nieuws

13 Oktober: Festival Lokale Democratie 

Op 13 oktober organiseert de Democratic Challenge het Festival Lokale Democratie in De Nieuwe Stad in Amersfoort. Meer dan 100 lokale democratie-experimenten zijn aanwezig, evenals prominente gasten Ronald Plasterk, Jacques Wallage en Diederik Samsom. Die laatste geeft een toelichting over zijn initiatiefnota over een coöperatief overheidsbestuur.

Er zijn inmiddels meer dan 500 aanmeldingen voor het Festival; experimenten, bestuurders, wetenschappers, ambtenaren, allemaal democratische vernieuwers. Met lokale experimenten als de burgerbegroting Breda, een gelote wijkraad Groningen, de nieuwste Edemocratie-tools, Regiodemocratie Twente, Mooi Mooier Middelland Rotterdam, Z-Battle Zeist, burgeraudits, dorps- en wijkdemocratie, radicale democratievernieuwing, deep democracy en Omgevingswet & Overheidsparticipatie. Het komt allemaal aan de orde in bijna 50 verschillende sessies.

Bijna 150 lokale democratie-experimenten hebben afgelopen 2 jaar gereageerd op een oproep van de Democratic Challenge, een project van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Het gaat om experimenten door gemeenten en experimenten door bewoners of ondernemers. Allemaal over lokale democratievernieuwing. Zie www.democraticchallenge.nl.

De experimenten richten zich niet alleen op het vernieuwen van de gemeenteraad (de representatieve democratie) maar ook op nieuwe vormen van burgeraudits of checks&balances, democratische vaardigheden, dorps/wijkdemocratie, overheidsparticipatie, edemocratie, regiodemocratie of lotingdemocratie. Meer dan 100 manieren om op een andere manier vorm te geven aan de lokale democratie, aan een lokale democratische samenleving. Lokale democratie is veel meer dan lokale politiek.

De Democratic Challenge zoekt naar de ‘democratische gemeente’; een gemeente met een transparante begroting, die investeert in democratische competenties van haar ambtenaren en bewoners, die de democratische kwaliteit van (besluitvormings)processen bewaakt, ruimte geeft voor kritische tegenspraak, zorgt dat iedereen zijn stem kan laten horen en regelt dat zeggenschap wordt gedeeld, ook op wijk- of dorpsniveau. Hoe democratisch is jouw gemeente?

In de initiatiefnota De herovering van de publieke samenleving presenteert Diederik Samsom een zgn. coöperatieladder vanuit het perspectief van de mensen die meer ruimte en zeggenschap willen in het publiek domein. Samsom wil mensen meer zeggenschap geven over de publieke voorzieningen waar ze in hun leven mee te maken krijgen. Met de overheid als partner en de mensen weer als mede-eigenaar.

Voor aanmelden, ga naar onze agenda.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *