nieuws

Helft van bevolking wil progressievere belastingen

Hoewel het Nederlandse belastingsysteem met al zijn verschillende heffingen en tarieven veel te ingewikkeld is voor de gemiddelde burger, heeft hij volgens onderzoekers aan de Universiteit Tilburg wel een globaal idee over faire belastingdruk en een dito verdeling van belastingen.

Het publieke debat over belastingen gaat gepaard met sterke frames. Waar sommigen vinden dat de allerrijksten meer moeten betalen, beschouwen anderen hogere belastingtarieven voor de rijken als een uiting van ‘jaloezie’. Tegelijkertijd is draagvlak voor de verdeling van de lasten een belangrijke voorwaarde voor de legitimiteit van herverdeling via het stelsel van sociale zekerheid en voorzieningen. Onderzoek aan de Universiteit Tilburg laat zien dat opinies over het belastingstelsel erg divers zijn.

Een groot deel – 50 procent – van de respondenten wenst een progressievere verdeling van de belastingen. Circa 20 procent is ontevreden over de hoogte van álle belastingen. De grootste gemene deler in de belastingopinies is dat de lage inkomensgroep het meest als overbelast worden gezien. Opvallend is dat bijna 30 procent tevreden is met de huidige verdeling van belastingen over de verschillende inkomensgroepen. Deze groep wordt in het debat vaak minder goed gehoord.

De gemiddelde lastendruk in Nederland, rond 38 procent van het bruto binnenlands product (bbp), ligt dichtbij het gemiddelde van de 34 landen die zijn aangesloten bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Kenmerkend voor ons land is verder dat de belastinginkomsten voor een relatief groot deel bestaan uit sociale zekerheidspremies, terwijl de inkomstenbelasting veel minder dominant is.

Bron: Sociale Vraagstukken

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *