nieuws

ECN, TNO en Wageningen Research bundelen hun krachten

ECN, TNO en Wageningen Research gaan hun krachten bundelen. De onderzoekscentra voegen diverse activiteiten samen tot twee nieuwe onderzoekscentra: één voor energie-innovatie en één voor voedselinnovatie.

Onderzoeksorganisatie TNO heeft veel expertise op energiegebied. Het duurzame energieonderzoek van ECN naar bijvoorbeeld zonne- en windenergie en energiebesparing sluit aan op deze expertise. Met dit besluit wordt ECN’s onderzoek naar duurzame energievoorziening samengevoegd met de energiepoot van TNO. Dit zal leiden tot meer focus en samenhang in het onderzoek en zo ontstaat één herkenbaar onderzoekscentrum. De intentie is dat dit onderzoekscentrum van start gaat op 1 januari 2018.

Het onderzoek en advies dat ECN uitvoert als ‘rekenmeester’ van het kabinet op het gebied van energiesubsidies, de Nationale Energieverkenning en diverse beleidsmaatregelen, wordt ondergebracht bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Op deze manier wordt de onafhankelijkheid van het rekenmeesterschap gegarandeerd.

Wageningen Research heeft een sterke positie als onderzoeksorganisatie voor agro, biobased, natuur en voeding & gezondheid. Door de overheveling van TNO’s expertise op het gebied van voedsel naar Wageningen ontstaat hét Nederlandse onderzoekscentrum voor voedselinnovatie. Dit zogenoemde Dutch Food Initiative gaat een krachtige regierol vervullen voor toegepast onderzoek naar voeding & gezondheid. De nieuwe samenstelling van beide kennisinstituten zal per 1 januari 2018 een feit zijn.

ECN wordt gesplitst waarbij het onderzoek naar duurzame energievoorziening en de nucleaire energieactiviteiten uit elkaar worden gehaald. Nadat het energieonderzoek samengaat met TNO, resteren in ECN nog de nucleaire activiteiten van de Nucleair Research and Consultancy Group (NRG) en het verwerken en afvoeren van historisch radioactief afval.

NRG is de dochteronderneming van ECN voor nucleair onderzoek in Petten en is Europees marktleider in de levering van medische isotopen voor geneeskundige toepassingen. Daarnaast is de onderneming verantwoordelijk voor de veilige afvoer van historisch, nucleair afval dat in Petten opgeslagen ligt. Met dit besluit komen het kabinet en ECN een financieel arrangement overeen. Het kabinet stelt 40 miljoen euro beschikbaar bestemd voor het verwerken en afvoeren van het historisch radioactief afval. Daarnaast geeft het arrangement, in combinatie met de eerder genomen maatregelen, NRG de financiële ruimte om te blijven voorzien in de levering van medische isotopen aan miljoenen patiënten wereldwijd.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *