nieuws Groene overheid

Waterschappen behalen klimaatambities 2020

De waterschappen hebben hun energie- en klimaatambities voor 2020 behaald. Dat blijkt uit de Klimaatmonitor Waterschappen.

De klimaatambities voor 2020 zijn in 2010 vastgelegd in het Klimaatakkoord Waterschappen-Rijk. De Klimaatmonitor Waterschappen brengt ieder jaar de voortgang van de geboekte resultaten voor klimaat en duurzaamheid in beeld. Dat gebeurt voor de hele sector en voor elk waterschap afzonderlijk.

Duurzame energie
De Unie van Waterschappen en het Rijk hebben in 2010 afgesproken dat de waterschappen in 2020 voor minstens 40 procent zelfvoorzienend zijn door eigen duurzame energieproductie. Door een verhoging in biogasproductie en de oplevering van een aantal zonnevelden is ook deze ambitie nu gehaald. In 2008 was dit percentage nog 20,2 procent. In 2019 is dit percentage voor het eerst gestegen tot boven de 40 procent.

Vermindering broeikasgassen
De ambitie is om de CO2-voetafdruk van 1990 in de periode tot en met 2020 met 30 procent te verminderen. Door de productie van biogas en de inkoop van groene stroom is de berekende totale CO2-voetafdruk sinds 2005 met ongeveer 58 procent afgenomen. Hiermee is ook deze doelstelling ruimschoots behaald.

Energieneutraliteit
Als alle voorgenomen projecten gerealiseerd worden is de ambitie van energieneutraliteit in 2025 binnen bereik. De volgende editie van de Klimaatmonitor wordt uitbreid met de analyse naar CO2-uitstoot bij Hoogwaterbeschermingsprojecten en beschikbare metingen van methaan en lachgas op de zuiveringen. Ook wordt er gekeken naar een aansluiting met de monitoring van het Klimaatakkoord.

Bekijk hier de Klimaatmonitor Waterschappen

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *