop ze zijn ontstaan. Daarvoor zijn compleet andere vormen van sturing en leiderschap noodzakelijk.

Auteurs zijn Hans Bakker, Dirk-Jan de Bruijn en Michiel Jak. In dit boek maken ze inzichtelijk hoe die nieuwe vormen van sturing en leiderschap eruitzien en in de o zo taaie praktijk succesvol kunnen worden toegepast. Uiteraard voorzien van lessons learned: want iedere innovatie is anders. Bovendien: trial and error betekent regelmatig je neus stoten waarbij het helpt als je leert van je fouten én deze ook durft te delen.

Recensies

Bestellen
Het boek is maandag 7 september verschenen. Hieronder kunt u een exemplaar bestellen. De kosten bedragen €19,99 incl. 9% btw, daarnaast brengen wij administratie- en verzendkosten in rekening.