Motivaties Top 100 Ambtenaar van het Jaar 2020

Onderstaande lijst staat op alfabetische volgorde. De motivaties zijn afkomstig van de collega’s van de kandidaten.

 1. Vincent Anker, gebiedscoördinator en specialist gebiedsgericht werken, gemeente Eindhoven
  Vincent is een energieke wijkambtenaar en hij combineert dat met zijn functie als specialist gebiedsgericht werken. Al zijn denken en handelen wordt gestuurd vanuit zijn ervaringen in de omgang met inwoners van de stad. En dat landt dus ook in de voorstellen die hij ontwikkelt voor inwonersgerichte subsidies en gebiedsprogramma’s. Tel daarbij op dat iedereen die hij tegenkomt vanzelf mee gaat doen omdat het enthousiasme er vanaf spat en je weet dat Vincent over beweging creëert. Als ik inwoner wil ik dat Vincent mijn wijkambtenaar is.
 2. Yildirim Aydin, Beleidscoördinerend medewerker, Ministerie van Buitenlandse ZakenZijn aangeboren talent om leiding te geven (gevraagd en ongevraagd) gecombineerd met een goede dosis humor maakt Yildirim tot een uitzonderlijke, zelfdzame rijksambtenaar. Een die niet oog heeft voor eigen gewin, maar voor de persoonlijke ontwikkeling van een ander en hem/haar daarbij ook coacht. Want: “ik scoor juist, als jullie goed presteren.”
 3. Ilona Bakker, Adviseur interne communicatie, Gemeente Nissewaard
  Ilona is een prettige, doortastende collega, die altijd klaarstaat om een passend communicatieadvies te geven. Hoe complexer de vraagstukken, hoe meer Ilona in haar kracht staat. Ilona inspireert en stimuleert mijzelf, het team én de organisatie om elke dag het beste uit zichzelf te halen, en om van Nissewaard steeds een mooiere (werk)plek te maken!
 4. Bart Bardoel, Adviseur Beheer en Onderhoud, waterschap Aa en Maas
  Bart heeft als geen ander voeling met het vak van ambtenaar. Eigenlijk omdat hij allergisch is aan het beeld van de klassieke ambtenaar. Hij is sterk communicatief en weet als geen ander hoe hij met aangelanden en burgers om moet
 5. Paul Benner, Teammanager, Autoriteit Consument en Markt
  Paul stuurt een team aan met medewerkers met verschillende expetises. Toch weet hij een sterk teamgevoel te creëren. Dat is zeker in deze periode van thuiswerken belangrijk. Paul stimuleert initiatieven vanuit het team, houdt contact, en staat open voor feedback. Wat mij betreft een voorbeeld!
 6. Peter Berben, Projectleider Delta Agrifood Business (DABLAB), Gemeente Bergen op Zoom
  Peter is een innovator en netwerker pur sang. Hij zet zich onvermoeibaar in een broedplaats voor innovatieve duurzame ontwikkelingen te realiseren. Samen met het bedrijfsleven en het onderwijs. Het is geen doorsnee ambtenaar, maar iemand die de randen op zoekt van wat mogelijk is. Dit is in het kort de motivatie. Ik kan er nog veel meer over schrijven, maar ik denk dat dat voor dit moment niet de bedoeling is.
 7. Laurens Bijl, Beleidsambtenaar, Gemeente Roerdalen
  Laurens is ambtenaar met de portefeuille geluk. Als er iets bijdraagt aan het goed functioneren van een gemeenschap dan is het de aandacht voor geluk en ja het is hem gelukt!
 8. Marcel van Bijnen, provinciesecretaris/algemeen directeur, provincie Noord-Brabant
  In het zwaar door corona getroffen Brabant is hij een ware leider, die op heel natuurlijke, laagdrempelige en benaderbare wijze doet waar de organisatie behoefte aan heeft: heldere communicatie met onder andere wekelijkse webcasts, snel schakelen en doorvertalen van de landelijke richtlijnen, maar vooral: échte, warme en persoonlijke aandacht voor alle medewerkers!
 9. Gideon Blom, Inspecteur gevaarlijke stoffen binnen vaart, Inspectie Leefomgeving en Transport
  In de korte tijd dat hij bij deze dienst is heeft hij belangrijke onderzoeken gedaan met een positief resultaat
 10. Lian de Boer, Adviseur economische zaken, Gemeente Groningen
  Lian is scherp, kritisch en weet anderen te motiveren om de beste prestatie te leveren. Echt een topper waar die de gemeente Groningen zeker niet los moet laten!
 11. Debby Boers, beleidsmedewerker sociaal domein, gemeente Schouwen-Duiveland
  Geeft een bijzondere invulling aan het begrip raamambtenaar, als een nieuwe manier van werken om de kloof tussen samenleving en lokale overheid te verkleinen. Zij geeft hierover workshops en heeft hierover een boek geschreven: De ambtenaar die uit het raam klom en verdween
 12. Peter Bogers, Regisseur Beheer en Onderhoud, gemeente Bergen op Zoom
  Een collega die altijd oog heeft wat er speelt in de maatschappij, collega’s vol enthousiasme weet te ondersteunen bij hun werkzaamheden en waar geen vraag te veel voor is. Plichtsbewust en altijd positief ingesteld.
 13. Maarten Bonnema, Senior Inspecteur, Inspectie Leefomgeving en Transport
  Maarten is een belangrijke aanjager bij de vernieuwingsproces den van vergunningverlening voor drones. Hij begrijpt het publieke en zakelijke belang van vergunningen. Hij maakt de juiste afwegingen bij het bewaken van de luchtvaartveiligheid en het stimuleren van Innovatie. Daarnaast is het een deskundige en plezierige collega om mee samen te werken.
 14. Paul Bontenbal, Senior Business Information Analyst, gemeente Amsterdam
  Altijd beschikbaar met veel energie, een prachtige schrijfstijl, bereikt door een meer dan gemiddeld empathisch vermogen met een goed inlevingsvermogen in doelgroepen in de gemeente. Zijn inzet is cruciaal voor het succes van programma’s als digitale stad, onderwijs innovatie e.d.
 15. Louise Brandsma, Maatschappelijk werker, FPC Oostvaardersklinie
  Louise werkt al jaren als maatschappelijk werker in de Oostvaarderskliniek (FPC) haar jarenlange ervaring met TBS gestelde in combinatie met haar werkzaamheden hebben geleid tot het maken van een boek. Louise schreef al jaren columns over haar werk. deze zijn gebundeld. Een eerlijke en leuke inkijk in het werk van een maatschappelijk werker van de FPC Oostvaarderskliniek.
 16. Ron Caris, Adviseur Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Leudal
  Voor iedereen die hem kent en weet te vinden! Bij ons op het werk, benutten we elkaars kwaliteiten. laten we iedereen in z’n waarde, helpen we elkaar, hebben we discussies, hunnen we lachen, zijn we eerlijk en positief, werken we samen en vullen elkaar aan! Delen we Lief en Leed, zowel op het werk en privé!
 17. Johan Cats, Hoofd ROR, Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR)
  Het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering is in de jaren na de oprichting gegroeid tot een instituut van formaat. Dit met een relatief kleine organisatie. Aan deze organisatie wordt sinds de start, sturing en leiding gegeven door het Hoofd ROR, de heer Johan Cats. Johan toont betrokkenheid, inspiratie en kennis van zaken. Een bruggenbouwer, dé verbinder tussen (Rijks) organisaties en binnen het team. In mijn 21 dienstjaren geen meer inspirerend en betrokken leidinggevende meegemaakt. Een voorbeeld voor velen en op vele niveau’s van managen. Tevens heeft hij in corona tijd het online onderwijs opgezet voor het gehele OIDJI, een prestatie van formaat!
 18. Nassar Chakir, Team Buurtsport, Gemeente Tilburg, Sportbedrijf
  Er altijd een mogelijkheid om je doel te bereiken, is het niet links om dan wel rechts om. Hij vindt altijd een weg en mogelijkheid om zijn oftewel het doel te bereiken
 19. Angelique Croes, Preventie adviseur armoede en schulden, gemeente purmerend
  Enthousiast in preventie op schulden vanaf het eerste uur, altijd voor de 100% op zoek naar een oplossing, nooit naar een probleem.
 20. Joyce Dahlmans, Senior medewerker maatschappelijke ontwikkeling, Gemeente Landgraaf
  Met tomeloze energie zet Joyce zich in voor vernieuwing en verbetering van het plaatselijk onderwijs. Ze heeft frisse nieuwe ideeën zoals de Gezonde Basisschool van de toekomst en het Nieuwe Peuterstelsel en geeft alles om dit tot een succes te maken. Ze beschik ook over de capaciteiten om dit in goede banen te leiden.
 21. Paul van Dijk, Strategisch programma adviseur energietransitie, Gemeente Tilburg
  Er bestaan “twee soorten” ambtenaren. Zij die professioneel anticiperen op wat bestuurders willen en dat loyaal uitvoeren én zij die onafhankelijk adviseren en loyaal uitvoeren. Laatstgenoemden zijn effectief bij complexe opgave met een grote dynamiek en derhalve maatwerk vereisen. Zij committeren zich aan hun adviezen en vertonen “mentaal eigenaarschap”. Ze zijn intrinsiek gemotiveerd om een veelheid aan welbegrepen eigenbelangen te verbinden met een weloverwogen gemeenschapsbelang. Ze doen dat met charme en het vanuit overtuiging en ambitie. Daarbij bouwen ze aan onderling vertrouwen, die wordt gekoesterd tot ver voorbij de looptijd van het eerstvolgende project. Zo’n ambtenaar is Paul van Dijk.
 22. Sjoerd Dijkstra, Teamleider BOR, Gemeente Nieuwkoop
  15 jaar lang een BOR team met succes leiden is wat mij betreft een mooie afsluiting nu hij stopt met werken
 23. Anneke Dollen, Beleidsmedewerker, Gemeente Dalfsen
  Anneke weet een mooie verbinding te leggen tussen uitvoering en beleid en weet dit op een goede manier te vertalen richting een MT en DT. Door deze rol op te pakken maakt ze positieve zaken, maar ook pijnpunten zichtbaar en neemt ze op een natuurlijke wijze initiatief. Een fijne collega om in het team te hebben en heel waardevol in een groot divers team. Haar rol is voor mij extra zichtbaar geworden in deze Corona periode en dit heb ik als collega erg gewaardeerd. Kortom voor mij de ambtenaar van het jaar!
 24. Astrid Donderwinkel, Teamleider, Gemeente Hengelo
  Astrid is een ontzettend betrokken collega die alles lijkt te weten over alles en dan ook nog eens met een hele open, optimistische en vernieuwende blik kijkt naar nieuwe ideeën, maar ook naar huidig beleid.
 25. Timo Dreef, Beleidsmedewerker, Gemeente Kaag en Braassem
  Een ambtenaar met een ongekende drive, bovengemiddelde creativiteit, gezonde kritische houding, denkt vanuit de leefwereld inwoners en organisaties in plaats van de systeemwereld van de overheid / markt, bijzonder innovatief, flexibel, een bricoleur van de bovenste plank en gewoon een goed persoon.
 26. Marijke Driessen, Inspecteur, Inspectie Leefomgeving en Transport
  Deze vrouw heeft goede vakkennis. Ze weet heel goed de wettelijke eisen in de praktijk toe te passen. Het praktisch denken en de wetskennis typeert deze vrouw. Mede ook het feit dat de inspectietak het meerendeel mannen zijn, weet ze zich goed in de inspectiewereld neer te zetten.
 27. Natacha van Eck, Spelverdeler, Gemeente Molenlanden
  Inspirator achter het samenlevingsprogramma. In gesprek met inwoners en stakeholders hebben we op zeer vernieuwende wijze in kaart gebracht wat belangrijk is voor de dorpen in ons gebied en hebben we strategische thema’s (denk aan ‘beter omgaan met ons gebied’) uitgeplozen en van een aanpak voorzien. Inwoners, ondernemers, gemeente, regio, woningcorporaties, stichingen… als partners. We zijn er samen van en ieder doet z’n deel! Dus een gezamenlijke agenda. De energie van Natacha, het vernieuwende kijken, de inspiratie en kracht maakt dat zij deze titel wat mij betreft al heeft. Ze pakt je op en neemt je mee!
 28. Janneke van Eerde, Projectleider Stedelijke vernieuwing op uitnodiging Atol- en Zuiderzeewijk, Gemeente Lelystad
  Janneke is projectleider Stedelijke vernieuwing op uitnodiging. Dit betekent dat het initiatief bij de bewoners moet liggen. Janneke is als geen ander in staat om bewoners te stimuleren en te faciliteren. Ze kent de wijken en de actieve bewoners en professionals ook goed. Ze rijdt vaak op haar fiets door de wijken. Wat het mooiste is aan Janneke is dat ze alle talen spreekt; de taal van het bestuur, de directeur, de professional op de werkvloer en de bewoners (met al hun verschillende achtergronden). En dat komt vooral doordat ze doet wat ze zegt.
 29. Florence Eizinga, Afdelingshoofd, Inspectie Leefomgeving en Transport
  Florence ziet dingen in mensen die ze zelf nog niet zien en motiveert ze op een zeer prettige manier. Ze heeft, ondanks haar drukke agenda, altijd persoonlijke aandacht voor haar mensen. Ze is empatisch, warm en ook zakelijk wanneer moet maar op een meedenkende en fijne manier. Florence is het voorbeeld van hoe een afdelingshoofd zou moeten zijn. Daarnaast weet ze ook de afdeling verder te brengen in een roerige periode van reorganisatie en nu corona.
 30. Inge van Essen, senior klantmanager, Meerinzicht (uitvoeringsorgaan gemeentes Ermelo, Harderwijk, Zeewolde)
  Inge is een super harde werker met veel oog voor haar collega’s en de klant. Is altijd bereid om zaken over te nemen met je te sparren en die 10 stappen harder te lopen om de klus geklaard te krijgen. Inge is een soort pitbull als ze het idee heeft dat er iemand onrecht wordt aangedaan en staat voor haar team. Echt een topper die weet waar ze het over heeft. Enige minpuntje is dat ze zichzelf wel eens vergeet. Kortom een super teamspeler en collega.
 31. Eline Evers, Bestuursadviseur, Gemeente Kapelle
  Eline heeft een nieuwe functie binnen onze organisatie. Deze functie vervult ze met glans. Zo heeft ze bijvoorbeeld vorig jaar in relatief korte tijd een integraal Strategisch Kompas opgesteld, waarin de gezamenlijke toekomstvisie van de inwoners, ondernemers en het bestuur van de gemeente Kapelle is beschreven. Dit strategisch Kompas wordt nu door de hele organisatie gebruikt als leidraad voor nieuwe ontwikkelingen. Mede door het werk van Eline is het integraal denken en de kwaliteit van de advisering binnen de gemeente met sprongen vooruit gegaan.
 32. Loes Franken-Leenaars, Accountmanager Binnenstad, Gemeente Bergen op Zoom
  Loes staat bekend als de Moeder van de Binnenstad van Bergen op Zoom. Niet alleen binnen de gemeente, maar ook juist daarbuiten. Zij verzorgt FENOMENAAL accountmanagement en is het gezicht van de gemeente buiten het stadskantoor. Juist omdat Loes totaal niet handelt als ambtenaar zou het een grap zijn en een terechte eer om haar de titel Ambtenaar van het jaar te geven. Deze lieve, professionele, communicatief vaardige vrouw, moeder, oma en steun en toeverlaat voor ondernemers in de binnenstad werkt dag en nacht. In het gemeentehuis wordt vaak voor de grap gezegd: Loes Binnenstad Franken. Een terechte winnaar!!
 33. Rob Gaveel, programma coördinator, Gemeente Zundert
  Rob is een zeer professionele collega. Staat iedereen altijd netjes te woord. Blijft altijd rust uitstralen ondanks zijn drukke agenda. Neemt altijd tijd voor iedereen. Heeft verstand van zaken. Kortom een ontzettend fijne collega/ coördinator om mee samen te werken.
 34. Sonja van Griethuysen, planoloog stedelijk gebied, Gemeente Venray
  Bevlogen, deskundig, rustig, betrouwbaar, sociaal, integer. Sonja is een rots; je kan altijd op haar bouwen, je weet dat je altijd bij haar terecht kan, ze luistert, ze analyseert, ze is scherp, integer, sociaal, zeer intelligent, nuchter en staat sterk in haar schoenen. Ik heb grote bewondering voor haar en alles wat ze doet. .
 35. Jeannette Hage, programmamanager projecten, gemeente Edam-Volendam
  Jeannette heeft een groot vermogen op oplossingen te zien als een project vast zit. Daarnaast heeft zij al meerdere gemeenten geholpen bij het opzetten van een helder proces voor het werken met ruimtelijke projecten waar participatie een belangrijk element is. Door haar manier van denken krijgt zij ontwikkelaars en ambtenaren mee om in een zeer vroeg stadium belanghebbenden te betrekken bij de ruimtelijke projecten. Zij staat altijd open om te blijven leren en het proces en de communicatie te verbeteren. Door deze werkwijze kan ze impasses doorbreken die al jaren voortduren.
 36. Nicoline van Hagen, projectmanager parken, Gemeente Amsterdam
  Wie binnen het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam aandacht blijft vragen voor het cruciale belang van het Rembrandtpark en langs natuurlijke weg de verbinding met de Amsterdammer blijft opzoeken, die verdient het om ambtenaar van het jaar te zijn.
 37. Jurian Hennip, Directeur/gemeentesecretaris, Gemeente Krimpenerwaard
  Hij is heel gedreven en supergemotiveerd en dat werkt heel aanstekelijk voor de gehele organisatie. Hij is bij de gemeente Krimpenerwaard begonnen als manager RO daarna werd hij adjunct directeur en sinds kort is hij benoemd als directeur/gemeente secretaris. Hij heeft heel veel draagvlak gecreëerd, heeft een goede politieke sensitiviteit en is heel sympathiek. Hij zorgt daardoor dat de lijntjes kort blijven.
 38. Sanne van den Hoek, raadscommunicatieadviseur, Gemeente Woerden
  Sanne maakt als onze raadscommunicatieadviseur het verschil waar het de contacten tussen de gemeenteraad en de inwoners van Woerden betreft. In zeer korte tijd heeft ze niet alleen een relevant netwerk opgebouwd binnen de Woerdense samenleving, maar speelt ze ook een voortrekkersrol binnen het landelijke netwerk van raadscommunicatieadviseurs. Voor de vele digitale nieuwsbrieven over de werkzaamheden van de gemeenteraad heeft ze veel lof ontvangen, juist ook van inwoners en van collega’s. Daarmee, en door bijvoorbeeld met de ambtelijke organisatie mee te denken over participatieprocessen doet zij niet ‘dat ene’ maar in mijn ogen vele stapjes meer. Een echte kanjer!
 39. Isabel Hoetink, Sr. Beleidsmedewerker medezeggenschap/ambtelijk secretaris, Gemeente Apeldoorn
  Isabel is beleidsmedewerker medezeggenschap/ambtelijk secretaris. Met veel inzet, flair, energie en humor probeert zij bestuur(der) en organisatie met elkaar te verbinden. Is attent en werkt zorgvuldig en secuur en daarmee een voorbeeld voor menig collega. Ook weet zij het management bewust te maken van het belang van medezeggenschap op een uitzonderlijke wijze.
 40. Marc Huijbregts, Senior Applicatiebeheerder Sociaal Domein, Gemeente Tilburg
 41. Meri Ismirowa, Initiatievenmakelaar, Gemeente Apeldoorn
  Meri werkt sinds kort als initiatievenmakelaar in onze gemeente. Hiervoor was zij projectassistent en zij heeft zich met veel energie, passie, resultaatgerichtheid , invoelingsvermogen en humor gestort op deze functie. Totaal nieuw geeft zij hier haar eigen draai aan. Begrip voor de initiatiefnemers en als schakel tussen de gemeente en de bewoners bouwt zij aan haar netwerk. De resultaten zijn er dan ook naar.
 42. May-Britt Jansen, Projectmanager Open Stad, Gemeente Amsterdam
  Bevlogen en met passie heeft May-Britt digitale bewonersparticipatie op de kaart gezet in Amsterdam. Door digitale tools zelf open source te ontwikkelen zijn deze nu ook beschikbaar voor alle andere gemeenten van Nederland. Maar de echte kracht van Open Stad zit hem in het denken vanuit de bewoner: wat is de invloed op het besluit nu precies, en op welke manier zou je die als bewoner dan laten gelden? Die denkslag kunnen maken is echt innovatief voor de gemeente en als je dat leuk en aantrekkelijk weet te maken voor collega’s uit heel Nederland, ben je Ambtenaar van het Jaar!
 43. Marcel Janssen, beleidsmedewerker water, afd. ruimtelijke ontwikkeling en grondzaken, gemeente Landgraaf
  Wat een positieve instelling heeft deze ambtenaar. Een niet helemaal goed gelopen emigratie naar Italië. Zijn gezin woont nu dik 4 jaar in Italië en hij werkt en woont hier om inkomen te generen. Je kunt altijd bij hem terecht, hij blijft altijd positief en is erg leergierig. Al met al een top collega met een super instelling. Nu hard aan het werk om ook de definitieve weg naar Italië te kunnen maken.
 44. Jeroen Janssen, Beleidsmedewerker jeugd, Gemeente Cranendonck
  Ik ken Jeroen als een zeer hard werkende, oprechte en betrokken collega met een aanstekelijk enthousiasme. Hij is in staat om zichzelf helemaal weg te cijferen, zolang er maar goed jeugdbeleid wordt geschreven, waar zowel kind als gemeente beter van worden. Jeroen is zeer geliefd door zijn toegankelijkheid en eerlijke mening. Zo’n collega waar nooit iets teveel gevraagd is. En als het moet dan gaat hij voor je op de bres. Dan maakt het niet uit wie hij voor zich heeft. Op de ene of de andere manier weet hij steeds zijn punt te maken. Wat een top collega!
 45. Jane van Kampen-Zoutendijk, teamleider Economie en Duurzaamheid, gemeente Amstelveen
  Als manager heeft ze niet alleen oog voor de bedrijfsvoering. Ook al heeft ze een zware portefeuille met zaken die constant in beweging zijn, ze denkt mee in oplossingen. Ook heeft ze oog voor de personele situaties van de medewerkers. Waar kan de organisatie bij helpen en wat kan de medewerker zelf doen. Ze is aanspreekbaar. Bereikbaar via wattsapp, mobiel en e-mail.
 46. Job Kantelberg, wijkregisseur, stadsdeelmanagment Oost, gemeente Enschede
  Job is op 1 februari 2020 in dienst gekomen als wijkregisseur van Stadsdeel Oost en heeft sindsdien zware issues weten te managen. Problemen met drugshandel en onveiligheid, jeugdoverlast door Corona en een steekpartij met veel onrust. Positiever zijn de participatierondes om met de samenleving te komen tot een veiliger winkelstraat en herbestemming van een leegstaand zwembad. Job zoekt in alle vraagstukken de verbinding, luistert, stuurt zonder macht, is vriendelijk en betrokken. Job schakelt vloeiend tussen beleid, bestuur en samenleving op een frisse en inspirerende wijze en verdient een nominatie, zo niet de titel Ambtenaar van 2020
 47. Conrad Kanters, Adviseur fysieke veiligheid en ondermijnende criminaliteit , gemeente Loon op Zand
  Een zeer kundige en gemotiveerder collega. Altijd beschikbaar voor een goed advies.
 48. Donovan Karamat Ali, Informatiecommissaris, Gemeente Utrecht
  Donovan is een voorvechter voor een openbaar en transparant lokaal bestuur en doet dat op een praktische en resultaatgerichte wijze. Donovan is aanspreekbaar, open en stimuleert verbindingen tussen de gemeentelijke organisatie en de bewoners van de stad.
 49. Hans Klunder, Programmadirecteur Brexit, Belastingdienst/Douane
  Hans Klunder is sedert een aantal jaren programmadirecteur Brexit bij de Douane en heeft een excellente prestatie geleverd gelet op de resultaten. Een complex vraagstuk met o.a. een instroom van 950 medewerkers binnen een krap tijdsbestek, de inrichting van een aantal landsgrenzen (zoals IJmuiden), de afstemming met de vele verschillende ketenpartners tot én met het live ondersteunen van de Staatssecretaris inzake Douane in een Tweede kamercommissie. Intern moest Hans daarnaast het programmabureau opzetten. Een excellente prestatie! Daarbij is dit mens het voorbeeld van verbinding, energie, een politiek dier, durven keuzes te maken, open mind, flexibel en zonder dubbele agenda. .
 50. Wendy Kooistra, Directeur Strategie, Hoogheemraadschap van Delfland
  Wendy is strategisch, collegiaal en verbindt praktijk en lange termijn strategie uitstekend. Zij is innoverend, gaat experimenten niet uit de weg en blijft steeds kritisch. Door klimaatverandering komt er veel op de waterschappen af, die in deze tijd adaptief en innoverend zijn en een baken in roerige tijden. Wendy past daarin uitstekend. Bovendien streeft ze actief naar meer vrouwen op managementposities. Ze is er alijd en bewaakt ook de rust.
 51. Ronald Koolen, Beleidsadviseur/ projectleider,
  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  Ronald is een hard werkende collega die mooie projecten neerzet. Je omschrijft hem met de woorden: duurzaam, innovatief, en altijd open voor mooie projecten! Samen met een team innoveert en onderzoekt hij het nieuwe water voor de toekomst!kunnen we afvalwater hergebruiken? Naast het harde werken heeft hij altijd tijd voor een praatje, grapje of luisterend oor. Een top collega dus!
 52. Sandra Koster, Sector hoof Economie & Cultuur, Gemeente Eindhoven
  Inspirerend, verbindend, creatief en doortastend.
 53. Jose Krijnen, Maintenance engineer, Waterschap Brabantse Delta
  Jose is een hard werkende vrouw die haar plaats zonder discussie heeft verdiend in een mannenwereld als het Waterschap Brabantse Delta. Zij staat altijd voor iedereen klaar is zeer vakkundig en is nooit te beroerd om mensen met raad en daad bij te staan. Ze heeft het niet altijd even makkelijk gehad maar ze is door hard contentieus te werken op de plaats waar ze nu is, en dat is als een spil van de gehele onderhoudsorganisatie van het waterschap.
 54. John Kuiken, Projectcoördinator, Gemeente Venlo
  Letterlijk dag en nacht klaar staan voor de organisatie en de burger. Van het leiden van een groot infrastructureel werk tot iemand helpen bij de koffieautomaat. Een enorme drive die iedereen meezuigt om een probleem op te lossen. Problemen bestaan bijna niet voor hem. Alsof het niets is begeleidt hij reclasseringsmedewerkers er tussendoor bij en beheert hij diverse depot’s om duurzaam om te gaan met materialen binnen de gemeente. Bang voor niets en niemand binnen de organisatie. Recht voor zijn raap en daarom gewaardeerd door alle geledingen binnen de organisatie. John is het voorbeeld van letterlijk uitvoerend zijn.
 55. Bryan Ligterink, Senior beleidsmedewerker, Provincie Zuid-Holland
  Bryan kan op een geweldige manier ingewikkelde zaken vereenvoudigen. Hij heeft een fantastisch analytisch vermogen en is erg gericht op verbinding met en van mensen. Al meerdere keren heeft Bryan als gespreksleider opgetreden tijdens (grote) bijeenkomsten: met bestuurders, boze inwoners, ambtelijke collega’s… alles gaat hem natuurlijk af. Bryan heeft een goede balans tussen denken en doen: hij kan goed de strategie bedenken en is niet te beroerd om eea ook zelf tot uitvoering te brengen. Bryan toont een grote mate van zelfleiderschap, is zeer gemotiveerd en verzet bergen met werk. Ik ben superblij dat ik met hem mag samenwerken.
 56. Sicco Louw, Manager, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Sicco is de eerste directeur BZK Flex, die 1 april 2016 van start ging. Hij is tot 1 april 2020 betrokken gebleven bij de leiding van BZK Flex. Hij was deze hele periode een geweldige motivator voor BZK Flex. Flex was uniek in zijn breedte (een Flexorganisatie niet alleen voor projectleiders, maar ook voor beleidsondersteuners, projectmedewerkers, -secretarissen en -leiders. Altijd benaderbaar voor iedere medewerker.
 57. Ralph Maes, beleidsmedewerker water en riolering, gemeente Woensdrecht
  Ralph is een kwalitatief goede en zeer sociale collega. Rustig, ijzersterk in het bestuurlijk adviseren en heeft altijd tijd voor je, om een vraag te beantwoorden. Hij weet zaken goed te relativeren, te verwoorden en komt met oplossingen waardoor er rust en plezier op de werkvloer ontstaat. Ik vind dat Ralph symbool staat voor veel ambtenaren die de ruggengraat zijn van een ambtelijke organisatie. Zo zijn er carrièrejagers, leidinggevenden, bestuurders, afdelingshoofden en een heleboel anderen die waardering en promoties ontvangen voor het werkt dat door anderen gedaan is. Vaak wordt dat werk verzet door zo een Ralph.
 58. Burg de Man, Adviseur Ontwikkelteam/ICT Onderwijs /senior Trainer, opleidingsinstituut DJI
  Vastberaden, volhardend en moedig! Burg’s innovatieve geest, nooit aflatende energie en geen nee als antwoord duldende persoonlijkheid zijn zomaar wat eigenschappen die bijgedragen hebben aan de totstandkoming van de doorontwikkeling van ‘zijn’ prototype en topproduct: de Interactieve tafel! Dialoog gegarandeerd helpt DJI bij de zoektocht naar verbinding!
 59. Teruggetrokken
 60. Peter Meulenbroek, BRP Specialist, Gemeente Rijssen
  Hij is aardig, collegiaal, slim, behulpzaam, rustig en heeft veel humor.
 61. Robbert de Mug, Strategisch adviseur, Gemeente Eindhoven
  Jonge hond (35), creatief, opgeruimd karakter, plezierige collega, scherp en slim. Robbert werkt aan Eindhoven – Internationale Knoop XL, ontwikkeling van het Stationsgebied. Hij rent op en neer tussen de ministeries I&W en BZK, provinciehuis Brabant en wethouders van Eindhoven om de spirit in het project te houden en benodigde financiering te regelen. Hij laat zich niet uit het veld slaan door ambtelijke vertragingen, blijft erin geloven. Een echte volhouder, legt zich niet neer bij tegenslagen en blijft goedgemutst. Communiceert even makkelijk met de minister als met de kantinedames. Heeft in korte tijd veel vertrouwen gewonnen bij wethouders in Eindhoven
 62. Merel Mulders, projectmanager transformatie & leegstaand vastgoed, gemeente Breda
  Merel zoekt altijd naar creatieve, ludieke manieren om de stad Breda nog mooier te maken en is vooral ook maatschappelijk) betrokken. Nu vanuit haar rol als facilitator om leegstaande panden te transformeren naar een nieuwe (tijdelijke) invulling: winkelruiten van leegstaande panden met ingezonden foto’s beplakken, een nieuwe circulaire winkel etc. Merel ziet kansen en legt verbindingen. Hoge bomen vangen veel wind, maar dat schuwt haar gelukkig niet om door te gaan.
 63. Margot Musters, Procesmanager Juridische zaken, Inkoop, Vastgoed en Financiën, Brabantse Delta
  Zeer hardwerkende collega, houdt meerdere processen draaiende en heeft in de Corona tijd veel neventaken gedaan . Daarnaast staat zij altijd voor haar collega’s klaar. Een topper wat ons betreft!
 64. Roos Nagel, Verbindende Schakel Werk en inkomen, Toegangsteam Tilburg West, Gemeente Tilburg
  Roos is een enorm toegewijde collega die al heel wat jaren namens de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Tilburg zeer laagdrempelig klanten haar klanten bediend binnen het wijkteam waar zij werkt. Er zijn weinig vragen die zij niet kan beantwoorden en klanten komen daarom graag bij haar. Ook binnen haar uitgebreide netwerk weet ze steeds de juiste mensen te benaderen voor het oplossen van complexe vraagstukken en een prima collega die anderen het vak eigen maakt. Ze verdiend een lintje voor haar inzet maar amtenaar van het jaar net zo zeer!
 65. Peter Nuijten, Dienstcoordinator DigiJust, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienstencentrum
  Enthousiasme, betrokkenheid, kennis&expertise, doortastend en denken in mogelijkheden: dat zijn de woorden om Peter te omschrijven. Peter maakt van DigiJust een hedendaags product, samen met anderen binnen en buiten zijn organisatie. Met zijn openheid en visie maakt hij anderen enthousiast. Samen met zijn vrouw lukt het hem om werk en prive (gezin met kleine kinderen) goed te combineren, zeker in deze corona tijd. Respect hiervoor.
 66. Nanda Overbeek, Planningscoordinator, Belastingdienst
  Nanda is de vrolijke (muziek)noot op onze afdeling. Ze zit met een grote glimlach achter (of onder) haar bureau en is altijd in voor een praatje. Je kunt je geen vrolijkere collega wensen.
 67. Susan Place, Programmamanager Sociaal Domein, Gemeente Tilburg
  Susan Place weet op een innoverende wijze sturing in een grote en complexe organisatie vorm te geven. Niet alleen op organisatieontwikkeling enorm knap, maar weet met de zogeheten hefbomensystematiek het sociaal domein op geheel nieuwe wijze te innoveren. Met aandacht voor maatschappelijke, institutionele en financiële impact.
 68. Ernst Raaphorst, Ecoloog, Hoogheemraadschap van Delfland
  In zijn vlog Ernst onder Waterwereld verteld hij razend enthousiast over het leven in en om het water.
 69. Annemieke Reekers, Team Manager Beleid Openbare Ruimte en Vastgoed, Gemeente Alphen aan den Rijn
  Inspireren, gedreven, coachen, motiveren en betrokken leidinggeven, dat heeft Annemieke tot kunst verheven vanuit een strategische dynamische visie op de organisatie ontwikkeling en op de omgeving..
 70. Hans Roelofs, Adviseur Water en Ruimte, Waterschap De Dommel
  Hans is een uitstekende adviseur die op elk niveau kan acteren. Met het management, met bestuurders en met de werkvloer. Hij sluit coalities tussen verschillende overheden om de doelen te halen. Daarnaast heeft hij innovatieve ideeën die hij tot uitvoering krijgt door gebruik te maken van zijn netwerk, maar ook door zich echt hard te maken voor waar hij in gelooft.
 71. Gerdo Groot Roessink, Stafjurist en projectleider Omgevingswet, Omgevingsdienst Achterhoek
  Gerdo weet al onze partners (gemeenten) op 1 lijn te krijgen als het gaat om implementatie van de Omgevingswet. Hij heeft oog voor kansen, maar ook voor gevoeligheden. Met zijn ontwapenende houding krijgt hij de handen op elkaar voor samenwerking in de Achterhoek. Als Omgevingsdienst zijn wij onderdeel van onze partners. Door samen te werken aan de invoering, kunnen wij gezamenlijk een beter resultaat neerzetten dan als we iedere partner apart afspraken moeten maken. Gerdo zorgt voor die verbinding.
 72. Joske Sangster, Jurist Vastgoed, Werkorganisatie de BUCH
  Als jonge ambtenaar een echte topper!
 73. René Schaap, Teamleider Centraal Ambtelijk Secretariaat, Gemeente Groningen
  Harde werker, motivator, mensen mens, verbinder, staat boven de partijen, overal inzetbaar, kan zich verplaatsen in wat mensen beweegt, grote dossierkennis.
 74. Bram Scholtens, Stadstalent Publieke Dienstverlening, Gemeente Groningen
  Bram werkt als Stadstalent voor de gemeente Groningen in het programma Virtueel Groningen. Hij opereert zowel (rol)doorbrekend als binnen de traditionele structuren en hij behaalt daarin successen. Bram is ook het voorbeeld van laagdrempelige samenwerking tussen gemeenten en andere maatschappelijke partijen. Direct boter bij de vis dus. En dat binnen een legacy organisatie, dat is bijzonder knap. Tel daarbij op zijn bescheidenheid en zijn innemende manier van contact zoeken, dan heb je hier echt een voorbeeld voor anderen te pakken. Hij laat zien dat je ongeacht structuur en grootte het verschil kan maken, door jezelf te zijn.
 75. Gea Smid, Vakgroepmanager, Inspectie SZW
  Heeft de menselijke maat terug gebracht.
 76. Guus Soomers, Bureau hoofd informatiebeheer, Gemeente Landgraaf
  Door zijn functie een grote uitdaging is wordt hij onmisbaar, goed bezig en innovatief.
 77. Alaâ Srifi, Manager Werkgeverschap/ Algemeen Advies, Directie Personeel & Organisatie
  Alaâ zet zich zowel professioneel als privé in voor de mens. Opkomen voor hen die dit het meest nodig hebben, de manier van coachen, het centraal stellen van de mens en de inhoud die dan logischerwijs ingevuld wordt. Daarnaast houdt Alaâ verschillende ballen/ functies te gelijk in de lucht. Manager werkgeverschap, manager directie P&O, manager algemeen advies. Verricht veel meer dan nodig, geen geklaag, een voorbeeld mens voor velen!
 78. Jan Peter Stolte, Beleidsregisseur Jeugd & onderwijs, Gemeente Ede
  De collega die bijna 24 uur per dag aanstaat voor bestuur, collega’s en andere partners, altijd beschikbaar en bevlogen is. Er is geen klus te ingewikkeld of hij kan hem vertalen naar diegene die de boodschap ontvangen. Bewogen met de inwoners waar we dit allemaal voor doen maar positief kritisch om de goede gesprekken aan te zwengelen. Scherp op de inhoud en zacht op de relatie. Een ambtenaar die helemaal van deze tijd is!
 79. Piet Stoop, Eenheidsmanager publiek, ondernemen en wijken, Gemeente Apeldoorn
  Piet is een energieke, begripvolle maar toch ook zakelijke manager, die zijn sporen de afgelopen jaren heeft verdiend binnen onze organisatie. Piet wordt binnen ons team en organisatie enorm gewaardeerd om zijn betrokkenheid, sociale vaardigheden, menselijkheid, maar ook resultaatgericht en zakelijk, welke eigenschappen hij goed met elkaar kan verbinden. Kortom als leidinggevende is Piet een topper.
 80. Teruggetrokken
 81. Nicole Teluij-van Engelenburg, Senior adviseur communicatie, Gemeente Peel en Maas
  Verbinder, betrokken, open, passie voor haar vak, geeft o.a. collega’s workshops, naast haar werk nog werkzaam voor de pv en oranjekolom veiligheidsregio
 82. Tiny Thijs, Afdelingshoofd, Gemeente Reusel- De Mierden
  Tiny is een harde werker waar je altijd bij terecht kunt. Ze is een vliegende keep, een fijn en warm persoon en zowel op werk- als privé gebied een fijne sparringspartner. Ze verdient het om in het zonnetje gezet te worden.
 83. Martijn Timmermans, Beleidsmedewerker water, Gemeente West Maas en Waal
  Trekker zowel regionaal voor klimaatadaptatie. Betrokken, ook buiten werktijd,. Met hart en ziel zet hij zich in om inwoners en bedrijven mee te nemen in de uitdaging van klimaatadaptatie. Hij loopt voorop en neemt achterblijvers mee. Staat altijd klaar om uitleg te geven en oplossingen te vinden. Daarnaast is hij behulpzaam naar andere collega’s. Kortom een fijne man om mee samen te werken.
 84. Yasemin Vardar, Kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein, Gemeente Best
  Na het vertrek van haar collega van Kwaliteit heeft Yasemin een jaar lang alleen het front bewaakt. Ze stond iedereen te woord die vragen had. Zij vond dat haar collega’s geen belemmering mochten ervaren door het vertrek. Yasemin is een fijne gesprekspartner, want vanuit het vakgebied of perspectief van haar gesprekspartner belicht zij de situatie. Ze geeft duidelijk aan waar de risico’s zitten en wat de mogelijke oplossingen zijn. Ondanks haar volle agenda en drukke inloop voor vragen heeft ze haar opdrachten op tijd gereed. Als een spin in het web is zij onmisbaar voor de afdeling Gemeentewinkel!
 85. Karst Jan Veenstra, Medewerker Burgerzaken BRP-straat, Gemeente Ter Apel
  Werkt al een paar jaar keihard in Ter Apel, verdient wel een presentje.
 86. Teruggetrokken
 87. Diana Verkooijen-Schram, Projectmanager / Procesregisseur Ruimte, Gemeente Brunssum
  Waarom Diana? Omdat je tegen zoveel enthousiasme geen nee kunt zeggen! Diana is Projectmanager voor Proeftuin aardgasvrije wijk Brunssum-Noord. Typisch Diana: dat kan breder. Praat met haar, zie de lampjes in haar ogen branden. Niet alleen over háár projecten. Ze hoort ook jouw verhaal en ziet meteen mogelijkheden om elkaar te versterken en wordt nóg enthousiaster. Dat kan wat overweldigend zijn, want Diana staat altijd al áán, maar in zo’n gesprek gaat ze (ook vocaal) in de versnellingsstand. Ze laat je voelen hoe goed je samen kunt zijn. Superenthousiasteling dus, duurzaam tot in haar haarvaten en bovenal vakkundig en professioneel.
 88. Ellen Viergever, DT lid Organisatie ontwikkeling, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Ellen en haar team werken met veel energie aan het verbeteren van ‘Grenzeloos Samenwerken’ tussen alle ministeries. Ze banen daarmee de paden voor meer samenwerken over organisaties heen, wat hard nodig is om ingewikkelde maatschappelijke opgaven vanuit de centrale overheid effectief vooruit te helpen. Ellen is een echte pionier met enorm veel energie.
 89. Lourens Visser, CIO Rijk, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Lourens is het boegbeeld van de nieuwe, digitale overheid. Hij is zichtbaar, benaderbaar en aanspreekbaar op bestuurlijk, collegiaal en personeelsniveau’s met menselijke maat. Hij neemt de lead als dat past en communiceert duidelijk. Mede door zijn brede achtergrond en ervaring, heeft hij oog voor de inhoud met gevoel voor het proces van interdepartementale afstemming. Lourens is een inspirerend voorbeeld in onze bestuurlijk complexe omgeving..
 90. Gerard de Vries, Juridisch adviseur natuur en landschap, Provincie Gelderland
  Gerard de Vries is juridische collega die opvalt doordat hij verder kijkt dan de regels reiken. Hij denkt vanuit de opgave en zoekt hierbij de samenwerking en draagvlak die een vraagstuk nodig heeft. Ongeacht hoeveel ervaring hij met een vraagstuk heeft, hij denkt scherp mee aan de voorkant en dringt goed tot de kern door. Daarbij heeft hij een originele kijk op zaken. Dit leidt vaak tot creatieve oplossingen en maakt zijn regelingen en adviezen goed werkbaar en uitvoerbaar. Dit in combinatie met zijn grenzeloos enthousiasme en collegialiteit maakt hem voor ons ambtenaar van het jaar.
 91. Patrick Wanders, Beleidsadviseur Sociaal Domein, Gemeente Vijfheerenlanden
  Patrick werkt met veel energie en enthousiasme in het cluster Participatie, waar hij zich hoofdzakelijk bezighoudt met het armoede- en minimabeleid. Patrick heeft verfrissende ideeën voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, met oog voor de praktische uitvoerbaarheid hiervan. Patrick heeft een goed gevoel voor het politiek-bestuurlijke speelveld, waarin hij opereert. Hij schuwt het niet om tegenspraak te bieden, met een goede onderbouwing van zijn argumenten. Patrick is ook erg betrokken bij de organisatie. Dit komt mede tot uiting in zijn deelname aan de OR en het Corona-crisisteam.
 92. Kirsten Werps, Adjunct directeur, Gemeente Peel en Maas
  Kirsten Werps is adjunct directeur van de gemeente Peel en Maas. Zij is in 2017 in Peel en Maas komen werken en straalt kracht en vertrouwen uit. Dat is nu tijdens deze coronaperiode extra tot uitdrukking gekomen. Peel en Maas is zeer hard getroffen door dit coronavirus. Kirsten is de hele periode voorzitster van Team Bevolkingszorg geweest. Zij steunde en motiveerde de ambtenaren in de directe uitvoering dat we ons hier SAMEN door deze moeilijke periode hebben geslagen. Zij nam daadkrachtige beslissingen, ging met getroffen ondernemers in overleg en zocht naar oplossingen binnen de regelgeving.
 93. Mirjam van de Wijgert, Teammanager stadsbeheer, Gemeente Gorinchem
  Een mensen mens manager die de medewerkers naar een hoger niveau kan brengen.
 94. Roel Wijnhoven, Adviseur Areaalbeheer, Waterschap Limburg
  Roel is iemand die met de omgeving en voor de omgeving denkt, daarbij de bestuurders van het waterschap betrekt en de interne organisatie maximaal benut om het gewenste resultaat te behalen. Daarnaast nooit te beroerd om er klussen bij te nemen en collega’s op sleeptouw te nemen om samen de klus te klaren. Daarnaast en tenslotte altijd, maar dan ook echt altijd goede zin en een lacht op zijn gezicht.
 95. Thomas Witteveen, ketenregisseur dak-en thuisloze jongeren, gemeente Haarlem
  Thomas is onze ketenregisseur dak-en thuisloze jongeren. Hij werkt met enorm veel energie en veel kennis van de praktijk aan het nieuwe actieprogramma dak-en thuisloze jongeren. Hij kent zijn doelgroep door en door en stelt alles in het werk om hun situatie te verbeteren. Dat doet hij op individueel niveau maar ook door bijvoorbeeld een nieuwe woonvoorziening te realiseren. Een collega waar wij en onze jongeren blij mee zijn.
 96. Fred Woppenkamp, Senior Accountmanager, Dienst Vervoer en Ondersteuning
  Een geweldige collega waarin collegialiteit, visie en organisatie belang voorop staat. De heer Woppenkamp is deze maand 50 jaar ambtenaar en een mooie gelegenheid om hem voor zijn pensioen te nomineren.
 97. Aantink Yeh, projectleider, ministerie van BZK
  Aantink was hart en ziel van de activiteiten om landelijke principes voor de digitale stad te formuleren met een werkgroep waarin ca 6o gemeenten. Met een enorme drive, zakelijke en niettemin zeer persoonlijke inzet wist zij iedereen er bij te houden en…. aan het werk. De ledenraad van de VNG heeft de principes overgenomen. Dank zij de inzet van velen en vooral dankzij de niet aflatende voorbereiding en het management van Aantink. Inmiddels werkt zij bij BZK.
 98. Kubilay Yuksel, Klantmanager Werk en Inkomen, Gemeente Heemskerk
  Een geweldige collega en begeleider. Hij weet veel en deelt graag zijn kennis. Dit helpt anderen, vooral die zoals ik net beginnen, het vak beter te leren kennen en hierin te groeien. Hij verdient veel waardering voor zijn inzet!
 99. Ronald van Zijp, landelijk manager Voorzieningen, UWV
  Ronald, landelijk manager UWV Voorzieningen, beweegt zich dwars door alle lagen van publiek Nederland maar zeker ook in ‘werkgeversland’ om werken voor iedereen met een handicap mogelijk te maken door de inzet van een voorziening. Zijn enthousiasme, bereidheid om flexibel ergens in te haken en zijn echte verhaal zijn inspirerend en een schoolvoorbeeld van passie voor klantbelang!
 100. Aline Zwierstra, Gemeentesecretaris, Gemeente Eindhoven
  Bij de start van het nieuwe college in 2018 heeft zij leiding gegeven aan een geheel nieuwe manier om het coalitieakkoord om te zetten van beleid naar uitvoering. Concrete uitvoeringsplan en, impact voor de stad en duidelijke doelstellingen. Dit plan is door buitenstaanders beoordeeld als innovatief, concreet en uitvoerbaar.