nieuws

Gebiedsgericht werken vraagt om investeren in relaties

Gebiedsgericht werken is een succesvol middel om grote transitieopgaven te realiseren. Maar het heeft vertrouwen en wederzijds begrip nodig, omdat anders frustraties en vertraging ontstaan, zeggen Deltacommissaris Co Verdaas en Monique Gulickx, adviseur lerende aanpak gebiedsontwikkeling bij RVO. In de MOOC Gebiedsgericht werken voor een duurzame leefomgeving leggen ze uit hoe overheden tot een goede gebiedsgerichte aanpak kunnen komen.

Co Verdaas: ‘Veel opgaven hebben een ruimtelijk effect en hangen deels samen of zijn zelfs afhankelijk van elkaar. Ze raken ook altijd aan bestaand ruimtegebruik. Daarom is het voor de hand liggend of zelfs noodzakelijk om opgaven niet geïsoleerd als losstaande ambities te benaderen, maar vanuit een samenhangend gebied te bezien wat er aan ambities is, hoe deze samenhangen en hoe ze kunnen worden uitgevoerd.’ Gulickx vult aan: ‘Bij een gebiedsgerichte aanpak staat het gebied centraal: welke organisaties spelen een rol, wie zijn de betrokkenen, welke belangen zijn er, wat speelt er, wat leeft er in het gebied? Gebiedsgericht werken gaat daarnaast en vooral om een goede, gelijkwaardige samenwerking tussen de verschillende overheidslagen onderling en met andere regiopartners. We hebben 26 landelijke programma’s die door de gebieden moeten worden uitgevoerd. Alleen in de gebieden zijn het geen 26 afzonderlijke thema’s, het is een integraal geheel. We moeten systemisch kijken, met alle betrokken partijen.’

*Dit is het eerste deel van een artikel uit PD 49: Leefomgeving Lees hier verder

Beeld: OMOOC

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *