nieuws

Waarom zijn deze ambtenaren genomineerd voor de Publiek Denken Top 100 Beste Ambtenaar?

 1. Angelique Croes – Preventie Adviseur Armoede & Schulden – Gemeente Purmerend
  Angelique is al enige jaren bezig met preventie en vroegsignalering op het gebied van armoede en schulden. Wat haar bijzonder maakt, is haar tomeloze energie en het centraal zetten van de mens. Dit doet ze doordat ze anders durft te handelen. Met respect voor de ander. Ze is duidelijk over wat er nodig is en kan dat ook goed toelichten. Ze werkt aan structurele oplossingen. Door haar bereiken we heel veel mensen die we anders niet zouden bereiken en doen we wat nodig is.
 2. Anne Langenesch – Programmamanager Omgevingswet – Gemeente Zaanstad
  Anne is in haar eentje begonnen aan een opdracht die nog niet te overzien is en de Omgevingswet heet. Zij heeft landelijk en binnen de gemeente Zaanstad op haar eigen charming way een hele beweging tot stand gebracht waarin vele collega’s en ketenpartners samen creëren.
 3. Annelieke Selbach – Wijkmanager – Gemeente Etten-Leur
  Annelieke is een aanjager en een vernieuwer. Ze straalt een soort ‘gelukshormoon’ uit. Ik word blij van haar positieve houding en ze weet als geen ander collega’s enthousiast te krijgen voor haar ideeën. Ze heeft een onorthodoxe stijl en in ambtenarenland is dat wel zo fijn. Regels zijn regels, maar er zijn ook uitzonderingen. En dat snapt Annelieke.
 4. Annemarie Janssen – Programmamanager Inwonerparticipatie – Gemeente Sittard-Geleen
  Sinds de komst van Annemarie bij onze gemeente heeft ze als programmamanager inwonerparticipatie gezorgd voor een verandering in denken en doen bij collega’s op het gebied van participatie. Opvallende concrete trajecten zijn de tuinman van Sittard-Geleen (over het betrekken van inwoners bij de openbare ruimte), doorontwikkeling van wijkplatforms, vernieuwing burgerpeiling (samen met VNG Realisatie) en dialoog met de samenleving over het coalitieakkoord op hoofdlijnen. Naast haar inhoudelijke inbreng, is met name haar enthousiasme zeer aanstekelijk. En dat op alle niveaus, van de werkvloer tot de bestuurstafel.
 5. Anuschka de Smidt – Senior beleidsadviseur Leefbaarheid – Provincie Groningen
  Anuschka staat voor hart en hard. Ik ken haar als iemand met heel veel hart voor haar werk, hart voor de klant en een ontzettende harde werker!
 6. Araaf Razab-Sekh – Directeur – I-interim Rijk
  Araaf heeft de afgelopen zeven jaar met groot succes een van de grootste ict-programma’s binnen het rijk, Programma Vernieuwing Studiefinanciering, gemanaged. Daarbij heeft hij in zijn recente aantreden als directeur I-Interim Rijk ook een enorme groei (in fte, opdrachten en partnership) gerealiseerd en de volgende stap met deze organisatie in gang gezet. Hij inspireert en enthousiasmeert alle collega’s door inspirerende trends en ontwikkelingen te delen, maar hij vindt het ook belangrijk dat de medewerkers deze ontwikkelingen zelf opzoeken en hierin groeien. Araaf heeft oog voor de opleiding en ontwikkeling van de mens en combineert dit met wat de overheid nodig heeft.
 7. Arianne Fijan – Senior beleidsmedewerker Openbare Ruimte – Gemeente Gouda
  Arianne is een fantastische bruggenbouwer. Ze spant zich al jaren in om bodemdaling op de landelijke politieke agenda te krijgen. Arianne handelt met veel kunde én een grote dosis gevoel en humor. Ze bracht niet alleen een coalitie van (rijks-)overheden, universiteiten, waterschappen, onderzoeksinstituten en bedrijven bij elkaar, ze wist (en weet) deze met haar enthousiasme en daadkracht ook bij elkaar te houden. Tegelijkertijd zit ze ook gewoon bij de Goudse burger aan de keukentafel om de besluiten van de coalitie toe te lichten en die burger te betrekken bij het oplossen van de Goudse problematiek. Haar zeer harde werken voor het project Stevige Stad op Slappe Bodem werd onlangs bekroond. Minister Nieuwenhuizen van IenW heeft op 18 september aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer verzocht tot oprichting van een Nationaal Programma Bodemdaling.
 8. Arlette Kastaneer – Projectmedewerker – Provincie Groningen
  Iedereen is vervangbaar, maar als Arlette er even niet is, merk je het meteen. Ze is de olie in de machine die alles draaiende houdt. Nooit te beroerd iets op te pakken wat even tussendoor komt. Van alle markten binnen haar werkveld thuis. Stress accepteert ze als feit waarmee ze prima dealt, getuige haar prestatie naast haar werk nog even een opleiding te volgen en onlangs succesvol af te ronden. Arlette is Gronings goud, nog nauwelijks opgemerkt, maar bijzonder veel waard.
 9. Baris Kose – Bedrijfsvoeringspecialist A – Nationale Politie
  Baris is de meest inspirerende collega die ik afgelopen twee jaar ben tegen gekomen binnen de Rijksoverheid. Staat altijd klaar voor anderen en heeft de doelstelling van de publieke zaak altijd voorop staan.
 10. Betty Feenstra – Hoofd afdeling Beleidsinformatie – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Betty is een van de beste (beleids)ambtenaren. Door middel van moderne en toegankelijke middelen stelt zij haar collega’s op de hoogte van de state of the art op het terrein van ict en data. Daarmee neemt ze ook collega’s bij de hand die minder goed thuis zijn in de digitalisering en de (on)mogelijkheden die deze middelen bieden voor het beleidswerk. Een topper waar we zuinig op moeten zijn.
 11. Caroline Peeters – Community manager Zelfrijdende Auto’s – Ministerie van Justitie en Veiligheid
  Caroline is de community manager voor de ontwikkeling en het uittesten van zelfrijdende auto’s bij verschillende organisaties. Zij brengt mensen vanuit verschillende disciplines bij elkaar om de ontwikkeling van de zelfrijdende auto te stimuleren. Caroline is een (ver)bindende kracht. Hierdoor worden anderen gestimuleerd en gemotiveerd om samen te werken en doelgericht te zijn. Community manager is nog geen officiële functie binnen het ministerie van VenJ, maar Caroline laat zien dat dit een waardevolle aanvulling is voor het functiehuis. Zeker in het kader van opgavegericht werken. Caroline is een inspiratie voor mij!
 12. Colin Rijmers – Verbinder Participatie en Economie – Gemeente Bronckhorst
  Als verbinder tussen participatie en economie is Colin op zijn best. Op zijn eigen onconventionele wijze laat Colin inwoners zelf bloeien door eerst te kijken wat nodig is en daarna te zorgen dat dit binnen de regels past. Juist door mensen met een uitkering verantwoordelijk te maken voor hun traject richting werk. Colin is een gerespecteerd en gewaardeerd gesprekspartner voor bedrijven en ondernemers binnen Bronckhorst en in de regio Achterhoek. Bij werkbezoeken met het college van B&W is Colin de verbindende schakel tussen college en bedrijf. Door zijn grote betrokkenheid weet hij partijen te verbinden.
 13. Cor Smits – Gemeentesecretaris – Gemeente Drimmelen
  Cor is gemeentesecretaris in de gemeente Drimmelen. Dat doet hij op een uitstekende wijze. Daarnaast zet hij zich in voor regionale samenwerking en speelt hij een rol in de VGS. Voor ons als regionaal mobiliteitscentrum is Cor een belangrijke verbinder. Verder zet hij zich in voor het binnenhalen van jonge academici en het flexibiliseren binnen de regio. Als het gaat om het werven van jongeren, is Cor altijd present. Cor is een ware ambassadeur!
 14. Corné Horsten – Senior Specialist Vastgoedontwikkeling – Gemeente Eindhoven
  Corné heeft een goed gevoel over wat nodig is voor de organisatie. Op een leuke, vindingrijke manier weet hij personen bij elkaar te krijgen, zodat er goede, toekomstgerichte efficiëntere werkmethoden worden gecreëerd. Een goed voorbeeld is de gebiedscan. Mensen van de gemeente Utrecht, gemeente Eindhoven en het Kadaster werken samen – mede op basis van zijn ideeën – om een goede tool te ontwikkelen op het gebied van de Omgevingswet (toekomstgericht), het efficiënter maken van het indienen van bouwaanvragen en het faciliteren van de burgers hierbij. Daarnaast is het ook een hele gezellige, amicale, welbespraakte en enthousiaste collega.
 15. Dennis Santbulte – Expert Vastgoed en Infrastructuur – Rijksvastgoedbedrijf
  Dennis is de beste ambtenaar van 2018 omdat hij zich onvoorwaardelijk inzet voor zijn collega’s. Als coördinator van de sectie staat hij altijd voor iedereen klaar. Voor alle vragen kun je bij hem terecht en als hij er niet is dan kan je terecht bij de door hem gebouwde Kennis Databank. Dennis zoekt ook altijd de verbinding. Zo organiseert hij zijn verjaardagsfeestje niet om zijn verjaardag te vieren, maar om iedereen de kans te geven met elkaar te kunnen netwerken. Hij is een voorbeeld voor iedereen als het gaat om collegialiteit. Daarnaast zegt hij ook geen nee tegen een potje tafelvoetbal of een drankje na werk.
 16. Dennis van Dongen – Medewerker Facilitair Contact Centrum – FMHaaglanden
  Dennis is superklantgericht, vriendelijk en collegiaal in de omgang. Daarnaast weet hij met flair en humor de teamleden te motiveren. Kortom, hij zorgt voor een gezellige werksfeer die de productiviteit ten goede komt. Daarmee zet hij FMHaaglanden als dienstverlener geweldig in de schijnwerpers, waardoor klanten zich welkom voelen. Ik heb altijd graag met Dennis mogen werken, nu hij op een andere locatie zit weet ik zeker dat hij ook daar het gezicht van FCC zal zijn!
 17. Erik Masthoff – Directeur Zorg en Behandeling – Dienst Justitiële Inrichtingen Penitentiaire Inrichting Vught
  Erik is een inspirerende en motiverende directeur in twee gevangenissen en staat met beide benen op de grond als psychiater. Hij handelt altijd vanuit de gedetineerde patiënt waarbij hij buiten de gebaande paden durft te treden en voor elke kwestie een vindingrijke oplossing vindt. Dit komt mede terug in zijn beleid en in het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek van allerlei disciplines. Tevens is door het aanhaken bij het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) de implementatie van innovatie en de samenwerking nog meer gegroeid. Onder leiding van Erik voelen medewerkers de mogelijkheid om zich te ontplooien waardoor de organisatie in professionaliteit groeit.
 18. Ellen Kiersch – Directeur Wetgeving Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  De impact van een excellentie prestatie moet je niet langs een kwantitatieve, doch langs een kwalitatieve meetlat leggen. Ellen is een persoon die het verschil heeft willen maken. Ze bood langdurige hulp en coaching aan een kwetsbaar persoon in nood door een delicate re-integratie uiterst geduldig, empathisch, belangstellend en inlevend te begeleiden. Dit heeft een uiterst kwetsbaar en fragiel mens weer tot een ‘normaal functionerend’ persoon herleid. Dat is de excellentie in casu. Als kwaliteit telt, dan dient de empathische inzet van Ellen Kiersch bekroond te worden met een award.
 19. Erna Roosendaal – Teammanager KCC/ Publiekszaken – Gemeente Barneveld
  Erna is de anti-ambtenaar. En dat is wat haar zo goed maakt. Als no-nonsense persoon staat ze voor de werkvloer, werkt ze transparant en is ze niet bang af en toe wat herrie te schoppen (waar nodig). Ze stimuleert mensen het beste in zichzelf naar boven te halen en heeft persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers hoog staan. Ze begeleidt momenteel een omvangrijk transformatieproces bij het KCC/Publiekszaken waarbij ze, hoeveel tegenslagen ook, de klant centraal blijft stellen en staat voor een sterke dienstverlening. Onwijs veel bewondering hiervoor, een echt rolmodel voor een vrouwelijke leider!
 20. Erwin Wigt – Afdelingshoofd Stadsontwikkeling – Gemeente Capelle aan den IJssel
  Erwin heeft energie, veel energie! En geeft dat ook aan zijn collega’s. Erwins komst naar Capelle een paar jaar geleden heeft wel wat teweeggebracht: er wordt weer volop gebouwd, oprecht geparticipeerd met en door de Capellenaren en knetterhard gewerkt aan een mooier Capelle. En op de een of andere manier met zoveel enthousiasme dat we zelfs bereid zijn om in de avonden en weekenden te werken aan dat nieuwe Capelle: met en voor de Capellenaar!
 21. Esther Veldhuis – Plv. Directeur/ MT-lid Curatieve Zorg – Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Esther weet heel knap binnen de directie alle zaken te combineren met veel humor. Kritische vragen beantwoordt ze met een lach, hoe druk het ook is. Ze is omgevingsbewust, politiek sensitief en zeer probleemoplossend. Ze heeft zich dit jaar sterk gemaakt om mensen met een arbeidsbeperking binnen de rijksoverheid binnen te halen, hetgeen tot nu toe goed is gelukt. Esther is flexibel, krachtig, communicatief, enthousiast en ambitieus. Ze kan onderhandelen als de beste. Daarnaast heeft zij oog voor haar medewerkers. Het is een topper!
 22. Fons Buurman – Categoriemanager – Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  Fons heeft samen met een collega ervoor gezorgd dat we veel proeftuinen social return zijn gestart. Daarvoor hebben ze op vasthoudende wijze stakeholders gemobiliseerd en bij elkaar gebracht. Van hoog tot laag, intern en extern. Ze hebben regeltjes aan de kant gezet en vanuit ‘de bedoeling’ oplossingen bedacht. En die ook nog eens in de praktijk gebracht.
 23. Frans Bleeker – Projectleider Realisatie – SED-Organisatie (ambtelijk Steden Breoc, Enkhuizen en Drechterland)
  Frans is een collega die binnen de gemeenten Enkhuizen, Stede Broec en Drechterland als beheerder enorme lokale kennis heeft van gemalen, beschoeiingen en baggeren. Hij draagt deze kennis graag over aan de volgende generatie. Hoewel hij nu projectleider is en niet meer beheerder, doet hij er alles aan zijn kennis en kunde te delen. Een topper, ook op sociaal gebied. Grondhouding is ‘ja, tenzij…’ in plaats van ‘nee, ik heb nog 230 mails te beantwoorden’.
 24. Frans Veekens – Inspecteur VO en MBO – Inspectie van het Onderwijs
  Frans is in zijn werk doortastend, brengt nieuw elan en verfrissing binnen het MBO-team en zoekt bij onderzoeken naar innoverende onderzoeksmethoden. Sterk punt is dat Frans vanuit het docentschap is benoemd tot inspecteur. Hierdoor is Frans empathisch richting opleidingsteams en directies van instellingen. Ook kan hij op een mooie, effectieve maar vooral ook prettige manier de verbinding maken tussen toezicht en het onderwijs tot op klasniveau. Frans is een topcollega die binnen alle lagen van het team wordt gekoesterd.
 25. Geert Haenen – Beleidsadviseur – Provincie Noord-Holland
  Geert is dé verbinder bij uitstek op het gebied van ruimtelijk beleid voor de energietransitie in Noord-Holland. Hij gebruikt zijn netwerk en kennis om opgaven van buiten naar binnen te brengen en andersom de belangen van de provincie buiten te agenderen. Door zijn expertise en tomeloze inzet speelt de provincie een toonaangevende rol op gebieden als energie-infrastructuur, de toekomst van de industrie in het Noordzeekanaalgebied en de inpasbaarheid van toekomstige ruimtelijke effecten van de energietransitie op het Noord-Hollands landschap. Niet in het minst doordat Geert het talent heeft om alle relevante partijen te overtuigen mee te denken.
 26. Guido de Beer – Senior beleidsmedewerker – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Guido is een jonge, inspirerende collega die buiten de gebaande paden kan treden om zijn doelen te bereiken. Hij kan snel, in prettige samenwerking, tot uitstekende producten komen. Daarnaast, en dat is wellicht het belangrijkste, is hij een fijne collega die anderen om hem heen positief beïnvloedt.
 27. Hans Flier – Senior beleidsmedewerker – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Hans is een stille kracht, maar levert altijd hoge kwaliteit. Hij is verantwoordelijk voor de totstandkoming van officiële publicaties en bekendmakingen. Hij is een van de belangrijkste krachten achter een open transparante overheid. Hij blijft bescheiden, terwijl hij daadwerkelijk iedere dag werk maakt van een betere overheid vanuit een stevige visie op het openbaar bestuur. Iemand waar de overheid beter van wordt en waar iedereen veel van kan leren.
 28. Hans Krul – Gemeentesecretaris – Gemeente Delft
  Hans is een hartstikke aardige man. Hij motiveert de medewerkers in de gemeente. Hij is de grote pion in de gemeente.
 29. Hans Mollen – Senior Zuiveringstechnoloog – Waterschap Brabantse Delta
  Hans is een zeer deskundige zuiveringstechnoloog. Hij heeft oog voor de dagelijkse uitdagingen en is tegelijkertijd op zoek naar vernieuwing en innovatie. Hij geeft zijn kennis graag door aan directe collega’s, maar zeker ook aan jong talent (stagiaires). Hans is een van de mensen waar ik als manager altijd op kan vertrouwen, die me ondersteunt waar nodig en zich laat coachen en de ruimte neemt. Een genot om mee te werken! Ik wens iedereen zo’n fijne collega toe.
 30. Hans Tilstra – Applicatiebeheerder – Gemeente Apeldoorn
  Hans weet hoe hij zijn eigen lijn moet volgen en gaat niet mee in de grote stroom. Kritisch, opbouwend, proactief en sociaal zijn sleutelwoorden voor hem.
 31. Hans Wanders – CIO Rijk – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Hans werkt bevlogen voor een betere overheid. Hans is niet alleen leidinggevend en vernieuwend, maar ook een warm loyaal mens. Zijn overstap vanuit het bedrijfsleven was spannend voor hem en de overheid, maar hij weet zijn kennis en ervaring goed in te zetten. Hij is een directeur met ontzettend veel kennis en niet bang voor verandering. Een verademing omdat hij niet de algemene procesmanager is maar deskundig en met heldere visie. Een fijne collega die de overheid echt beter maakt.
 32. Irene Cortenbach – Programmamanager Energie, Biobased Economy en Circulaire Economie – provincie Noord-Brabant
  Irene is een programmamanager die complexe zaken voor elkaar krijgt. Door goede regie en aansturing, door het bouwen en binden van een groot netwerk, met inzet van veel energie en enthousiasme. Ze is kritisch, maar vriendelijk. Ze heeft in relatief korte tijd het programma SmartwayZ.NL opgebouwd, waarin door rijksoverheid, provincie, gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen wordt gewerkt aan een achttal grote uitdagingen op infrastructureel en mobiliteitsgebied in Zuid-Nederland. Het programma staat nu. Reden voor haar om onlangs de overstap te maken naar programma Energie, waar ook flink werk aan de winkel is. Ik ben benieuwd wat ze daar voor elkaar krijgt!
 33. Jan Bellemakers – Hoofd Sport en Bewegen – Gemeente ’s-Hertogenbosch
  Jan is al jarenlang de drijvende kracht achter Serious Ambtenaar, de jaarlijkse actie waarmee een mooi bedrag wordt binnengehaald voor het Rode Kruis (Serious Request Glazen Huis 3FM). Achter de schermen wordt hiermee uitvoering gegeven aan De Nieuwe Overheid waarbij vraagstukken centraal staan en daaromheen mensen worden gemobiliseerd die dit vraagstuk tot resultaat brengen.
 34. Jan Gudde – CIO BZK – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Jan is CIO van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en tevens opdrachtgever van het Programma ICT Werkomgeving Rijk. De rol van opdrachtgever vervult hij op voorbeeldige wijze.
 35. Jan Meijsen – Strategisch informatie adviseur Gemeente 3.0 – Gemeente Molenwaard
  Jan is bij onze organisatie onmisbaar op ict-gebied. Hij werkt dag en nacht en is een van de meest innoverende ambtenaren die ik ken. Hij zet zich in om binnen onze gemeente niet langer uit te gaan van vaststaande applicaties, maar één body waarin alle gegevens worden opgehaald. Ook houdt hij zich bezig met het ontwikkelen van een 360-graden klantdossier, zodat inwoners optimaal bediend worden en de regie krijgen over hun eigen dossier. Jan is inspirerend en innovatief, maar tegelijkertijd ook efficiënt en effectief.
 36. Jean Paul Rocour – Hoofd Stedelijk Beheer – Gemeente Amsterdam
  Vernieuwingsdrang en gedegen stedelijk beheer gaan zelden zo natuurlijk hand in hand als bij Jean Paul. Vanuit het besef dat de oplossingen voor de toekomst (klimaat, energie, mobiliteit, leefbaarheid) liggen in het bestaande en de wetenschap dat innoveren misschien riskant is maar niet innoveren riskanter, heeft hij zijn organisatie ongemerkt een scherpe bocht laten maken. Jean Paul weet de vervangingsgolf van infrastructuur te benutten als kans. Voor de stad, de ontwikkeling van zijn mensen en het professionaliseren van de organisatie. Met inzicht, overzicht en humor. Zonder de bestaande pleinen, straten, wegen, bruggen en kades te verwaarlozen. Altijd in verbinding.
 37. Jelle Bakker – Business consultant – Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Jelle is een zeer prettige collega, die goed luistert, adviseert en meedenkt en met oplossingen komt. En hij is razendsnel met zijn verslagen inclusief actiepunten. Hij heeft oog voor het maatschappelijk belang van het werk dat BZ doet en overziet ook goed de verbanden die er binnen de organisatie zijn en de wensen op ict-gebied. Kortom, Jelle is een top-ambtenaar omdat hij zich zo betrokken inzet voor de organisatie en daarbij een onmisbare schakel is: mede dankzij Jelle werkt BZ efficiënter en leuker.
 38. Jelle Dijkema – Hydroloog – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  Jelle denkt vanuit zijn functie altijd na over de toekomst. Hoe werken we over tien jaar? Wat is dan de positie van het waterschap? Hoe kunnen we het waterschap en diens netwerk uitdagen om het waterbeheer in Nederland nog slimmer te maken? Dit maakt hem een inspirerende collega om mee te werken. Hij werkt bijvoorbeeld mee aan de ontwikkeling van de leggertool, een instrument dat het opstellen van het leggerprofiel van wateren aanzienlijk versnelt en bovendien de discussie die gevoerd moet worden aan het licht brengt. Ook werkt Jelle mee aan de ontwikkeling een NewTech-lab.
 39. Jordy Hoogendorp – Adviseur Procesbeheer Financiën – Gemeente Amsterdam
  Jordy is een fijne enthousiaste collega om mee samen te werken. Hij staat altijd open om te sparren en je te helpen. Naast het feit dat Jordy goed is in zijn werk, is hij ook bereid de kennis te delen met anderen, Sharing is caring! Ik heb Jordy leren kennen bij het Onderdeel Commissie (OC) Financiën van gemeente Amsterdam. Belangen van de medewerkers staan voor hem altijd voorop. Hij speelt een sleutelrol binnen OC. Een zeer fijne betrouwbare collega die graag in oplossingen denkt.
 40. Jorie Mulder – Strategisch adviseur – Gemeente Eindhoven
  Jorie is een stevige doorpakker, denker en doener, die strategie, beleid en uitvoering met elkaar weet te combineren en verbinden. Ze schreef de strategische verkenning in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en is nu programmacoördinator voor de RegioDeal Brainport.
 41. Jorien Rother – Financieel-economisch beleidsmedewerker – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Jorien is een zeer proactieve collega die altijd bereid is te helpen. Ze zorgt er altijd voor dat de communicatie vloeiend loopt en is positief ingesteld. Jorien weet haar eigen en professionele mening waar nodig te scheiden, en waar mogelijk te combineren. Ze heeft een volledig servicegerichte insteek en dat maakt samenwerken heel prettig en efficiënt. Jorien klaagt nooit en is vaak vrolijk en bovenal bescheiden. Ze heeft een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en weet dat nuttig in te zetten. Een teamplayer die anderen beter laat functioneren.
 42. Judith de Jonge – Beleidsadviseur Wmo en Participatiewet – Meerinzicht
  Judith is een jonge gedreven ambtenaar die haar mouwen graag opstroopt om een klus te klaren. Hoe complex deze ook blijkt te zijn. Daarnaast is zij erg goed in het verbinden en samenwerken, zowel intern als extern. Zij houdt daarbij altijd de doelstelling van de organisatie en het maatschappelijk belang in het vizier. Ze werkt planmatig en doelgericht.  Toont initiatief voor nieuwe samenwerkingen of ontwikkelingen. Judith is echt een aanwinst binnen onze organisatie en een hele prettige en betrokken collega.
 43. Juriaan van Kan – Senior beleidsmedewerker Hoger Onderwijs – Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenchap
  Juriaan is een constructieve denker en doener die op een vernieuwende manier werkt aan de ontwikkeling van het hoger onderwijs. Daarnaast is het een prettige collega om mee samen te werken. Een ‘Ja, en’- collega in plaats van een ‘Ja, maar’ -collega.
 44. Karin Pastoor – Teamleider Basisregistraties, Geo-informatie & Archief – SWO De Wolden-Hoogeveen
  Als teamleider Basisregistraties, GEO-informatie & Archief zet Karin zich niet alleen in om alles goed te laten verlopen. Zij wil haar medewerkers ook een veilige plek bieden. Een werkomgeving waar zij zich thuis voelen, kunnen lachen, fijn kunnen werken en zichzelf kunnen zijn. Niet alles draait om geld of cijfers, ook als persoon doe je ertoe. Iedereen is gelijk, zonder onderscheid. Daarom vind ik haar de beste ambtenaar van het jaar.
 45. Laurens Bijl – Gelukscoördinator – Gemeente Roerdalen
  Laurens is als een van de eersten in Nederland gestart met sturen op geluk binnen zijn gemeente. Hij heeft aandacht voor waardegericht werken en verbindt de voordelen van geluk voor inwoners en bezoekers aan onderwerpen binnen het gemeentelijk beleid. Naast vernieuwend is Laurens ook iemand die verbindt en altijd bereid is om andere gemeenten te laten leren van de ervaringen van zijn gemeente. Hij spreekt helder en bevlogen over lokaal sturen op geluk.
 46. Luciëlle Huisman – Omgevingsmanager Beheer & Onderhoud – Provincie Noord-Brabant
  Luciëlle werkt op strategisch en operationeel niveau. Door deze combinatie heeft ze direct contact met burgers, bedrijven en overheden, maar is zij tegelijkertijd de verbinding met het hoger management. Zij staat voor het publiek en steekt haar nek uit. Het is bewonderingswaardig hoe ze het publiek dient vanuit een oprechte drive om iets voor hen te betekenen en ook weet om te gaan met de kaders vanuit de provincie. Een spanningsveld waar alleen passie en daadkracht het publiek kan dienen, maar waar ik veel ambtenaren onder gebukt zie gaan.
 47. Madelon de Wilde – Gemeentesecretaris – Gemeente Haren
  In de roerige tijden binnen de gemeente heeft Madelon zowel voor de politici als voor de ambtelijke organisatie als een waar boegbeeld gefunctioneerd. Madelon is een energieke, daadkrachtige, positieve, sterke en uitermate prettige leidinggevende. Integer en met visie! Binnen de organisatie heeft zij een groot draagvlak. Binnen de roerige politiek (het college en de raad) heeft zij op een prima wijze haar rol weten vervullen.
 48. Marc Gerritsen – Hoofd Strategisch Advies – Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Marc zet zich niet alleen in voor zijn team, maar ook voor dat waarvoor hij is aangenomen als directeur (Eenheid Strategisch Advisering). Hij is betrokken bij alles wat zijn afdeling aangaat. Een directeur/collega als Marc wens ik eenieder toe. Fijn persoon om samen mee te werken, in de omgang en zeker als directeur van ESA.
 49. Marcel Brands – Manager Water, Omgeving en Transitie – Waterschap de Dommel
  Marcel is een verbinder. Hij is in staat op alle niveaus (uitvoerend en bestuurlijk) mensen bij elkaar te brengen en hij is doelgericht. Hij heeft de competenties om in de geest van de Omgevingswet complexe vraagstukken in het gebied te adresseren en daarin stappen te zetten. Hij werkt het liefst met een ‘praalwagenplanning’. Samenwerken aan een zo mooi mogelijke ‘praalwagen’, die hoe dan ook op tijd klaar moet zijn. En problemen onderweg lossen we op. Met zijn gedrevenheid en enthousiasme voor ‘water’ brengt hij mensen bij elkaar.
 50. Margot van der Linden – Programmamanager ENSIA – ICTU
  Margot regelt de implementatie van een complex traject (www.ENSIA.nl) in een ingewikkelde bestuurlijke constellatie (VNG, BZK en 380 gemeenten). In dat krachtenveld blijft ze overeind door overal bovenop te zitten, heldere afspraken te maken en met haar team te presteren. Daarmee levert ze een belangrijke bijdrage aan een actueel en belangrijk thema: informatieveiligheid. Het was geen vanzelfsprekendheid dat ENSIA daadwerkelijk van de grond zou komen. Margot heeft er in belangrijke mate aan bijgedragen dat dat wel is gelukt.
 51. Marianne Soels – Bestuurlijk-juridisch adviseur – Provincie Zuid-Holland
  Marianne heeft enorme vakkennis op het gebied van subsidieverlening en is altijd bereid haar kennis te delen met haar collega’s. Haar betrokkenheid met haar werk kent weinig grenzen. Ze is ook sociaal zeer betrokken.
 52. Marieke Jakobsen – Beleidsmedewerker Slachtofferbeleid – Ministerie van Justitie en Veiligheid
  Marieke is een zeer betrokken, vrolijke en inspirerende collega. Zij onderhoudt onder meer contact met nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven. Vanuit het ministerie van JenV legt zij de link met nabestaanden die het ontzettend moeilijk hebben. Daarnaast onderhoudt Marieke dagelijks contact met medewerkers van verschillende organisaties uit het justitieveld, bijvoorbeeld medewerkers van een tbs-kliniek of van een penitentiaire inrichting. Verbinding zoeken, kracht geven aan uitvoeringsorganisaties, slachtoffers en nabestaanden en dit met veel plezier, vreugde en energie doen. Dat is de kracht van Marieke.
 53. Marisa Gerards – Ambassadeur/ Permanent vertegenwoordiger bij de NAVO – Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Marisa not only did an amazing job in the four years in South Africa, which could already give her this title, but she also showed me as a local staff member that her title was secondary to the wellbeing of her staff. She is an amazing ambassador, but even more so an amazing person. She truly takes diplomacy to a new level.
 54. Marja Bitterberg – Adviseur – Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  Marja is de adviseur die zich binnen directie Participatie (DP) inzet voor goedlopende zienswijzenprocedures. Ze staat altijd voor je klaar, gaat vol goede moed naar het werk en probeert er het beste van te maken. Een intelligente vrouw die het ambtenaarschap zeer serieus neemt. Ze verdient erkenning en een pluim!
 55. Marjon van der Maat – Afdelingshoofd Dienstverlening – Gemeente Tilburg
  Met een sterke visie op innovatie stuurt Marjon een afdeling aan van driehonderd personen. Het thema ‘leider in verbinding’ is op het lijf geschreven van Marjon. Zij is een manager die al jaren bezig is met verbinding maken en versterken van de gemeentelijke organisatie, de politiek, de samenleving en relevante organisaties buiten Tilburg.  Zij inspireert daarbij zowel de eigen organisatie en de samenleving, maar ook andere organisaties. Marjon geeft medewerkers ruimte te innoveren en kritisch mee te denken. Vertrouwen is hierbij het sleutelwoord. Ze denkt mee met de oplossingsrichting en geeft daarna de ruimte om te doen wat nodig is.
 56. Mark Lansen – Informatieadviseur – Gemeente Edam-Volendam
  Mark geeft alles voor de vernieuwingen binnen Edam-Volendam. Dat is veel werk, omdat veel collega’s al die vernieuwingen heel spannend vinden. Mark houdt echter zijn doel goed voor ogen en gaat in gesprek met de mensen. Hij maakt het onderscheid binnen onze organisatie en zorgt dat er zaken echt van de grond komen, terwijl dat soms heel veel van hem vergt. Ook heeft Mark een gezonde nieuwsgierigheid naar zijn eigen persoonlijkheid, waardoor hij zijn eigen ontwikkeling op laat lopen met de organisatieontwikkeling: een mooi voorbeeld van de beste ambtenaar!
 57. Op eigen zoek is de nominatie verwijderd.
 58. Maudy van Leeuwen – Communicatieadviseur – Gemeente Gorinchem
  Maudy laat zien hoe je als communicatieadviseur op innovatieve wijze hét verschil kan maken en een project neer kan zetten waarmee je heel de organisatie en gemeente meeneemt in het maken van een nieuwe visie. Een visie die niet in de la verdwijnt. Deze visie was onderdeel van verkiezingsprogramma’s, vormt de basis voor het aankomende collegeprogramma en is de kern van projecten met al onze inwoners.
 59. Michael Zant – Coördinerend Beleids- en Organisatieadviseur P&O / Plaatsvervangend afdelingshoofd – Ministerie van Justitie en Veiligheid
  Michael is een drijvende kracht, binnen het ministerie van JenV in het algemeen en zijn directie in het bijzonder. Hij belichaamt de nieuwe generatie medewerkers en doorbreekt met zijn authentieke werkwijze oude JenV-gewoonten. Bovenal heeft hij oog voor de maatschappelijke opgave en wat er vanuit de interne organisatie voor nodig is dat te realiseren. Hij weet JenV’ers die hij tegenkomt in beweging te krijgen. Met zijn gedrevenheid, enthousiasme en executiekracht verandert hij de directie waar hij werkt. Zijn legacy vormt nu al de basis voor concern control die past anno 2018.
 60. Michiel Bruins – Eenheidsmanager Beheer en Onderhoud – Gemeente Apeldoorn
  Michiel geeft nu ruim een jaar leiding aan de eenheid Beheer en Onderhoud. Hij doet dit met flair en oog voor de menselijke kant. De stap vanuit Jeugd, Zorg en Welzijn naar de buitendienst is best groot. Hij heeft zich de materie en problematiek snel eigen gemaakt en verdiend respect en waardering.
 61. Minouche Cramer – Startup officer – Gemeente Amsterdam
  Deze enthousiaste dame stond aan de wieg van het Startup in Residence programma in Amsterdam. Het is inmiddels na drie jaar een succesvol programma waarin meerdere startups uitgegroeid zijn tot een bloeiend bedrijf. Minouche is de drijvende kracht die op een open manier alle partijen – gemeente, ondernemers en bedrijfsleven – bij elkaar brengt. Ze geeft energie mee en bewaakt ondertussen de kaders. Tegelijkertijd is ze zelf ook innovatief en vernieuwend bezig. Zo is er nu een samenwerking tussen meerdere gemeentes. Het is heel fijn om zo een enerverende collega te hebben die niet snel opgeeft en tegelijkertijd realistisch en positief is.
 62. Mirjam van de Meeberg – Accountmanager evenementen – Gemeente Breda
  Mirjam is een inspirerende persoonlijkheid, die door haar jarenlange ervaring en expertise in de evenementenwereld structureel Bredase evenementen veiliger maakt. Door het structureel samenwerken met collega’s, adviseurs en specialisten komt zij tot acceptabele oplossingen en middelen bij risicovolle evenementen. Via een duidelijke en betrouwbare no-nonsense strategie, en het gedisciplineerd volgen van afgesproken processen is haar evenementenoverleg een goed geoliede machine.
 63. Mohamed Laghzaoui – Informatiemanager – Gemeente Nissewaard
  Mohamed heeft bij Nissewaard de kans gegrepen om een promotie te maken naar regievoerder en informatiemanager bij het ICT Shared Service Center. Hij heeft het vak snel aangeleerd en speelt een belangrijke rol voor de gemeente om de kansen te benutten die ict-ontwikkelingen en -innovaties met zich meebrengen.
 64. Monique Korsten – Ecoloog – Waterschap Limburg
  Monique is altijd betrokken en gemotiveerd. Ze staat voor haar werk (ecologie) en laat zich door niets of niemand van de wijs brengen. Ze probeert iedereen mee te krijgen in haar overtuiging.
 65. Natasha Viering – Projectleider participatie – Gemeente Delft
  Natasha is de pionier en trekker van Delfts Doen, de Delftse participatieaanpak gemaakt met, voor en door de stad. Daarmee is ze een landelijk voorloper. Innovatief en bottom-up.
 66. Nicolette van der Scheer – Team manager Procesuitvoering/ Kwartiermaker VTH – Gemeente Amsterdam
  Nicolette is een supermens. Ze is omgevingsbewust, politiek sensitief en zeer probleemoplossend. Recht voor zijn raap, niet lullen maar doen en een powervrouw!
 67. Noor Ney – Afdelingshoofd Waterketen – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  Met Noor hebben we eindelijk een vrouw aan het roer in onze mannenwereld van het rioolwater zuiveren. Een energieke vakvrouw die snapt wat er op de werkvloer speelt en verbinding legt met bestuur en directie. Inspirerend en hardwerkend. Daar mogen we er meer van hebben hier bij het waterschap.
 68. Op eigen verzoek is de nominatie verwijderd.
 69. Piet van Bommel – E-functionaris – Douane Nederland, kantoor Douane Schiphol Cargo
  Piet staat altijd open voor een gesprek en is bereid om je iets uit te leggen. Hij probeert medewerkers vooruit te helpen. Waar anderen door hun eigen werkpakket liever geen tijd vrij maken voor collega’s vindt hij het belangrijk dat medewerkers vooruitgang boeken. Hij doet dat op een manier waarop je zelfvertrouwen krijgt. Daarnaast toont hij interesse in je en is hij een kei in zijn vak. Hij weet waar hij het over heeft. Daarom is het lekker sparren met hem en brengt hij de personen die hem benaderen naar een hoger niveau.
 70. Peter Tangel – Regisseur Publiek Ondernemen – Gemeente Delft
  Peter is een gigant in het motiveren van mensen en het samenbrengen van diverse partijen. Het van buiten naar binnen denken en doen zit bij Peter in zijn genen.
 71. Peter van den Berg – Juridisch adviseur – Gemeente Woerden
  Peter is een betrokken, enthousiaste en betrouwbare collega. In zijn rol als handhavingsjurist en beleidsmedewerker handhaving weet hij nog voldoende tijd te vinden voor het schrijven van boeken (onder andere een zakboek voor raadsleden en statenleden). Tot vorig jaar was hij daarnaast ook actief als raadslid in Waddinxveen. Peter is binnen een gemeentelijke organisatie dan ook goud waard. Niet enkel vanwege zijn enorme inhoudelijke kennis en ervaring, maar ook door zijn ervaring als bestuurder. Peter snapt als geen ander hoe raadsleden geadviseerd willen worden en pakt hierin ook een rol in de regio. Organisatie en bestuur komen zo dichter tot elkaar!
 72. Rachid Ihataren – Directeur – Bedrijvenschap Regio Gouda
  Rachid heeft per 1 juli 2018 het directeurschap van GR Bedrijvenschap Regio Gouda overgenomen. Deze GR ontwikkelt het bedrijventerrein Gouwe Park in de gemeente Zuidplas. Hij is erin geslaagd de gronduitgifte sinds zijn aantreden een geweldige impuls te geven.
 73. Richard Lennartz – Directeur UBR|HIS – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Richard zet zich in voor de gehele rijksinkoop. Hij brengt mensen en organisaties in beweging, weet de juiste stakeholders te enthousiasmeren en is intrinsiek gemotiveerd om niet alleen zijn directe omgeving een niveau hoger te tillen, maar direct ook het hele inkoopvak binnen Nederland.
 74. Ron van Soest – Medewerker beleidsrealisatie Gebiedspool – Gemeente Amsterdam
  Ron is een zeer gedreven collega met hart voor het stadsdeel. Zijn kennis, ervaring en vaardigheden zet hij in om goede dingen te behouden en vernieuwing in te zetten waar dat gewenst is. Hij is daarom van onschatbare waarde voor de stadsdeelorganisatie. Daarnaast is hij ook gewoon een hele fijne collega, die altijd bereid is mee te denken en je project op weg te helpen.
 75. Rudy Tackenkamp – Handhaver – Waterschap Rijn en IJssel
  Rudy is een collega die altijd bereikbaar is. Ook staat hij altijd voor je klaar om dingen uit te zoeken en op te lossen.
 76. Sicco Gjaltema – Inspecteur – Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Sicco is altijd bereidt om je bij alle soorten onderzoeken bij te staan en je te leren hoe systemen werken. Verder is het een prettig mens
 77. Sara Sheikhi – Projectleider Young Professionals Programma voor Statushouders – Gemeente Amsterdam
  Sara maakt zich hard voor haar idealen. Ze heeft lef en durf getoond door een traineeprogramma voor statushouders op te zetten. Hiermee biedt ze vluchtelingen een kick-start op de arbeidsmarkt en sluit ze aan bij de idealen van de gemeente Amsterdam om het goede voorbeeld te geven als hoofdstad. Daarnaast is ze ook een superfijne collega: ze staat altijd voor iedereen klaar, haar werk gaat verder dan kantoor, ze is een tijger, bevlogen, begripvol, een aanpakker, ziet talent in iedereen en is oprecht geïnteresseerd in de mensen in haar omgeving.
 78. Senna Swinkels – Programmaleider Sociaal Domein – Gemeente Eindhoven
  Senna is een hardwerkende collega met passie voor de transformatie in het sociaal domein. In de hectiek van de decentralisaties en de toenemende druk door financiële tekorten blijft Senna onvermoeibaar en gedreven door inhoud richting geven aan deze transformatie, specifiek aan het goed inbedden van de eerstelijns sociale wijkteams. Ze opereert hierin slim waar nodig en organiseert allianties om robuust overeind te blijven in de enorme dynamiek in het sociaal domein. Senna streeft naar resultaat, denkt daarbij in mogelijkheden en accepteert niet zomaar een ‘nee’. Zij heeft écht begrepen welke kant we op moeten om de decentralisaties te kunnen realiseren. One of a kind!
 79. Sibel Arikan – Casemanager Veiligheidshuis – Dienst Justitiële Inrichtingen
  Sibel werkt als ISD-casemanager bij DJI en sinds augustus 2017 ook in het veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond als casemanager voor DJI. Ik nomineer haar voor haar werkethos, haar deskundigheid, haar collegialiteit en de wijze waarop ze DJI vertegenwoordigt in het veiligheidshuis. De parel van DJI werd ze al eens terecht genoemd.
 80. Silvia Oosterling – secretaresse/management ondersteuner Waterschap Rivierenland
  Silvia is iemand die nooit op de voorgrond treedt, maar achter de schermen niet alleen een hoop werk verricht. Hierdoor kunnen anderen beter functioneren, daarnaast vormt ze ook een verbindende factor binnen de afdeling. Zij is de stimulator van allerlei activiteiten, bijeenkomsten en gezellige happenings.
 81. Silvia Schikhof – Afdelingshoofd Faciliteiten en Huisvestingsbeleid Rijk – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Een leidinggevende zoals je ze niet vaak tegenkomt. Met hart voor de publieke zaak, in het bijzonder voor het bedrijfsvoeringsproces, maar zeker ook voor de intermenselijke kant van de zaak. Naast leidinggevende van een club van circa twintig professionals en Gatewayer, is ze recentelijk geslaagd voor haar proeve van bekwaamheid voor Intercoach. Zo kunnen nog meer mensen hun voordeel doen met haar coachingsvaardigheden.
 82. Simon Brester – Filmcommissioner en hoofd congresbureau Amsterdam – Gemeente Amsterdam
  Simon belichaamt de moderne ambtenaar anno 2018. Hij is een begaafd spreker en schrijver en als filmcommissioner heeft hij zich ontwikkeld als dé landelijke expert. Hij heeft een (inter)nationaal netwerk en keer op keer eindigt hij in de top-10 van meest invloedrijke mensen in de sector. Onlangs heeft hij het opzetten van een congresbureau op zich genomen. Als directe collega ervaar ik hem als ongelofelijk inspirerend en motiverend. Hij heeft kanten van mij laten zien waarvan ik niet wist dat ik ze had.
 83. Sjoerd Verheijden – Teamleider CSO – DICTU
  Sjoerd is geen alledaagse manager. Hij weet met respect voor de leden van zijn team een gedragsverandering te realiseren die naast effectief ook nog een besmettelijk is. Hij stimuleert samenwerken en bouwt bruggen waar mogelijk of belegt deze samenwerking juist bij de teamleden. Work hard play hard wordt soms erg letterlijk genomen. Het aantal NERF-guns op de afdeling is explosief toegenomen sinds de komst van Sjoerd. Het aantal projecten dat succesvol verloopt overigens ook.
 84. Sonja de Goede – Coördinator team MID en stimulator Winnet – Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
  Sonja heeft naast haar reguliere taak zes maanden de rol van hoofd secretariaat ingevuld. Dit heeft ze zeer goed gedaan, met aandacht voor de collega’s. En veel enthousiasme. Kortom een topprestatie. Sonja is iemand die zakelijk is, veel empathie heeft en goed overzicht houdt. Ze verdient het.
 85. Susan Cheung – Configuratiebeheerder – SSC-ICT
  Met Susan is het altijd gezellig. Ze blijft altijd lachen.
 86. Susanne van den Oudenhoven – van Karsen – Senior adviseur Bedrijfsvoering – Ministerie van BZK
  Susanne is een ambtenaar die zorgt dat ze mensen bindt. En ze is een ambtenaar die kritische mensen om zich heen verzamelt, kritiek vraagt en zo zorgt dat haar aanpak écht beter wordt. Dus: beter door meewind te organiseren én beter door tegenspraak te organiseren. De wijze waarop ze dat doet is bijzonder prettig en ze weet mensen van hoog tot laag te bewegen een hoger doel na te streven. In dit geval: social return realiseren.
 87. Tessa Martens – Clusterhoofd Consulaire aangelegenheden en Reisadviezen – Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Tessa is hoofd van het team dat consulaire hulpverlening biedt aan Nederlanders in het buitenland (toeristen, gedetineerden en crisisinzet bij calamiteiten). Zij runt een goed geolied team van zeventien medewerkers, waarbinnen 24/7 goed wordt gecommuniceerd en samengewerkt. Haar medewerkers dragen haar op handen. Zij voelen zich gewaardeerd, gerespecteerd, gestimuleerd. Tessa is inhoudelijk zeer sterk en draagt vanuit de uitvoeringspraktijk bij aan de beleidsontwikkeling. Zij heeft oog voor politieke gevoeligheden, communicatie over het consulaire werk en ongewenste precedentswerking. Zij is altijd goed gemutst en heeft welgemeende belangstelling voor het welzijn van haar collega’s en hun families.
 88. Tim Altenburg – Beleidsmedewerker – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Tim is een van de meest unieke mensen die de overheid rijk is. Hij combineert een groot strategisch oog met een no-nonsense mentaliteit. Hij weet precies waar hij hard op moet lopen en waar dingen vanzelf wel goed zullen komen. Dit altijd met een glimlach op zijn gezicht en een vriendelijk woord voor iedereen. Keihard op de inhoud als het moet en daarbij altijd oog voor het maatschappelijke doel van zijn werk.
 89. Tim Postema – Afdelingshoofd Cluster Informatiebeleid – Ministerie VWS Directie Informatiebeleid
  Voor Tim staat voorop dat in de zorg cliënten en professionals bepalen wat het beleid moet zijn. Hij brengt dat in de praktijk door er als leidinggevende voor te zorgen dat mensen ook echt gehoord worden. Tim brengt de Engelse term voor ambtenaar – civil servant – tot leven!
 90. Tom Hendriks – Adviseur Informatievoorziening en generalist Burgerzaken- Gemeente Midden-Delfland
  Tom is een flexibele duizendpoot. Hij zet zich maximaal in voor zowel de klanten als collega’s. Tom heeft de perfecte combinatie van een formele en informele houding.
 91. Ton Hulskramer – Klantmanager Dienst Werk en Inkomen – Gemeente Amsterdam
  Ik ken geen enkele collega die zo begaan is met zijn klanten als Ton. Daarnaast is Ton een wandelend kenniscentrum. Er is geen vraag die je Ton kunt stellen waarop hij het antwoord niet heeft. Diep respect ook omdat hij collega’s altijd bijstaat wanneer ze ergens zelf niet uitkomen. En – last but not least – hij is een fijne persoonlijkheid.
 92. Twan van Eijndhoven – Procesoperator B – Waterschap De Dommel
  Twan is procesoperator voor de zuivering. Hij realiseert zich hoe belangrijk het is om ons werk zichtbaar te maken. Hij staat open voor nieuwe ideeën en deelt zelf via Twitter en Facebook berichten over het werk. Zichtbaar zijn voor de buitenwereld is in deze tijd essentieel. Ons werk lijkt zo gewoon, maar is dat niet. Twan weet hier heel goed mee om te gaan en stimuleert ook andere collega’s.
 93. Wesley Wiggerman – Senior medewerker helpdesk – Provincie Fryslân
  Wesley is met allerhande vragen bijzonder proactief en laat zien dat systemen dienstbaar zijn aan mensenwerk. Hij zorgt ervoor dat je iedere keer met een tevreden gevoel weer terug naar je werkplek gaat. Hij is ook altijd bereid om individuele coaching te geven. Daarnaast zorgt hij ervoor dat antwoorden op vergelijkbare vragen voor iedereen toegankelijk worden gemaakt.
 94. Willem Steketee – Senior beleidsmedewerker Taskforce Brexit – Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Willem is een collega waar je echt op kan vertrouwen.
 95. Youry Janssen – Dealer Money and Capital Markets – Ministerie van Financiën
  Youry werkt sinds twee jaar voor het Agentschap van de Generale Thesaurie. Hij zet zich dagelijks in om de staatsschuld zo efficiënt en goedkoop mogelijk te financieren.  Daarnaast is hij in zijn eigen tijd een van de zwaarste financiële studies (CFA) aan het volgen om zijn prestaties verder te kunnen verbeteren. Zijn enthousiasme en doorzettingsvermogen zijn een bron van inspiratie voor het gehele Agentschap. Chapeau!
 96. Ytje Hiemstra – Beleidsmedewerker Duurzaamheid – Gemeente Tytsjerksteradiel
  Ytje is binnen Friesland het gezicht, de ambassadeur, van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. Onder het motto ‘It moat oars, it kin oars’ (het moet anders, het kan anders) is Tytsjerksteradiel een van de koplopers als het gaat om verduurzaming. De gemeente beschikt al vele jaren over een elektrische deelauto en gemeenschapsinitiatieven worden gefaciliteerd zoals het grootste coöperatieve zonnepark van Nederland in Garyp en Trynenergie in de Trynwalden. Op dit moment werk Ytje aan de pilot ‘Aardgasloze woningen’ van BZK. Kortom een echte intrinsiek gemotiveerde topper die zaken voor elkaar krijgt.
 97. Yvonne van Veldhoven – Hoofd VWS Flex – Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Yvonne weet het beste uit iedereen naar boven te krijgen. Ik bewonder de manier  waarop zij de pool vormgeeft en structureert. Het is mooi om te zien hoe zij ervoor     zorgt dat iedereen met veel plezier aan het werk gaat. De bijeenkomsten voor de projectleiders zijn erg inspirerend. Yvonne is een kanjer. Ook bij live events van medewerkers geeft Yvonne fantastische begeleiding. Dit maakt haar als mens ook nog eens uniek.
 98. Teruggetrokken
 99. Teruggetrokken
 100. Teruggetrokken
Delen