Griffiers: rol bij inwonerparticipatie nog onduidelijk

Griffiers vinden hun rol bij inwonersparticipatie nog onduidelijk. De griffiers van gemeenteraden en Provinciale Staten gaven aan capaciteit, budget en kennis te missen om invulling te kunnen geven aan een rol als strategisch adviseur bij inwonersparticipatie. Dat blijkt uit een onderzoek van ProDemos dat werd uitgevoerd in opdracht van de Vereniging voor Griffiers (VvG).

Het grootste deel van de griffiers vond inwonersparticipatie wel (zeer) belangrijk. Zij zagen ook een belangrijke rol weggelegd voor de griffier bij burgerparticipatie en bewonersinitiatieven.

De opkomst van de participatieve democratie – het activeren van de inspanningen van inwoners voor een lokaal of provinciaal vraagstuk buiten verkiezingen – dwingt gemeenteraden en provinciale staten na te denken over wat hun rol is bij burgerparticipatie en bewonersinitiatieven. Gemeenteraden en provinciale staten kunnen als volksvertegenwoordigend orgaan uitstekend de verbinding leggen tussen bestuur en samenleving. Tot op heden was het echter onduidelijk wat de griffiers zelf vinden van inwonersparticipatie en de rol die zij hierin spelen.

Het rapport beschrijft de bevindingen van een onderzoek onder 142 griffiers samen met de uitkomsten van de Monitor Burgerparticipatie 2018 naar de opvatting van griffiers over inwonersparticipatie in het lokale bestuur (provincies en gemeenten), hun eigen rol daarbij, en de behoeftes van griffiers om deze rol goed uit te kunnen voeren.

Het rapport De rol van griffiers bij inwonersparticipatie in het lokaal bestuur laat zien dat griffiers inwonersparticipatie belangrijk vinden en dat zij hierin voor zichzelf ook een rol weggelegd zien. Griffiers zien tegelijkertijd een aantal obstakels om deze rol te kunnen vervullen. Veel griffiers geven aan dat de rolverdeling duidelijker kan. Ze vinden ook dat de gemeenteraad hoofdverantwoordelijke moet zijn, maar dat ze zelf een grotere rol moeten spelen bij inwonersparticipatie. Daarnaast voelen niet alle griffiers zich goed toegerust om de taak als strategisch griffier op zich te nemen. Ze missen capaciteit, budget en in mindere mate kennis om aan deze rol invulling te kunnen geven. Het overgrote deel van de griffiers geeft aan geen duidelijke rol van de gemeenteraad te hebben gekregen waar het gaat over inwonersparticipatie.

De Vereniging van Griffiers zet sinds 2016 zelf actief in op de ontwikkeling van een strategische rol voor de griffier. De griffier moet volgens de beroepsvereniging een prominente rol krijgen als strategisch adviseur en regisseur van processen in het verbinden van raad, regio en samenleving en in het vernieuwen van de lokale democratie. Het onderzoek onderstreept de noodzaak hiervan.

Lees hier het rapport De rol van griffiers bij inwonersparticipatie in het lokaal bestuur

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *