nieuws

Aan wifi-tracking zijn voorwaarden verbonden

Veel organisaties maken gebruik van wifi-tracking. Daar zijn echter wettelijke voorwaarden aan verbonden. De Autoriteit Persoonsgegevens ontvangt regelmatig signalen van mensen die zorgen hebben over de impact van wifi-tracking op hun privacy. De AP heeft winkels en gemeenten daarom nog eens gewezen op de wettelijke eisen die gelden wanneer zij gebruik maken van wifi-tracking. Het volgen van mensen via het wifisignaal van hun mobiele apparaat maakt namelijk een grote inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer.

Gemeenten en evenementenorganisatoren zetten de techniek onder ander in om loopstromen in kaart te brengen en bij te houden hoe lang bezoekers op een bepaalde plaats verblijven. Winkels gebruiken de techniek om bedrijfseconomische informatie te genereren: bijvoorbeeld hoeveel mensen de winkel passeren, het aantal bezoekers dat de winkel ingaat en de tijd dat zij op een bepaalde plaats in de winkel blijven staan.

Wet bescherming persoonsgegevens
Via wifi-tracking worden locatiegegevens samen met het unieke nummer van een mobiel apparaat opgeslagen en verwerkt. Organisaties mogen deze persoonsgegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) alleen verwerken als zij daar een zogenoemde wettelijke grondslag voor hebben. De verwerking kan bijvoorbeeld zijn toegestaan als mensen er zelf toestemming voor hebben gegeven. Ook mag een organisatie wifi-tracking inzetten als dit noodzakelijk is om haar diensten te kunnen verlenen. Organisaties met een publiekrechtelijke taak, zoals gemeenten, kunnen via wifi-tracking persoonsgegevens verwerken als dit noodzakelijk is om die taak uit te voeren. Er mag alleen in díe periodes en in díe gebieden waarin het echt nodig is, worden gemeten. Op andere momenten en plaatsen zou de meetapparatuur uit moeten staan.

Informeren en bewaartermijn
Behalve dat er een wettelijke grondslag moet zijn om de persoonsgegevens te mogen verwerken, stelt de Wbp verschillende eisen aan de manier waarop die gegevens mogen worden verwerkt. Organisaties die wifi-tracking inzetten, moeten mensen bijvoorbeeld helder informeren over welke gegevens worden verzameld en waarvoor dat gebeurt. Dit moeten zij doen op het moment dat de gegevens worden vastgelegd. Daarnaast mogen de persoonsgegevens maar voor een beperkte periode worden bewaard. Dat mag alleen zolang het noodzakelijk is voor het doel van de metingen. Voor meetgegevens binnen winkels is dit maximaal 24 uur. Na die periode moeten de gegevens direct worden vernietigd of onomkeerbaar worden geanonimiseerd.

Download hier de brief van de Autoriteit Persoonsgegevens aan gemeenten en detailhandel

 

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *