nieuws

CentERdata start alternatieve peiling voor Tweede Kamerverkiezingen

Het aan Tilburg University gelieerde CentERdata zet een eigen panel in om het stemgedrag van kiezers te voorspellen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. De eerste bevragingen naar het stemgedrag onder de panelleden zijn gestart. De prognoses worden vanaf woensdag 25 januari dagelijks bekend gemaakt. De website URL wordt woensdag ook bekend gemaakt.

CentERdata werkt met een alternatieve methode van peilen, via haar zogeheten LISS panel. Deze methode werd succesvol gehanteerd bij de Amerikaanse verkiezingen door het Center for Economic and Social Research (CESR) van de University of Southern California (http://cesrusc.org/election/). De aan het CESR werkzame hoogleraar Arie Kapteyn kwam met zijn methode uitgebreid in het nieuws omdat hij als een van de weinige voorspelde dat Trump zou winnen. Kapteyn, voormalig decaan van de Tilburgse economische faculteit, is nog altijd lid van de Raad van Toezicht van CentERdata.

De peiling van CentERdata verschilt van de traditionele manier van peilen. Zo wordt de steekproef die aan het LISS panel ten grondslag ligt door het CBS uit het populatieregister getrokken. Op deze manier ontstaat een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Alleen personen uit deze steekproef kunnen deelnemen. Er is dus geen sprake van zelfselectie. Daarnaast vindt de werving telefonisch of face-to-face plaats waardoor mensen die niet vooraan staan om hun mening te geven gemotiveerd kunnen worden om deel te nemen. Verder vindt de peiling via internet plaats. Sociaal wenselijke antwoorden worden daardoor minder snel gegeven.

 

Een nadeel bij internetbevraging is vaak dat de respondent al moet beschikken over een computer, tablet of smartphone. Mensen zonder pc kunnen dus niet deelnemen en worden in voorspellingen niet meegenomen. CentERdata lost dit probleem op door respondenten zonder pc een computer in bruikleen te geven en een breedbandverbinding. Verder wordt aan deelnemende panelleden een serieuze vergoeding gegeven, wat voor mensen uit de lage inkomensgroepen een extra stimulans kan zijn om deel te nemen.

 

De methode van bevraging verschilt ook. Waar normaal gesproken een respondent wordt gevraagd of hij van plan is te gaan stemmen (ja/nee) en zo ja, op welke partij, vraagt CentERdata naar de kans of men gaat stemmen, en zo ja, met welke kans op welke partij wordt gestemd. Bij de berekening van de voorspelde zetelverdeling wordt dus rekening gehouden met stemmers die nog niet zeker weten óf ze gaan stemmen, en op welke partij.

De peilingen vinden vanaf woensdag 18 januari dagelijks plaats. Vanaf 25 januari zijn de resultaten dagelijks te raadplegen. Met enige regelmaat zullen de verzamelde gegevens van een duiding worden voorzien.

Het onderzoek wordt uitgevoerd samen met onderzoekers verbonden aan de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) en de Tilburg Law School (TLS). TiSEM en het Data Science Center Tilburg (Tilburg University) dragen financieel bij.

 

 

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *