Samenspraak & tegenspraak

Er komt steeds meer aandacht voor het (belang van) tegenspreken van politiek bestuurders door ambtenaren. Het zit in de opdracht van ambtenaren om politiek bestuurders goed tegen te spreken. Dat geldt voor alle bestuurlijke niveaus. Tegenspraak hoort bij de samenspraak van politici en ambtenaren. Tegenspraak hoort bij de loyaliteit richting bestuurders en maakt deel uit van het samenspel met bestuurders. Ambtenaren worden geacht hun kennis en ervaring in te brengen bij het nemen van beslissingen en bij het uitvoeren van politieke besluiten.

Leer verdiepen, verbinden en vernieuwen voor een effectievere besluitvorming en beleidsuitvoering

Maar dat is niet eenvoudig. Er doen zich diverse dilemma’s daarbij voor. Wat is de ruimte en wat zijn de grenzen? Zoals een minister ooit zei: binnenshuis maximaal kritisch, buitenshuis maximaal loyaal.

Maar wat betekent dit? Over loyaliteit van ambtenaren is recent veel te doen. Vooral als groepen ambtenaren zich kritisch ‘buiten’ uitspreken over (gebrek aan) bestuurlijk handelen van het kabinet of van colleges van BenW. In de eed/gelofte die rijksambtenaren afleggen moeten zij hun loyaliteit richten op (de vragen en zorgen van/in) de samenleving. Dan kan er spanning ontstaan tussen verschillende ambtelijke loyaliteiten, van loyaliteit richting bestuurders tot loyaliteit richting samenleving. Over het belang van samenspraak en tegenspraak, over mogelijke dilemma’s en vraagstukken, over de wijze van tegenspreken en over het politiek-ambtelijk samenspel gaat het in deze masterclass.

Voor wie is deze masterclass bedoeld? 
Ambtenaren van alle bestuurlijke niveaus: rijksoverheid, gemeenten, provincies, waterschappen, agentschappen, uitvoeringsorganisaties en overige non-profitorganisaties, die te maken (willen) hebben met samenspraak met bestuurders en met het geven van tegenspraak.

Hoofdocent Mark Frequin
Mark Frequin is voormalig topambtenaar. Hij was werkzaam bij acht  ministeries, onder andere als directeur-generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hij stelde het Kompas voor Publiek Leiderschap voor de ABD op. Tegenwoordig is hij docent/adviseur Publiek Leiderschap en toezichthouder, vaste columnist van het magazine en e-zine Publiek Denken en organisator/debatleider van de debatten van Reuring!Café.

Frequin heeft diverse publicaties op zijn naam staan waaronder Tegenspraak graag en  Ja minister – nee minister.

Met o.a. workshops van:
-Gabrielle Haanen, voormalig gemeentesecretaris gemeente Utrecht;
-Meindert Smallenbroek, algemeen directeur Unie van Waterschappen;
-Nico Versteeg, provinciesecretaris Overijssel;
-Ellen Viergever, programmaleider Grenzeloos Samenwerken/Ambtelijk Vakmanschap, ministerie van BZK;
-Prof. dr. Zeger van der Wal, bijzonder hoogleraar Dales Leerstoel en schrijver van het boek Ambtelijke helden gezocht;
-Sander Dekker, voormalig minister JenV en voormalig staatssecretaris OCW;
-Anne-Marie Buis, programmamanager Dialoog en Ethiek, ministerie van BZK.

Programma*

Locatie: Van der Valk in Utrecht
Programma: 21 mei en 19 september van 9.30 uur tot 17.30 uurHou voor updates onze website in de gaten of abonneer je op onze gratis e-nieuwsbrief.

*Publiek Denken behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de inhoud van het programma aan te brengen al naar gelang de actuele ontwikkelingen.

Inschrijving

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *