nieuws

Raadsgriffies zijn te klein

De omvang van de griffie in gemeenten is niet toereikend om de raad goed te ondersteunen. Alleen in grote gemeenten komt de omvang van de griffie in de buurt van wat wenselijk en nodig is. Dat staat in het benchmarkrapport Raadsgriffies anno 2022. De toekomstbestendige lijn! van BureauMB.

In de kleinste gemeenten, met minder dan 25 duizend inwoners, heeft de gemeenteraad een griffie met een gemiddelde omvang van 1,71 fte. De kleinste griffie heeft een omvang van 0,45 fte, de grootste 3 fte. In de 64 middelgrote gemeenten (met 25 tot 60 duizend inwoners) heeft de gemeenteraad een griffie met een gemiddelde omvang van 2,89 fte. De kleinste griffie heeft 1,43 fte en de grootste 5,16 fte.

In de zestien grote gemeenten, met meer dan zestigduizend inwoners, komt de gemiddelde omvang van de griffie uit op 5,13 fte. De kleinste griffie heeft een omvang van 2,20 fte en de grootste een omvang van 8 fte. Landelijk ligt de gemiddelde omvang per griffie op 3,6 fte, zo heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in 2022 vastgesteld in eigen onderzoek, met een gemiddelde van vier medewerkers per griffie.

Om voldoende slagkracht te hebben en als gemeenteraad echt duaal te kunnen functioneren, is het in alle gemeenten nodig dat de omvang van de griffie groter wordt. De basisgriffie van kleine gemeenten die ligt tussen 0,5 tot 3 fte moet volgens de onderzoeker omhoog naar 4 fte. De plusgriffie in middelgrote gemeenten, die een gemiddelde omvang hebben van 3 tot 5 fte moet omhoog naar 5 tot 6 fte. De griffie in de grote gemeenten met een omvang van 5 tot 8 fte moet om voldoende slagkracht te hebben omhoog naar 7,5 tot 10 fte, concludeert onderzoeker Marcel Bouman in het rapport.

De griffie is het eerste aanspreekpunt van de raad en geeft ondersteuning aan de raad en de raadscommissies. De griffie is secretaris tijdens de raadsvergaderingen en is namens de raad de vertegenwoordiger, belangenbehartiger en gesprekspartner in de driehoek met burgemeester en gemeentesecretaris.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *