Het Waterschap

Vanaf 2019 komt Het Waterschap niet tien keer per jaar maar vier keer per jaar uit. In deze vier edities vindt u naast de rubrieken die u gewend bent meer ruimte voor debat en meer diepgravende, journalistieke artikelen. Ook is Het Waterschap voortaan als e-zine te bekijken. In elke editie brengen wij een specifiek thema onder de aandacht.

Adverteren
In alle themanummers bieden we u de mogelijkheid uw visie, aanpak, experiment, best practice of dienstverlening bij onze lezers onder de aandacht te brengen. Dat kan door middel van een advertentie of een ingezonden mededeling. Indien u kiest voor ingezonden mededeling bieden wij u volledige journalistieke ondersteuning in de vorm van redactionele verslaglegging, fotografie, eindredactie en opmaak. Pas na uw akkoord gaan wij over tot publicatie. Ook is het mogelijk een bijsluiter of meehechter mee te sturen.

Lezers
Het Waterschap richt zich op dijkgraven, waterschapsbestuurders, secretaris-directeuren, waterschapsdirecteuren, overige medewerkers van de waterschappen, provinciebestuurders en -ambtenaren, gemeentebestuurders en -ambtenaren, leden van de Eerste en Tweede Kamer, het bedrijfsleven en aan de overheid gelieerde instellingen.

Bereik
Uw boodschap komt breed onder de aandacht bij onze lezers. Als het officiële orgaan van de Unie van Waterschappen heeft Het Waterschap een hoge attentiewaarde en hoge lezerswaardering.

Download hier onze factsheet 2019

Verschijningsdata tijdschrift Het Waterschap

Thema’sPublicatieAanleverenReserveren
Waterschapsverkiezingen28 februari11 februari4 februari
Waterkwaliteit en inter- nationale samenwerking23 mei6 mei29 april
Klimaat en waterkwantiteit5 september19 augustus12 augustus
Waterveiligheid en innovatie12 december25 november18 november

Tarieven adverteren
Alle tarieven zijn exclusief btw en eventuele technische kosten

Formaat (bxh)1x2x4x
2/1420 x 270 mm (+4 mm rondom)€ 4.285,-5%10%
1/1210 x 270 mm (+4 mm rondom)€ 2.855,-5%10%
1/2210 x 130 mm (+4 mm rondom)€ 1.495,-5%10%
1/4175 x 60 mm€ 920,-5%10%

Bladspiegel 210 x 270 mm, aflopend 4 mm rondom (snijtekens op bladspiegel).

Tarieven advertorial
Alle tarieven zijn exclusief btw

Formaatper editie
1/1 pagina artikel 450 woorden€ 3.850,-inclusief journalistieke ondersteuning en fotografie
2/1 pagina artikel 900 woorden€ 5.790,-inclusief journalistieke ondersteuning en fotografie
Specificaties e-zine

Aanleveren
Layout als open bestand
(bijv. Indesign, inclusief fonts en beeld).

Ontwerp
-Liggend formaat, in een verhouding van 16:9 voor grote beeldschermen.
-Eventueel een tweede optie met een verhouding van 4:3 voor onder andere laptops.
-Houd er rekening mee dat tekstblokken over een achtergrond verschuiven als het browservenster wordt vergroot of verkleind. In het ontwerp moet rekening worden gehouden met het type template dat gebruikt wordt en de schaalbaarheid van de advertentie.
-Vormgeving van de advertentie nemen we over in Instant Magazine waarbij we ons zoveel mogelijk aan het ontwerp

Beeld
-Schermvullend materiaal moet een minimale breedte van 2400 pixels

Meer informatie? Download onze factsheet of neem contact op Mediasales0031, Boyke Rajbalsing | M 06 10 93 47 77 | E boyke@mediasales0031.nl.