nieuws

Archiefinnovatie moet duurzaam worden verankerd

Digitale overheidsinformatie dient openbaar, toegankelijk en duurzaam beschikbaar te zijn voor de samenleving. In het programma Archief Innovatie Decentrale Overheden (AIDO) hebben VNG, IPO en Unie van Waterschappen de afgelopen jaren samengewerkt aan archiefinnovatie.

AIDO heeft vooral ingezet op het vergroten van de bewustwording van duurzame toegankelijkheid van digitale overheidsinformatie. De decentrale overheden hebben in het programma hard gewerkt aan strategie- en visievorming op het gebied van digitale duurzaamheid. Daarnaast zijn er ook een aantal concrete instrumenten ontwikkeld die binnen de overheidsorganisaties toegepast dienen te worden om een duurzame informatiehuishouding te bewerkstelligen. Denk hierbij aan een functioneel ontwerp voor een e-Depotvoorziening  en een kwaliteitssysteem voor archiefbeheer.

AIDO stopt op 1 januari 2017. Het is echter van belang om een vervolg te geven aan de op gang gebrachte beweging, de bewustwording verder te vergroten en het ontwikkelde instrumentarium verder te perfectioneren, maar vooral ook toe te passen, aldus Archiefambassadeur Maria Wiebosch (zie foto). Wiebosch deed deze oproep bij de overhandiging van de brochure Archiefinnovatie decentrale overheden: waar we staan en wat er moet gebeuren aan Pia Dijkstra, voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor BZK.

Om archiefinnovatie (bestuurlijk, organisatorisch, op de werkvloer) duurzaam te verankeren dient een aantal maatregelen te worden genomen:

  • Gestructureerd implementeren van producten bij de decentrale overheden door een Taskforce.
  • Tot stand brengen van een nauwere verbinding van archieven met het informatiedomein.
  • Verdere ontwikkeling van innovatieproducten, kennisontwikkeling en -deling.
  • Modernisering van de Archiefwet 1995 om aan te sluiten op de digitale praktijk.
  • Borging standaarden en wettelijke verantwoordelijkheden.
  • Stimulering van bewustwording op de werkvloer.
  • Continuering opbouw bestuurlijk draagvlak.

De maatregelen sluiten aan bij de moties van de Tweede Kamer die oproepen tot een actieplan voor verbetering van de informatiehuishouding van de overheden en verkorting van de termijn van 20 jaar voor overbrenging van informatie naar de archiefbewaarplaats.

Voor meer informatie over AIDO en duurzaam toegankelijke informatie, lees de Publiek Denken Special over dit onderwerp:

Pagina's van 2016 PubliekDenken duurzametoegankelijkheid web v2

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *