DuurzaamDoor is een kennisprogramma voor sociale innovatie dat de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie wil versnellen en doorbraken helpt realiseren. SRO is een bloeiende organisatie die samenwerkt met veel gemeenten aan optimaal onderhouden en maatschappelijk renderend vastgoed. De hoofdactiviteiten van SRO zijn: -Beheer en onderhoud
> lees meer
De NSOB is dé opleider in Nederland voor de publieke sector. De school laat onderzoek en onderwijs elkaar verrijken. Nieuw onderzoek wordt direct verwerkt in
> lees meer
De Vrije Universiteit Amsterdam neemt met wetenschappelijk en waardengedreven onderwijs, onderzoek en valorisatie, verantwoordelijkheid voor mens en planeet. Stade Advies is een landelijk opererend adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling dat op een breed vlak een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van samenleven. Stade
> lees meer
De Meeuw is een bouwbedrijf met haar ‘roots’ in Oirschot. De Meeuw is gespecialiseerd in modulaire bouw en werkt al sinds 1929 aan toekomstbestendige huisvesting.
> lees meer
Forum Standaardisatie heeft als doel interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid te bevorderen via het gebruik van open standaarden voor digitale gegevensuitwisseling in de publieke sector. Overheidmanagers, professionals en bestuurders op actuele vraagstukken voeden met inspiratie en verdieping, dat is onze missie.   De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) bouwt – samen met overheidsmanagers uit alle bestuurslagen – aan een podium voor ‘het vak van de ambtenaar/publiek manager’ en
> lees meer
Leeuwendaal bouwt mee aan een publieke sector waar Nederland trots op is. We ontwikkelen niet alleen de beste oplossingen op het vlak van personeel en
> lees meer
Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) wil dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in de vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen
> lees meer