Samen sterker: praktijkgerichte masterclass inclusieve burgerparticipatie 2023

Introductie

Uitgever Publiek Denken en onderzoeksbureau Invior (initiatiefnemers van de Barometer Burgerparticipatie) organiseren op 7 december de masterclass Samen sterker: praktijkgerichte masterclass inclusieve burgerparticipatie.

Leer verdiepen, verbinden en vernieuwen voor een effectievere beleids- en besluitvorming

Het blijft een grote uitdaging om alle stemmen uit de samen­leving te bereiken als het om burgerparticipatie gaat. Op lokaal niveau zien we de opkomst van diverse initiatieven als referenda, enquêtes, klankbordgroepen, stads­gesprekken, burgerbegrotingen en burgerberaden als paddenstoelen uit de grond schieten. Ondanks deze initiatieven blijkt uit onderzoeken dat burgerparticipatie blijft voor­behouden aan mensen met de grootste roeptoeter: de witte, hoogopgeleide mannen van 50 jaar en ouder…

Bij inclusieve burgerparticipatie wil je een brede en diverse groep van burgers, ondernemers en andere belangengroeperingen betrekken bij beleidsvorming én besluitvorming van provincies, gemeenten en waterschappen. Het doel van inclusieve burgerparticipatie is om ervoor te zorgen dat iedereen in de maatschap­pij, ongeacht achtergrond, geslacht, leeftijd, ras, sociaal­-economische status, de mogelijkheid heeft om deel te nemen aan de besluitvorming die invloed heeft op zijn leven. Dit leidt tot betere onderbouwde beleidsbeslissingen en een groter gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijkheid onder burgers.

Verdiepen
Verdiep je begrip van inclusieve burgerparticipatie en ontdek nieuwe benaderingen die de basis hiervan vormen. Leer van onze experts en deel kennis om een solide basis te leggen voor effectieve betrokkenheid van burgers.

Verbinden
Verbind met een divers netwerk van beleidsmakers en ambtenaren die zich bezighouden met burgerparticipatie om gezamenlijk oplossingen te verkennen voor complexe maatschappelijke uitdagingen. Creëer duurzame partnerschappen en leer hoe je stakeholders kunt mobiliseren voor positieve verandering.

Vernieuwen
Vernieuw je benadering van burgerparticipatie door innovatieve methoden en best practices te verkennen. Ontdek hoe we de manier waarop we samenwerken met burgers kunnen veranderen en de effectiviteit van overheidsbesluitvorming kunnen vergroten.

Voor wie is deze masterclass bedoeld?
Deze masterclass is geschikt voor beleidsmakers en ambtenaren bij provincies, gemeenten en waterschappen die verantwoordelijk zijn voor burgerparticipatie, stadsontwikkeling, leefomgeving, sociale zaken, energietransitie en andere relevante beleidsterreinen.

Programma

09:00 uur
Opening door hoofddocent Marion van der Voort van Bureau voor Gebiedscommunicatie

 • Kennismaking
 • Wat wil je leren?

9:15
Presentatie onderzoeksresultaten Barometer Burgerparticipatie 

 • Introductie en ervaringen met burgerparticipatie
 • Presentatie resultaten Publiek Denken Barometer Burgerparticipatie door onderzoeksbureau Invior

09:30 uur
Praktijkervaringen

 • Delen van uitdagingen en inzichten bij het betrekken van stakeholders uit de samenleving
 • Mogelijkheid om je eigen casus te bespreken

10:00 uur
Inclusieve communicatie

 • Communicatie en betrokkenheid
 • De geschiedenis van inspraak
 • Het humeur van Nederland en hoe we daar mee omgaan
 • Praktische tips en strategieën om diverse groepen actief te betrekken.
 • Do’s en don’ts van burgerparticipatie

10.50 uur
Pauze 

11:10 uur
Een inspirerende praktijkcase van gemeente Utrecht

 • Omgaan met weerstand en conflicten
 • Identificatie van succesfactoren en lessen voor de praktijk
 • Het belang van adequate terugkoppeling

12:30 uur
Lunch en kwartetten

13:15 uur
Start middagprogramma

 • Terugblik
 • Welke types herken je uit het kwartet?
 • Welke ervaringen?

13.30 uur
Een inspirerende praktijkcase van gemeente Zundert

 • Omgaan met weerstand en conflicten
 • Identificatie van succesfactoren en lessen voor de praktijk
 • Het belang van adequate terugkoppeling

14.30 uur 
Actieplan voor inclusieve burgerparticipatie 

15:00 uur
Issues en aandachtspunten uit je eigen plan bespreken

15:30 uur
Vormen van participatie

 • Inloopavond
 • Online
 • Burgerberaad
 • Et cetera

16:00 uur
Wat je altijd al wilde vragen

16:30 uur
Afsluiting, uitreiking certificaat en netwerkborrel 

17.30 uur 
Vol inspiratie, contacten en ideeën naar huis