nieuws

Democratische waarden in Nederland niet altijd onvoorwaardelijk

Een aanzienlijk aantal Nederlanders vindt dat de democratie soms opzijgeschoven mag worden om urgente problemen aan te pakken. Deze opvatting komt bij aanhangers van alle politieke partijen voor. Dat blijkt uit het rapport Democratisch bewustzijn in Nederland. In opdracht van de Anne Frank Stichting deed het Verwey-Jonker Instituut in 2019 en begin 2020 onderzoek naar de ontvankelijkheid voor antidemocratisch gedachtegoed en de weerbaarheid daartegen in Nederland. Dit is de eerste rapportage van een nieuw, longitudinaal onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de meeste Nederlanders het eens zijn over de grondbeginselen van de parlementaire democratie en rechtsstaat. Zij onderschrijven onder meer dat regeringspartijen bij verkiezingen mogen worden afgestraft als zij hun beloftes niet nakomen, dat oppositiepartijen en media vrij zijn om kritiek te uiten op de regering en dat er onafhankelijke rechters moeten zijn. Met andere woorden: de democratische gezindheid is groot. Tegelijkertijd kiest een aanzienlijk aantal Nederlanders (waarvan de overgrote meerderheid de beginselen van de parlementaire democratie zegt te onderschrijven) voor niet-democratische opties om grote problemen in de Nederlandse samenleving aan te pakken.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

  1. De grondrechten van de burger mogen op geen enkele manier geschaad worden. Dus het traject van inspraak, zienswijze, bezwaar en beroep dienen altijd aanwezig te blijven. Dat er dan uiteindelijk op basis van zwaarwegende argumenten toch andere, dan de door bezwaarmakers gewenste, keuzes gemaakt (mogen) worden, dat is democratie. Waarbij de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de gemaakte keuze(s) dan wel komen te liggen bij de keuzemakers en de mogelijke (financiele) gevolgen ook door die instantie gedragen moeten worden.

  2. Als je iets grondbeginselen noemt geef je daarmee aan dat je daar onder geen enkele omstandigheid aan tornt of van afwijkt….
    De democratie opzij kunnen zetten voor ‘bepaalde’ situaties impliceert dat democratie geen grondbeginsel meer is.