nieuws

Buitenlandse Zaken maakt geld vrij voor internationale culturele samenwerking

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil meerjarige samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en buitenlandse culturele organisaties stimuleren. Daarom stelt het 5,2 miljoen euro beschikbaar via de nieuwe subsidieregeling Creative Twinning 2018-2020. Voor de subsidie komen organisaties in aanmerking die werkzaam zijn in de creatieve of culturele sector  en met culturele activiteiten in de grensregio’s van de Europese Unie willen bijdragen aan sociale verbinding .

Een Creative Twinning-project draagt bij aan:

  • een krachtiger lokale cultuursector, gericht op maatschappelijke innovatie;
  • meer cultuurparticipatie door jongeren in de leeftijd van 15 tot 24 jaar;
  • een veiliger en duurzamer leefomgeving in steden;
  • duurzaam behoud van lokaal cultureel erfgoed.

Nauwere samenwerking met culturele en creatieve sectoren in landen rondom Europa biedt mogelijkheden om te werken aan veiligheid en stabiliteit, aldus Buitenlandse Zaken. Vooral in landen met veel vluchtelingen, migranten en jongeren met weinig toekomstperspectief. Kunstenaars en creatieve ondernemers zijn vaak een motor voor lokale initiatieven.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit. In aanmerking voor financiering komen samenwerkingsverbanden van culturele non-profit organisaties én bedrijven met een cultureel profiel. De volledige regeling (inclusief de voorwaarden) is te vinden op www.rvo.nl. RVO organiseert maandag 22 januari 2018 in Utrecht een informatiebijeenkomst voor belangstellenden.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *