nieuws

Ondernemers en decentrale overheden willen regiodeals met rijk

Een coalitie van VNO-NCW, MKB-Nederland, IPO, VNG en G32 bepleit een nieuwe aanpak bij de formateur om de kansen én uitdagingen van verstedelijking op de agenda te zetten van het volgende kabinet. Zo moet er een kwart miljard euro per jaar worden vrijgemaakt voor regiodeals om Nederland te ontwikkelen naar één netwerk van onderscheidende stedelijke regio’s, binnensteden en vitale kernen. Ook willen de decentrale overheden en ondernemers met hun uitvoeringskracht bijdragen aan grote landelijke transities op het vlak van energie en klimaat, bereikbaarheid, digitalisering en wonen. VNO-NCW, MKB-Nederland, VNG, G32 en IPO en hebben hun voorstellen vastgelegd in de notitie Laat stad en regio bruisen – naar één stedennetwerk met onderscheidende stedelijke regio’s, binnensteden én vitale kernen

Er dreigt in Nederland een kloof tussen de succesvolle stedelijke regio’s en andere gebieden. VNO-NCW, MKB-Nederland, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Stedennetwerk G32 zijn van mening dat rijk, decentrale overheden en bedrijfsleven nauw moeten samenwerken en slimme keuzes moeten maken om steden en dorpen in héél Nederland vitaal te houden.

Om aantrekkelijk te blijven voor burgers, toeristen, ondernemers en internationaal talent moeten  regio’s zich beter van elkaar gaan onderscheiden, aldus de samenwerkende partijen, door zich toe te leggen op specialisaties die passen bij hun eigen kracht en DNA. Ze moeten komen tot een integrale en onderscheidende visie en actieagenda, die deelbelangen overstijgt. Zo kan binnen een regio bijvoorbeeld overcapaciteit van winkelruimte, bedrijventerreinen of kantoren worden voorkomen. En profiteert de regio van de groei van de stad en heeft de stad baat bij de ruimte in de regio.

Dat vraagt om partnerschappen tussen rijk, medeoverheden en ondernemers. Een nieuw kabinet kan dit vormgeven door regiodeals op maat te sluiten met decentrale overheden en het lokale bedrijfsleven. In zo’n deal leggen medeoverheden en ondernemers vast hoe zij hun regionale economie gaan versterken. Het Rijk zorgt voor middelen en ruimte in regelgeving om de samenwerking en investeringen te faciliteren. Regio’s met de beste voorstellen komen het eerste aan bod. VNO-NCW, MKB-Nederland, VNG, G32 en IPO willen dat het volgende kabinet hiervoor een kwart miljard euro per jaar uittrekt.

 

Decentrale overheden én ondernemers in de regio zijn zelf in staat om concrete oplossingen te ontwikkelen voor de transitieopgaven van Nederland, zoals de energietransitie en slimme vormen van mobiliteit. ‘Wat regionaal werkt, kan landelijk worden opgeschaald. We hoeven niet overal in Nederland het wiel opnieuw uit te vinden’, aldus de samenwerkende organisaties.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *