nieuws

Decentralisatie natuurbeleid is een succes

De decentralisatie van het natuurbeleid is goed uit de startblokken gekomen. Dat is de voornaamste conclusie van het evaluatierapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL constateert dat de aanpak van de provincies ertoe leidt dat, na jaren van stagnatie, de biodiversiteit flink vooruit gaat. Daarmee wordt ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de realisatie van de internationale natuurdoelstellingen. De provincies realiseren deze opgave met de maatschappelijke partners. Een aanpak die ertoe leidt dat de natuuropgaven in samenhang met andere opgaven gerealiseerd worden.

De realisatie van deze plannen is een forse opgave en vraagt de komende jaren om een stevige inzet van provincies. Een van de belangrijkste uitdagingen is volgens PBL om de verbinding van het natuurbeleid met economie en maatschappij verder te verankeren in concrete uitvoeringsplannen. Ook wijst het PBL erop dat voor het volledig realiseren van de internationale natuurafspraken een verdergaande verduurzaming van de landbouw nabij natuur nodig is.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *