SkillsTown is een online opleider voor professionals, met de ambitie om bij te dragen aan een continue ontwikkeling van mens en organisatie. Segment is een opleider en adviseur voor overheid en de non-profit sector. Advies, training en ondersteuning op de beleidsterreinen wonen, zorg en welzijn. Factum is een adviesbureau voor de publieke sector. Het specialisme is de Wmo en
> lees meer
TIAS School for Business and Society doceert vanuit de gedachte dat inzichten van vandaag niet de oplossingen van morgen zijn. Daarom legt TIAS, naast het
> lees meer
Tijdens het KCC Interactief-congres krijgt u op één dag meer zicht en grip op klantgerichtheid, klantcontact en dienstverlening, nu en in de toekomst. Movisie is een kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke
> lees meer
Het Publieke Domein begeleidt medewerkers naar een nieuwe baan of opdracht bij een andere organisatie binnen de publieke sector en verzorgt loopbaantrajecten. DuurzaamDoor is een kennisprogramma voor sociale innovatie dat de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie wil versnellen en doorbraken helpt realiseren. SRO is een bloeiende organisatie die samenwerkt met veel gemeenten aan optimaal onderhouden en maatschappelijk renderend vastgoed. De hoofdactiviteiten van SRO zijn: -Beheer en onderhoud
> lees meer
De NSOB is dé opleider in Nederland voor de publieke sector. De school laat onderzoek en onderwijs elkaar verrijken. Nieuw onderzoek wordt direct verwerkt in
> lees meer
De Vrije Universiteit Amsterdam neemt met wetenschappelijk en waardengedreven onderwijs, onderzoek en valorisatie, verantwoordelijkheid voor mens en planeet. De Meeuw is een bouwbedrijf met haar ‘roots’ in Oirschot. De Meeuw is gespecialiseerd in modulaire bouw en werkt al sinds 1929 aan toekomstbestendige huisvesting.
> lees meer
Overheidmanagers, professionals en bestuurders op actuele vraagstukken voeden met inspiratie en verdieping, dat is onze missie.   Leeuwendaal bouwt mee aan een publieke sector waar Nederland trots op is. We ontwikkelen niet alleen de beste oplossingen op het vlak van personeel en
> lees meer