Over Publiek Denken

Publiek Denken is een onafhankelijk magazine voor en over publieke zaken en overheidsmanagers. We berichten vanuit de gedachte dat het succes van een ambtelijke organisatie afhankelijk is van de persoonlijke kwaliteiten en gedragspatronen van de professionals en managers die er werken. Met de snelle ontwikkelingen in de samenleving veranderen ook de inhoud van het werk, de hierbij benodigde competenties en kwaliteiten. De ambtenaar van vandaag moet scherp zijn op resultaat, inhoudelijk geloofwaardig, emotioneel intelligent, politiek bekwaam, toegankelijk zijn en verbindend kunnen handelen. De bestuurder en topambtenaar staat vandaag de dag voor lastige vraagstukken die complex en politiek geladen zijn. Dan heb je behoefte aan een sparringpartner, begrip en herkenning en kennisuitwisseling. Publiek Denken biedt hier een platform voor:

  • PD maakt ervaringen van collega’s op lastige dossiers inzichtelijk, met interviews en reportages waarin de dilemma’s en het ambtelijk handelen belicht worden.
  • PD scherpt je visie op besturen in het publieke domein met artikelen, interviews, essays, columns en debat.
  • PD zorgt voor verbinding tussen ambtenaren door een betekenisvolle dialoog op te starten.
  • PD daagt je uit om te reflecteren op je eigen ambtelijk denken en handelen.
  • PD draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van ambtenaren.

Publiek Denken is een netwerkplatform en een ontmoetingsknooppunt voor professionals werkzaam in de publieke sector en bestaat uit een magazine dat 8 keer per jaar verschijnt, e-zine, themamagazines, website, e-nieuwsbrief, Facebook, Linkedin-groep, Twitter, expertmeetings en dialoogtafels. We zijn mediapartner van Omooc, Stichting Overheidsmanager van het jaar en Vereniging voor OverheidsManagement.

Publiek Denken drijft op de volgende pijlers:

Samenwerken
- Vormgeven aan het partnerschap van en met burgers en cliënten
- Effectief opereren in netwerken
- Aansluitend bij zelforganiserend vermogen van de burgers

Communicatie
- Incident- en kortetermijnoriëntatie
- Opkomst social media
- Crisiscommunicatie
- Dramademocratie
- Mediacratie

Opbrengstgericht werken
- Maximaliseren publieke waardeopbrengst
- Politieke beweeglijkheid
- Leiderschap
- Integriteit

Bedrijfsvoering
- Werving en behouden van talent
- Realisatie taakstellingen
- Nieuwe technologie in ambtelijk werk

Ingrediënten Publiek Denken
Publiek Denken verschijnt in maart, april, mei, juni, september, oktober, november en december. Daarnaast actualiseren wij onze website met nieuwsberichten, blogs en artikelen (deels premium: alleen toegankelijk voor abonnees).