nieuws

94 duizend Nederlanders volgden EU-arbeidsmarkttraject

In 2014 en 2015 namen in Nederland 93.560 mensen deel aan een door het Europees Sociaal Fonds (ESF) gesubsidieerd arbeidsmarktproject. Het gaat om 70 lopende projecten in 2014 en 2015 met in totaal 114 miljoen euro aan ESF-subsidie. Dit meldt CBS op basis van onderzoek in opdracht van het agentschap SZW.
Ruim twee derde van de projecten met ESF-subsidie loopt via gemeenten, de overige via het onderwijs. In het bijzonder gaat het bij dat laatste om (ex-)leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs (VSO-PrO). De projecten, die gericht zijn op het vergroten van de arbeidsmarktkansen, bestaan bijvoorbeeld uit het creëren van stageplekken, stage- en arbeidsbemiddeling en bijscholing.

In totaal was 56 procent van de deelnemers jonger dan 28 jaar. Bij de gemeentelijke projecten was het aandeel mannen en vrouwen nagenoeg gelijk. Bij de onderwijsprojecten waren mannelijke deelnemers in de meerderheid (62 procent).

Van de deelnemers die in 2014 en 2015 deelnamen aan een project, behoorde 89 procent tot minstens één van de door de Europese Commissie als kwetsbaar aangemerkte groepen. Zo woont ruim de helft van de deelnemers in een huishouden dat geen inkomsten uit werk heeft en bijna een kwart in een eenouderhuishouden met afhankelijke kinderen. Van alle deelnemers is 28 procent een eerstegeneratieallochtoon.

Het huidige ESF-programma loopt van 2014 tot en met 2020. In totaal is voor Nederland 507 miljoen euro beschikbaar voor de projecten. In de ESF monitor 2014-2020 worden alle deelnemers in deze programmaperiode door de tijd heen gevolgd, om te zien wat hun arbeidsmarktpositie is, zowel aan het einde van hun traject tot twaalf maanden erna.

 

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *