nieuws

Democratie in Actie gaat van start!

Vandaag gaat het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie van start. Op de Dag van de Lokale Democratie wordt het officiële startsein gegeven door Jan van Zanen (voorzitter VNG) en Chris Kuijpers (DG Bestuur, Wonen en Ruimte van BZK).  Uitgangspunt van het programma zijn de maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en de invoering van de Omgevingswet. In heel Nederland gaan bestuurders en gemeenteraden aan de slag met thema’s als transparant lokaal bestuur, positionering van de gemeenteraad en verbinding inwoners met het lokaal bestuur.

Bij de start van Democratie in Actie wordt de Quick Scan Lokale Democratie aangekondigd. De scan wordt ontwikkeld voor gemeenten om in kaart te brengen hoe het staat het met de democratie in hun gemeente en levert een beeld op dat als startpunt kan dienen voor maatregelen om de  lokale democratie te versterken. De eerste 50 gemeenten die zich melden, kunnen gratis en met ondersteuning van de adviseurs van het programma hiervan gebruikmaken.

Verder start de inschrijving voor tien ontwikkeltrajecten van gemeenten, waarbij gemeenten ondersteund worden bij een specifieke vraag binnen hun organisatie-ontwikkelproces. Hoe leer je bijvoorbeeld als gemeentelijke organisatie om te gaan met de veranderende verhouding tussen gemeente en gemeenschap? Veel gemeenten zijn bezig met interne veranderprocessen om te komen tot een beter samenspel tussen de organisatie en de lokale samenleving, tot een nieuw democratisch samenspel.

Ook worden gemeenten uitgenodigd om samen aan de slag te gaan met de ondersteuning van de raad. Twintig gemeenteraden krijgen vanuit Democratie in Actie begeleiding op maat. Ze krijgen inzicht in bestaande mogelijkheden, en worden begeleid om in de praktijk aan de slag te gaan met het verbeteren van de ondersteuning van de raad. Bijvoorbeeld door te werken met een individueel opleidingsbudget voor raadsleden. Incidenteel wordt per gemeente een extra opleidings- en ondersteuningsbudget beschikbaar gesteld.

Ten slotte vindt de lancering van het netwerk Lokale Digitale Democratie plaats. Vanuit het netwerk wordt gewerkt aan een inclusieve en veilige lokale digitale democratie. De netwerkpartners zullen themagewijs (in wisselende coalities) samenwerken.. Hierbij worden de deelnemers ondersteund in het leerproces én hoe succesvolle praktijken op te schalen. Op de dag van de lokale democratie kunnen gemeenten zich bij het netwerk aansluiten.

In Democratie in Actie zijn het ministerie van BZK, VNG, de beroepsverenigingen in het lokaal bestuur en vele andere partners vertegenwoordigd. Meer informatie: www.lokale-democratie.nl/democratieinactie

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *