Goed beleid voor een rechtvaardige samenleving

Nu de nominatieronde voor de Ambtenaar van het Jaar 2022 is geopend, gaan we met de jury alvast in gesprek over hun ideale kandidaat. Henk Korvinus, inspecteur-generaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid, zoekt een ambtenaar die staat voor goed uitvoerbaar beleid dat bijdraagt aan een rechtvaardige samenleving.

Wat zoek je in de Ambtenaar van het Jaar 2022?
‘Een deskundig ambtenaar is iemand die in verbinding met betrokkenen denkt aan wat als beleid is afgesproken en doet wat daarbij past of passend kan worden gemaakt.

Het is positief als zij/hij daarbij oog en oor heeft voor wat het effect van haar/zijn handelen of nalaten is voor burgers, instellingen en bedrijven. Als dat handelen een negatief en/of ongewenst effect heeft, hoort zij/hij dat direct aan te kaarten bij degenen, die beleid en uitvoering kunnen veranderen. Op deze wijze laat de Ambtenaar van het Jaar zien dat zij/hij staat voor goed uitvoerbaar beleid, dat bijdraagt aan een rechtvaardige samenleving.’

Waarin onderscheidt een ambtenaar bij jouw instelling zich van ambtenaren bij andere overheidsinstellingen?
‘Van medewerkers van mijn Inspectie verwacht ik dat zij deskundig zijn op het onderwerp waarmee zij bezig zijn, in verbinding staan met degenen die hiermee in de uitvoering aan de slag gaan en met degenen die het beleid hierop doordacht hebben, en vervolgens onafhankelijk tot een beoordeling komen op basis van onomstreden bevindingen. Ik daag hen uit nieuwsgierig te zijn en te blijven, om interesse hebben in wat er speelt en in de persoon of personen die zij in hun werk ontmoeten, zich laten inspireren door houding, gedrag en taal, die tot voorbeeld strekt en zelf inspirerend voor anderen willen zijn.’

Gedraag je als ambtenaar zoals je als burger graag bejegend wil worden

Wat kan of moet de ambtenaar doen om de relatie tussen burger en overheid te herstellen?
‘Laat je niet aanpraten dat jij degene bent, die ervoor kan zorgen dat burgers bij één of meer enquêtes niet meer invullen dat zij “geen” of “weinig” vertrouwen in de overheid hebben. Op vragen hoe “onveilig” het in de wereld, Nederland, jouw stad en jouw straat is, wordt beslist ook geantwoord dat het zeer onveilig in de wereld t/m jouw stad is. De eigen straat, dat wat betrokkene concreet kan overzien, is in de regel niet onveilig.

Gedraag je als ambtenaar zoals je als burger graag bejegend wil worden. Oriënteer je op wat de concrete maatschappelijke opgave is in jouw domein. Wees authentiek, alert en actief op basis van een gezonde nieuwsgierigheid naar alles wat er speelt in datgene waarmee jij doende bent en datgene wat daaromheen gebeurt.’

*Ken jij een collega die het verdient om Ambtenaar van het Jaar te worden? Nomineer deze dan voor de PD Top 100 2022!

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *