nieuws

Ambtelijk vakmanschap en moreel gezag

Deze maand is het essay Ambtelijk vakmanschap en moreel gezag verschenen. Een publicatie van Gabriël van den Brink, hoogleraar filosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en Thijs Jansen, medeoprichter en directeur van de Stichting Beroepseer en senior onderzoeker aan de School voor Politiek en Bestuur aan de Universiteit van Tilburg. IKPOB organiseert een interactieve bijeenkomst, waarop dit essay gepresenteerd wordt. De bijeenkomst vindt plaats in Studio Dudok in Den Haag.

Het essay vormt het resultaat van een verkenning naar het debat over Ambtelijk Vakmanschap. Volgens hen is Ambtelijk Vakmanschap niet los te zien van machtsuitoefening en de toenemende noodzaak om binnen de overheid gezag te bezorgen. Jansen: “In de moderne samenleving zijn volop morele gezagsbronnen aanwezig. Politieke bestuurders maken hier echter stelselmatig geen of weinig gebruik van, vanwege machtskwesties en korte termijn belangen”. In het essay hebben zij uitgewerkt wat dat voor het ‘vakmanschap’ van ambtenaren, die onder politieke bestuurders functioneren, betekent. Ze stellen indringend of en onder welke publieke en professionele waarden een ambtelijk statuut zinvol kan zijn om een betere plaats af te dwingen voor de morele bronnen voor publiek gezag.

In het kader hiervan organiseert IKPOB vanuit De Zoektocht een interactieve bijeenkomst, waar het essay gepresenteerd wordt. Op woensdagmiddag 29 juni aanstaande nodigen Gabriël van den Brink, Thijs Jansen en IKPOB u van harte uit voor deze bijeenkomst, die in het teken staat van het door hen gepubliceerde essay ‘Ambtelijk vakmanschap en moreel gezag’. De bijeenkomst vindt plaats in Studio Dudok in Den Haag.

Tijdens de bijeenkomst lichten de schrijvers hun boek kort toe, zowel wat betreft nut en noodzaak, als wat betreft inhoud. Op deze boekpresentatie wordt kort gereflecteerd door één of enkele toonaangevende personen vanuit de overheidspraktijk, zoals o.a. Christian van den Berg, gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe, DB-lid VGS en VGS-vertegenwoordiger in het College voor Arbeidszaken (CvA) van de VNG (onder voorbehoud). Deze reflectie wordt kort en bondig samengevat in een vraag aan u als deelnemer, waarna met elkaar aan de hand van een tafeldialoog hierover in gesprek wordt gegaan. Aan het einde van de bijeenkomst worden deze antwoorden kort plenair per tafel teruggekoppeld door één van de deelnemers.

De Zoektocht
De publicatie komt mede voort uit ‘De Zoektocht naar het handwerk van de overheidsmanager’, die de komende jaren wordt ondernomen door IKPOB, de VOM en de VGS. Uiteraard in samenwerking met andere organisaties die van harte worden uitgenodigd zich aan te sluiten bij De Zoektocht.

Aanmelden?
U kunt zich nu aanmelden voor de bijeenkomst door een e-mail te sturen naarinfo@dezoektocht.info.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *