nieuws

Actieplan voor 'stevige' raadsleden

Raadslid zijn anno 2016 is pittige klus. De werkdruk is hoog, terwijl de meeste van hen het raadswerk naast hun reguliere baan doen. Om hen te ondersteunen en hun positie te verstevigen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de beroepsverenigingen van raadsleden (Raadslid.nu) en griffiers (Vereniging van Griffiers) een actieplan opgesteld.

Raadsleden vinden dat ze te weinig toekomen aan hun eigelijke taak, namelijk het vertegenwoordigen van het volk. Er is te weinig tijd om met inwoners in gesprek te gaan, omdat werkzaamheden als stukken lezen en vergaderen veel tijd vragen. Raadsleden en griffiers uit het hele land hebben al voorbeelden aangedragen van bijvoorbeeld nieuwe vergadermodellen en bondige raadsstukken. Ook is een proef gedaan met een Raadsacademie-on-tour en een Digitaal Leerplatform.

Het is zaak dat de colleges er voor zorgen dat raadsleden tijdig en op de juiste momenten beschikken over benodigde informatie. Maar ze moeten ook oog hebben voor het feit dat raadsleden het raadswerk erbij doen en dus weinig tijd tot hun beschikking hebben.
De ontwikkeling van regionale samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld in het sociaal domein en op economisch gebied, maakt het voor raadsleden ingewikkeld om grip te houden op de besluitvorming in deze verbanden. BZK financiert daarom een meerjarig samenwerkingsprogramma waarin raadsleden, burgemeesters, griffiers en gemeentesecretarissen leren dat samenspel beter vorm te geven.

Ook gaat minister Plasterk, samen met de VNG en de beroepsverenigingen, bekijken of en hoe de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden verbeterd kunnen worden, zoals een hogere vergoeding voor het werk, het instellen van burgerschapsverlof en meer budget voor de ondersteuning van de gemeenteraad.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *