Zonder zorgen schuldenvrij: rust en ruimte in hoofd en hart

Door de coronacrisis hebben meer mensen te maken gekregen met ernstige financiële problemen. Vooral kwetsbare groepen zoals jongeren, flexwerkers, ondernemers met weinig financiële reserves en kinderen in gezinnen die leven rond de armoedegrens werden extra hard geraakt.  Hoe doorbreken we het taboe op schulden en zorgen we ervoor dat mensen eerder aan de bel trekken bij geldzorgen? Lees meer in Zonder zorgen schuldenvrij. Ook aan bod komen:

Voorwoord H.M. Koningin Máxima
Deze speciale editie besteedt bijzondere aandacht aan acht bewezen effectieve schuldhulpmethoden. Om u te inspireren en om u de impact ervan te laten zien. Dit gebeurt onder meer aan de hand van persoonlijke verhalen van mensen die door maatwerk uit de schuldenproblematiek zijn gekomen en weer ruimte hebben om te werken aan hun toekomst. Meer lezen

Armoedebeleid
Armoedebestrijding is niet een taak van één partij, zegt Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. ‘Samen moeten we een front vormen tegen armoede en schulden. Dus zowel binnen het kabinet, met al mijn collega’s, als daarbuiten met maatschappelijke organisaties, werkgevers, vrijwilligers, schuldeisers en ervaringsdeskundigen.’ Meer lezen

Schuldenlab070
De schuldenproblematiek in Den Haag is groot. Duidelijk is: schulden zijn niet alleen het probleem van de gemeente en er moet nodig iets gebeuren. Schuldenlab070 wordt opgericht, een innovatief samenwerkingsverband van publieke en private partijen dat in de daaropvolgende jaren diverse systeemdoorbraken weet te realiseren. Wat valt er te leren van dit succesvolle initiatief? Meer lezen

Stop pleisters plakken
Afgelopen zomer heeft het kabinet een overkoepelende aanpak voor armoede en schulden in het leven. Maar liefst 47 actiepunten moeten mensen helpen om niet verder in de problemen te komen door hoge energieprijzen, inflatie en schulden. In de uitvoering is een grote rol weggelegd voor gemeenten. Hoe kijkt de VNG tegen de nieuwe aanpak aan? Meer lezen

Rijksincasso
Zo’n 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens kampen met schulden. Dat enorme aantal heeft een ontwrichtende werking op de samenleving. Om die reden werken kabinet en ketenpartners als het CJIB en de SVB aan maatwerk en verbetering van overheidsincasso’s. Wat leveren die maatregelen op? Meer lezen

Energiearmoede
Steeds meer Nederlanders hebben moeite om hun energierekening te betalen en raken in de schulden. Op het moment is de oorlog in Oekraïne natuurlijk een belangrijke oorzaak, maar energiearmoede is al veel langer een probleem. Wat doen energieleveranciers om hun klanten te helpen? Een gesprek met Credit manager Wouter Joosten van Greenchoice, Expert Lead Partner- Proces & Credit Riskmanagement Miki Peric van Eneco en manager Betalen & Incasso Martin Neef van Vattenfall. Meer lezen

Delen