DuurzaamDoor: nooit uitgeleerd

DuurzaamDoor is een programma dat inzet op het versneld leren: individuele verhalen en ervaringen, ontwikkelingen in sectoren of rond bepaalde duurzaamheidsopgaven. DuurzaamDoor gelooft in de energie van mensen om problemen op te lossen en het goede te doen. Daar gaat deze special DuurzaamDoor nooit uitgeleerd over. Onder andere komen aan bod:

Voorwoord
‘We hebben Duurzame Daadkracht nodig,’ zegt voorzitter van de Stuurgroep DuurzaamDoor Annemieke Nijhof. ‘De uitdagingen zijn niet alleen groot, we moeten ook tempo maken om aan onze doelstellingen te voldoen. De richting is helder, laten we versnellen en voortgang boeken. Laten we nog meer van elkaars ervaringen profiteren: het maakt je sterker in de soms taaie strijd, maar ook creatiever.’ Meer lezen

Stand van zaken
Al bijna 10 jaar zet DuurzaamDoor de schouders onder de transitie van Nederland. Op dit moment is het programma halverwege de derde programmaperiode van vier jaar die in 2024 afloopt. Programmamanager Theo Leupen vertelt over de relevantie van het programma, de reis van kiemprojecten naar professionalisering van transitieprofessionals, over verbinden en kennisdoorwerking, en het uiteindelijke doel: overbodig worden. Meer lezen

Stilstaan bij impact
In Nederland zijn veel projecten en programma’s die bijdragen aan transities, maar hoe maak je hard wat jouw bijdrage is? DuurzaamDoor wil het weten. Niet alleen om de inzet van mensen en middelen te verantwoorden, maar ook om sturing te kunnen geven en te communiceren. Omdat er nog geen impactmonitoren zijn voor programma’s als DuurzaamDoor, gaat het programmateam er zelf een ontwikkelen. Het resultaat deelt DuurzaamDoor vanzelfsprekend graag met derden. Meer lezen

Visie voorop, versnellen en volhouden
Wat heeft een ambtenaar nou echt nodig om versneld de doelen van de circulaire transitie te realiseren? Met visie, ruimte en een klankbord van gelijkgestemden ben je een eind op weg. Een gezonde dosis lef mag ook niet ontbreken, vertelt Tessa de Haas. ‘Soms is het beter niet teveel erover te praten, maar het gewoon te doen.’ Meer lezen

Leren in de modderige praktijk
Bij leren hebben we het vaak over kennisoverdracht, maar veel minder over kennis laten stromen. En juist om kennis te laten stromen, heb je meer nodig dan een goed verhaal, een analyse of een handboek. Toch is er dicht op de modderige praktijk van de professional veel te halen. Maar een steen in de modder maakt nauwelijks kringen. Dus hoe stimuleer je dat gesprek en hoe maak je inzichten overdraagbaar? Samen met Good Work Company zoekt DuurzaamDoor een antwoord op die vraag. Meer lezen

Energieke samenwerking
De sociale kant van de energietransitie is een beetje een ondergeschoven kindje. Veel programma’s worden technocratisch ingestoken, terwijl het samen werken en leren van elkaar net zo belangrijk zijn. De Participatietafel Energie van DuurzaamDoor heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om juist die sociale kant voor het voetlicht te krijgen. De komende 2 jaar gaat ze daar mee verder. De focus? Local for local, inclusiviteit en het Opgroeirecht. Meer lezen

Delen