nieuws

Bouwen aan bestuur van de toekomst

Op 4 december aanstaande organiseert Publiek Denken in samenwerking met platform O een dialoogtafel over de toekomst van het openbaar bestuur. Het fundament van het Huis van Thorbecke wankelt omdat het ontworpen is in een andere tijd. Het traditionele beeld, waarbij er een verdieping is voor rijk, een voor de provincies en een voor de gemeenten sluit niet meer aan bij de samenleving. Kan het huis van Thorbecke opnieuw vorm worden gegeven zonder ad hoc-verbouwingen?

Volgens de studiegroep Openbaar bestuur is een grote bestuurlijke reorganisatie niet nodig, want ook een nieuw stelsel zou snel verouderd zijn. Waar juist behoefte aan is, is een bestuurlijk en ambtelijk apparaat dat in staat is te functioneren in domein- en grensoverstijgende netwerken. Geen nieuw bestuurlijk bouwwerk, maar een cultuur en organisatie die sterk, flexibel en veerkrachtig is. Klaar voor bestaande en toekomstige opgaven, maar ook onverwachte ontwikkelingen.

Ondertussen wil de Nederlandse burger meer betrokken zijn bij beleid en politiek, zijn Europese besluiten belangrijker geworden voor het Nederlandse parlement en worden taken van de rijksoverheid zijn naar gemeenten gedecentraliseerd. Verder zijn er steeds grotere verschillen in de verkiezingsuitslagen en is de zogenoemde mediacratie in opkomst. In januari heeft de ministerraad ingestemd met het instellen van de staatscommissie Parlementair stelsel. Deze staatscommissie onder leiding van Johan Remkes heeft de opdracht om te onderzoeken of er veranderingen nodig zijn in het parlementair stelsel en de parlementaire democratie. Eind 2018 wordt een eerste advies verwacht.

De Publiek Denken-special Kabinet aan zet; tips voor de toekomst gaat ook in op de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur. Daarin pleiten  Martijn van der Steen (NSOB) en Jorrit de Jong (Harvard) – net als de Studiegroep Openbaar Bestuur – tegen een grondige verbouwing van het huis van Thorbecke. Beweeglijke adaptieve structuren zijn volgens de twee bestuurskundigen een beter alternatief

Deelnemers
Een panel met onder andere Richard van Zwol (voormalig SG op het ministerie van BZK en staatsraad bij de Raad van State), Frits van der Meer (hoogleraar op de Leerstoel Comparative public sector and civil service reform van de Universiteit Leiden en het CAOP), Bert van Delden (programmadirecteur Stad op het ministerie van BZK), Bert Blase (waarnemend burgemeester van Heerhugowaard en voorzitter van Code Oranje) en Han Polman (commissaris van de Koning in Zeeland en voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur) gaat in gesprek over de veranderingen die noodzakelijk zijn om het bestuur in Nederland toekomstbestendig te maken. Voorzitter is Boudewijn Steur, clusterhoofd Strategie bij het ministerie van BZK.

Programma
De dialoogtafel over toekomstbestendig bestuur vindt plaats in de Bazaar of Ideas in Den Haag. Het programma is als volgt:
* 14.30 uur: inloop en ontvangst
*15.00 uur: start dialoogtafel
* 16.30 uur: afsluiting dialoogtafel
*17.05 uur: napraten met drinks&bites

Aanmelden
Wilt u aanwezig zijn bij de dialoogtafel, geeft u zich dan op via onderstaand formulier: Geen velden gevonden.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *