nieuws

Hoe moet de Nederlandse infrastructuur er in 2030 en later uitzien?

De Duurzame Impact Strategie Infra biedt de bouwstenen om een duurzame transitie van asfalt- naar wegverhardingsprojecten in de infrasector mogelijk te maken. De essentie: samenwerking en projectoverstijgende aansturing komen in de plaats van de huidige gefragmenteerde praktijk. De strategie is opgesteld door publieke en private partijen samen; het proces is begeleid vanuit Nyenrode Business Universiteit, de betrokkenen namen deel op persoonlijke titel en uit intrinsieke motivatie om de sector te verduurzamen.

‘Het is een initiatief dat spontaan is ontstaan in de sector,’ verduidelijkt docent Publiek-Private Samenwerking Maurits Sanders, een van de twee begeleiders vanuit Nyenrode. ‘Iedereen beseft dat het belang van duurzaamheid toeneemt en onderschrijft dat ook, maar het gaat te traag. De sector is daarom aan tafel gaan zitten. Het is dus niet iets wat is opgelegd vanuit de publieke sector, het is geen opdracht, maar het is ontstaan als een dialoog die voor alle partijen toegankelijk is. Dat is uniek; de schoonheid van het initiatief is bovendien dat directeuren en strategen op koersbepalend niveau hiermee de schouders onder de transitie zetten.’ Er gebeurt al veel, bijvoorbeeld bij de inkoop en bij het hergebruik van materialen; zo is Nederland koploper bij het hergebruik van asfalt. Bijna de helft van het nieuwe asfalt wordt gemaakt met gerecycled materiaal, maar de productie kost veel energie en veroorzaakt een hoge CO2-uitstoot. Nog meer recyclen heeft dan ook niet zoveel zin. Fredy Sierra Fernandez, strategisch adviseur en business developer bij het Transitiepad Duurzame Wegverhardingen bij Rijkswaterstaat: ‘De transitieopgave die we hebben, van lineair naar circulair, wil zeggen dat we van asfalt overgaan op andere vormen van wegverharding met duurzame, biobased materialen, en een gezonde wegverhardingssector gericht op circulariteit.’ Sanders: ‘Er zijn nu al goede initiatieven op het gebied van duurzaamheid, maar ze zijn gefragmenteerd; iedere partij werkt op projectniveau op zichzelf en zet stappen maar die blijven binnen de muren van de eigen organisatie. Die praktijk moeten we doorbreken. We moeten op sectorniveau samenwerken om een gezonde en duurzame samenleving te realiseren.’

Eindbeeld
Om een grote stap in duurzaamheid te maken is niet gekeken vanuit de bestaande situatie, maar is een schets opgesteld hoe de infrastructuur er in 2030 en later uit moet zien. Sierra Fernandez: ‘Daarvoor zijn we gaan backcasten, niet kijken naar nu maar naar de gewenste situatie in 2030, 2040 en verder. Vanuit dat grote eindbeeld hebben we als sector, opdrachtgevers en bedrijven samen, vervolgens teruggekeken naar wat er nodig is om dat te realiseren. Wat bleek? We verliezen energie in het vasthouden van de bestaande praktijk.’ De strategie moet nu ook worden geïmplementeerd. Hiervoor worden vier projecten onder de loep genomen. De vraag is hoe die zouden verlopen als er volgens de impactstrategie was gewerkt: wat was er dan gedaan, wat was dan de uitkomst geweest? Het gaat om de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Twello, reconstructie van het knooppunt De Nieuwe Meer, aanpassing van de A12/A27 Ring Utrecht en Samenwerken in Waardegedreven Onderhoud (Groot Variabel Onderhoud) in Limburg en Brabant (verwijderen van oud asfalt en aanbrengen van nieuw). Sanders: ‘We stellen daarbij de vraag: wat zou je bij soortgelijke projecten in de toekomst kunnen doen en wat heeft dat voor consequenties voor de organisatie? De komende maanden praten we verder met elkaar, onder meer over die consequenties.’

*Dit is het eerste deel van een artikel uit PD 49: Leefomgeving Lees hier verder

Beeld: Shutterstock

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *