nieuws

Ethiek en technologie in het publieke domein

Digitale ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Maar zijn onze vrijheid en democratie voldoende geborgd in de digitale wereld? Om die vraag te beantwoorden zijn de TU Delft en de provincie Zuid-Holland een samenwerking aangegaan. Promovendus Joost Mollen van de TU Delft gaat de komende jaren bij de provincie Zuid-Holland onderzoek doen naar het raakvlak ethiek, beleid, innovatie en technologie. Deze samenwerking tussen de provincie en TU Delft is erop gericht fundamentele waarden zoals democratie, vrijheid en gelijkwaardigheid in te bedden in innovatieve technische toepassingen van beleid.

De introductie van experimentele technologieën brengt onzekerheden, botsende waarden en mogelijk onvoorziene gevolgen met zich mee. Overheden zien zich geconfronteerd met wezenlijke dilemma’s: aan de ene kant kunnen innovatieve technologieën de bedrijfsvoering en dienstverlening beter en efficiënter maken, terwijl ze aan de andere kant een potentiële bedreiging kunnen vormen van onze menselijke waarden en democratische inbedding.

Het onderzoek dat in opdracht van de provincie Zuid-Holland de komende jaren uitgevoerd wordt, zal zich richten op locaties zoals testbeds, living labs en fieldlabs waar opkomende technologieën worden getest in en met de samenleving. Dit testen roept vragen op over morele verplichtingen – bijvoorbeeld het handelen binnen ethische richtlijnen. Het onderzoek moet waarden en richtlijnen opleveren waarop technologisch-experimentele initiatieven moeten worden ingericht zodat er geen ethische conflicten zijn in de uitvoering.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *