nieuws

Putters en Ter Weel lid SER

Prof. dr. Kim Putters en prof. dr. Bas ter Weel worden benoemd tot (plaatsvervangend) lid van de Sociaal-Economische Raad. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De benoeming geldt voor de resterende duur van de huidige zittingstermijn tot 1 april 2018.

Putters is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en bijzonder hoogleraar Beleid en sturing van de zorg in de veranderende verzorgingsstaat aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ter Weel is Algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam.

De SER bestaat voor tweederde uit leden van werkgevers- en werknemersorganisaties en voor een derde uit door de Kroon benoemde leden. De kroonleden zijn deskundigen die tevens als bruggenbouwers tussen werkgevers- en werknemersleden functioneren.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *