nieuws

Advies Studiegroep Duurzame Groei

Nederland moet worden toegerust op verandering door nadrukkelijk te investeren in kennis en kunde van mensen, verdere stappen te zetten naar een duurzame (circulaire) economie, onevenwichtigheden in ons financieel stelsel aan te pakken en door ruimte te maken voor vernieuwing. Dat is het advies van de onafhankelijke Studiegroep Duurzame Groei. De Studiegroep Duurzame Groei heeft voor de volgende kabinetsperiode potentiële beleidsmaatregelen verkend die bijdragen aan duurzame welvaartsgroei.

Het eindrapport van de Studiegroep Duurzame Groei heeft een brede reikwijdte. Van arbeidsmarkt tot fiscaliteit, van energievoorziening tot wetenschap en innovatie, van onderwijs tot circulaire economie. De Studiegroep onderstreept op verschillende terreinen de noodzaak van verdere stappen. Zo komen noodzakelijke veranderingen, zoals de transitie naar een duurzame economie, zonder handelen van de overheid niet tot stand. In de economie is bovendien nog altijd sprake van onevenwichtigheden, die alleen door wijzigingen in beleid kunnen worden verlicht.

Op de verschillende terreinen die in het eindrapport aan de orde komen, wordt echter geen blauwdruk voorgelegd. Beleidskeuzes zijn afhankelijk van de doelen die de politiek zich op de verschillende terreinen stelt. De Studiegroep schetst in haar rapport hoe economisch beleid kan bijdragen aan een betere toerusting voor verandering met voorstellen voor gerichte hervormingen en investeringen. Er is in kaart gebracht welke stappen kunnen worden gezet richting een duurzame economie. Het eindrapport schetst verder hoe de nog altijd aanzienlijke onevenwichtigheden in de economie kunnen worden verminderd. Ten slotte wordt op verschillende terreinen in kaart gebracht welke bijdrage het economisch beleid kan leveren aan de vernieuwing die voor duurzame groei zo noodzakelijk is.

De Studiegroep Duurzame Groei bestaat uit Maarten Camps (voorzitter, ministerie van Economische Zaken) en vertegenwoordigers van CPB, DNB en de ministeries van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, Financiën, Infrastructuur en Milieu, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *