nieuws

City Deal Kennis Maken

De Universiteit Twente, het ROC van Twente, Hogeschool Saxion en de Academie voor Kunst en Industrie gaan multidisciplinair samenwerken met inwoners en de gemeente in de City Deal Kennis Maken. Deze City Deal heeft tot doel om de maatschappelijke opgaven van steden sneller op te lossen door onderzoekers, docenten en studenten grootschalig in te zetten. De betrokken steden, kennisinstellingen en andere partners beschouwen dit enerzijds als een vorm van kennisbenutting en anderzijds als het aanbieden van de stad als leeromgeving voor studenten. Centraal in de City Deal staan talentontwikkeling, ondernemerschap en het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid.

De City Deal heeft drie hoofdthema’s:

  1. Samenwerkingsverbanden tussen steden en kennisinstellingen op grootstedelijke thema’s
    In 2017 zullen minimaal 5 universiteitssteden en de daarin gelegen universiteiten en hogescholen een (duurzaam) samenwerkingsverband opzetten. Uitgangspunt hierbij is de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen, en het voortbouwen daarop. De steden bepalen onderling welke grootstedelijke thema’s als eerste worden aangepakt.
  2. Een forse toename van de betrokkenheid van onderzoekers, docenten en studenten bij grootstedelijke thema’s
    Bij deze City Deal is vooral de betrokkenheid van onderzoekers, docenten en studenten bij stedelijke opgaven in rijke leeromgevingen relevant. Die leeromgevingen worden zo rijk mogelijk gemaakt door verschillende samenwerkingsverbanden. Van multidisciplinaire en multilevel (meerdere onderwijssoorten, zoals mbo, hbo en wo) teams tot triple helix verband.
  3. Verankering succesformules, uitwisseling en monitoring voortgang
    De City Deal moet uitgroeien van een ambitiedocument naar een bewezen en zichtbaar succesvolle werkwijze waarbij wordt voortgebouwd op elkaars innovaties en pilotprojecten.

Op 12 april aanstaande organiseert Publiek Denken de dialoogtafel Stappen vooruit in steden en regio’s. Kunnen we onze grote steden succesvol blijven ontwikkelen en ook middelgrote steden, kleine gemeenten en dorpen hiervan laten profiteren? Hoe zorgen we ervoor dat steden en dorpen in heel Nederland bruisend en vitaal blijven en een succesvolle regionale aanpak rond grote en kleine steden ontwikkeld wordt? Op welke wijze kunnen rijk, medeoverheden en bedrijfsleven zodanig samenwerken dat men tot aantrekkelijke en onderscheidende stedelijke regio’s komt?

Meepraten over de opgaven waarvoor steden zich geplaatst zien?  Meld je dan aan voor de dialoogtafel Stappen vooruit in steden en regio’s.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *