nieuws

Bedrijfsleven roept overheid op: maak vaart met energietransitie

Nederland staat voor een belangrijke keuze: schuiven we de verduurzaming van de energiehuishouding voor ons uit of maken we vaart met de energietransitie? Siemens Nederland, Havenbedrijf Rotterdam, Eneco, Shell Nederland en Van Oord willen dat laatste en roepen de (komende) regering en het parlement op om de versnelling van de energietransitie met voorrang op te pakken. Dat schrijven Ab van der Touw, Allard Castelein, Jeroen Haas, Marjan van Loon en Pieter van Oord in een brief in de Volkskrant.

De omroep van de CEO’s komt aan de vooravond van de Nationale Klimaattop die vandaag plaatsvindt in Rotterdam. De Nationale Klimaattop is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en wordt voorbereid in nauwe samenwerking met de ministeries van Economische Zaken, Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, de Unie van Waterschappen, IPO, VNG en Rijkswaterstaat. Doel is om het Klimaatakkoord van Parijs te vertalen naar concrete acties in Nederland.

‘In het SER Energieakkoord zijn afspraken gemaakt over de verduurzaming van de energievoorziening in Nederland tot 2020 respectievelijk 2023’, aldus de CEO’s. ‘Het gaat om energiebesparing en de toename van het aandeel hernieuwbare energie-opwekking. Voor de periode erna zijn nog geen afspraken gemaakt. Plannen, rapporten en meningen zijn er genoeg. Wat ontbreekt is een gedeelde visie op de snelheid van en de manier waarop de transitie moet plaatsvinden in de periode van 2020 tot 2050.’

Siemens Nederland, Havenbedrijf Rotterdam, Eneco, Shell Nederland en Van Oord pleiten voor ‘een geïntegreerd beleid op het gebied van klimaat, energie en economie, met borging over de kabinetten heen. ‘Zo’n beleid heeft een consistente uitvoering door de verschillende bestuurslagen nodig om snelheid te kunnen maken. Wij zijn ervan overtuigd dat investeringen in innovatie en de toepassing van nieuwe technieken een impuls aan de Nederlandse economie geven. Wij zijn er ook van overtuigd dat Nederlandse bedrijven de kennis en ervaring die ze daarmee opdoen wereldwijd kunnen inzetten. Versnellen kost op korte termijn meer dan langzaam aan doen, maar levert op lange termijn meer op. Dat is ondernemen en vooruit kijken.’

Een nieuwe regering moet van vier zaken werk maken, aldus Van der Touw, Castelein, Haas, Van Loon en Van Oord in hun brief: ‘het maken van een klimaatwet om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs in 2050 te realiseren, met concrete doelen in 2030 en 2040 die hiermee in lijn zijn; het in het kabinet opnemen van een minister voor economie, klimaat en energie die zorgt voor samenhang in het beleid; het opzetten van een borgingsmechanisme dat de partijen verbindt en aanspreekt op een voortvarende en consistente uitvoering en de gemaakte afspraken onafhankelijk borgt over kabinetten heen; het opzetten van een nationale investeringsbank die investeringen in verdere innovatie en in grote energieprojecten op land en op zee mogelijk maakt.’

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *