Finalisten Publiek Denken Top 100 Beste Ambtenaar 2017 bekend

De finalisten van de Publiek Denken Top 100 Beste Ambtenaar 2017 zijn bekend. Na het tellen van de stemmen die via Twitter, de website en Linkedin werden uitgebracht zijn de volgende kandidaten in de top 12 beland:

Publiek Denken Top 100 – top 12

Decentrale overheden, management:

 • Nijland, Diana – Teamleider cluster participatie – Gemeente Bronckhorst
 • Pathuis, Hedzer – Projectmanager – Gemeente Utrecht

Decentrale overheden, beleid:

 • Gerdan, Nurullah – Senior Beleidsadviseur duurzame ruimtelijke en economische ontwikkeling – Gemeente Haarlemmermeer
 • Peeters, Alex – Beleidsadviseur cultuur en welzijn – Gemeente Beesel

Decentrale overheden, uitvoerend:

 • Meijer, Ruud – Gebiedsverbinder Waarderpolder – Gemeente Haarlem
 • Hoekman, Maurice – Regisseur kerngericht werken en participatie – Gemeente Nissewaard

Rijksoverheid, management:

 • Nassau, van, Arjan – GNA-adviseur, Hoofdverkeersleider en VTS manager – Rijkswaterstaat
 • Velzen, van, Paul – Teammanager SAP – SSC-ICT

Rijksoverheid, beleid:

 • Clocquet, Merit – Beleidsadviseur en Programmamanager Techniekpact – Ministerie van Economische Zaken
 • Togt, van der, Tony – Regievoerder informatiebeveiliging I&I – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rijksoverheid, ondersteunend/uitvoerend:

 • Bruggeman, Ruud – Medewerker verwerken en behandelen en Lean Specialist – Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Roosmalen, van, Marc – Senior Architect – Rijksvastgoedbedrijf

Juryberaad op 16 november 
De nummers 1 en 2 van elke categorie worden op 16 november aanstaande voorgelegd aan een deskundige jury, die uiteindelijk de overall nummer 1, 2 en 3 kiest. De jury krijgt hiertoe de volgende informatie aangeleverd: de motivatie voor de nominatie, een korte pitch (bij voorkeur een video) van de kandidaat zelf en een motivatie van de leidinggevende en een collega. Voorzitter van de jury is Jantine Kriens, voorzitter van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG. Verder nemen in de jury plaats:

 • Olav Welling (ministerie van BZK, directeur Ambtenaar en Organisatie)
 • Jaap Uijlenbroek (directeur-generaal Belastingdienst)
 • Arjan van Gils (gemeentesecretaris Amsterdam)
 • Peter Reesink (ministerie van Defensie, hoofddirecteur Personeel)
 • Eveline de Kruijk (secretaris-directeur van Waterschap Drents Overijsselse Delta)
 • Hans Goedhart (voorzitter Kring van Provinciesecretarissen en provinciesecretaris Utrecht) 
 • Sabine Kern, concessiemanager Openbaar Vervoer van de provincie Limburg en winnaar van 2016 (zie foto).

PD Top 100 Beste Ambtenaar en PD Top 100 Publieksprijs
Voor de complete lijst van de PD Top 100 worden alle categorieën bij elkaar genomen, waardoor er een lijst van nummer 1 t/m 100 ontstaat. De nummer 1 van deze lijst is de publiekswinnaar (heeft de meeste stemmen). Op deze manier hebben we meerdere prijzen te vergeven: de winnaar van de PD Top 100 (aangewezen door de jury) en de publiekswinnaar (de ambtenaar met de meeste online stemmen).

Op donderdag 14 december worden de prijs voor de Beste Ambtenaar en de Publieksprijs van de PD Top 100 uitgereikt. De PD Top 100 wordt ook gepubliceerd in een special over de publieke professional, via de website en de e-nieuwsbrief. Verder worden de finalisten geïnterviewd en wordt de complete PD Top 100 (namen en functies) en een verslag van het juryberaad in deze special afgedrukt.

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *