Het Waterschap

Het Waterschap verschijnt vier keer per jaar in print en als e-zine. In deze vier edities vindt u korte nieuwsberichten en personalia, interviews, columns, ruimte voor debat en meer diepgravende, journalistieke artikelen. In elke editie brengen wij een specifiek thema onder de aandacht

Adverteren
In alle themanummers bieden we u de mogelijkheid uw visie, aanpak, experiment, best practice of dienstverlening bij onze lezers onder de aandacht te brengen. Dat kan door middel van een advertentie of een ingezonden mededeling. Indien u kiest voor een ingezonden mededeling bieden wij u volledige journalistieke ondersteuning in de vorm van redactionele verslaglegging, fotografie, eindredactie en Factsheet tijdschrift Het Waterschap 2023 opmaak. Pas na uw akkoord gaan wij over tot publicatie. Ook is het mogelijk vacatures te plaatsen of een bijsluiter of meehechter mee te sturen

Lezers
Het Waterschap richt zich op dijkgraven, waterschapsbestuurders, secretaris-directeuren, waterschapsdirecteuren, overige medewerkers van de waterschappen, provinciebestuurders en -ambtenaren, gemeentebestuurders en -ambtenaren, leden van de Eerste en Tweede Kamer, het bedrijfsleven en aan de overheid gelieerde instellingen.

Bereik
Uw boodschap komt breed onder de aandacht bij onze lezers. Als het officiële orgaan van de Unie van Waterschappen heeft Het Waterschap een hoge attentiewaarde en hoge lezerswaardering.

  • Oplage in print en online: 3.700 exemplaren
  • E-nieuwsbrief: 3.060 abonnees
Download hier onze factsheet 2024

Meer informatie? Download onze factsheet of neem contact op Mediasales0031, Boyke Rajbalsing | M 06 10 93 47 77 | E boyke@mediasales0031.nl

Adverteren magazine

Verschijningsdata tijdschrift Het Waterschap

 

Thema’s Publicatie Aanleveren Reserveren
20 Innovatie 7 februari 24 januari 17 januari
21 Een jaar nieuw bestuur 17 mei 3 mei 26 april

Tarieven adverteren
Alle tarieven zijn exclusief btw en eventuele technische kosten

Formaat (bxh) 1x 2x 4x
2/1 420 x 270 mm (+4 mm rondom) € 5.430,- 5% 10%
1/1 210 x 270 mm (+4 mm rondom) € 3.2620,- 5% 10%
1/2 210 x 130 mm (+4 mm rondom) € 1.895,- 5% 10%
1/4 175 x 60 mm € 1175,- 5% 10%

Bladspiegel 210 x 270 mm, aflopend 4 mm rondom (snijtekens op bladspiegel).

Tarieven advertorial
Alle tarieven zijn exclusief btw

Formaat per editie
1/1 pagina artikel 450 woorden € 4.450,- inclusief journalistieke ondersteuning en fotografie
2/1 pagina artikel 900 woorden € 5.790,- inclusief journalistieke ondersteuning en fotografie
Adverteren online
Soort Formaat Per editie
Banner 1200 x 300 px €530,-
Advertorial

Koptitel, 50 woorden, afbeel- ding (400 x 400 px) met verwijzing naar URL

1e pos. €790,-

2e pos. €660,-

De e-nieuwsbrief verschijnt 12x per jaar op de volgende data:
19 jan, 16 feb, 12 mrt, 12 april, 17 mei, 21 juni, 19 juli, 16 aug, 20 sept, 18 okt, 15 nov, 13 dec.

Specificaties e-zine

Aanleveren
Layout als open bestand
(bijv. Indesign, inclusief fonts en beeld).

Ontwerp
– Liggend formaat, in een verhouding van 16:9 voor grote beeldschermen.
– Eventueel een tweede optie met een verhouding van 4:3 voor onder andere laptops.
– Houd er rekening mee dat tekstblokken over een achtergrond verschuiven als het browservenster wordt vergroot of verkleind. In het ontwerp moet rekening. worden gehouden met het type template dat gebruikt wordt en de schaalbaarheid van de advertentie.
– Vormgeving van de advertentie nemen we over in Instant Magazine waarbij we ons zoveel mogelijk aan het ontwerp houden.

Beeld
– Schermvullend materiaal moet een minimale breedte van 2400 pixels

Meer informatie? Download onze factsheet of neem contact op Mediasales0031, Boyke Rajbalsing | M 06 10 93 47 77 | E boyke@mediasales0031.nl

Tijdschrift Het Waterschap wordt uitgegeven door Publiek Denken en de Unie van Waterschappen