nieuws

Grondstoffenakkoord

Op dinsdagmiddag 24 januari zetten het Nederlandse bedrijfsleven, overheden, vakbonden en milieuorganisaties in Den Haag hun handtekening onder het nationaal grondstoffenakkoord. In dit akkoord staan afspraken die de partijen maken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Het is de uitkomst van het in september gepresenteerde plan van het kabinet voor de omslag naar een volledig circulaire economie, waarbij grondstoffen optimaal worden ingezet en hergebruikt.

Met het grondstoffenakkoord wordt ook de weg vrijgemaakt voor nieuwe innovaties om verpakkingen en producten beter recyclebaar te maken. De omslag naar een circulaire economie is niet alleen goed voor ons klimaat, maar levert ook inkomsten en banen op. De kennis die hiermee in Nederland wordt opgedaan, kan ook weer door andere landen worden toegepast.

Het grondstoffenakkoord wordt dinsdagmiddag door tientallen bedrijven en instellingen ondertekend. De hoofdondertekenaars zijn:

– Staatssecretaris Sharon Dijksma (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
– Minister Henk Kamp (Ministerie van Economische Zaken)
– Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW)
– Michaël van Straalen (voorzitter MKB-NL)
– Jan Nico Appelman (gedeputeerde Flevoland namens IPO)
– Isabelle Diks (wethouder Leeuwarden namens VNG)
– Tjerk Wagenaar (directeur Stichting Natuur & Milieu)
– Ingrid ter Woorst (bestuurslid Unie van Waterschappen)
– Ruud Kuin (vice-voorzitter FNV)
– Nic van Holstein (voorzitter VCP, Vakcentrale voor Professionals)

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *