nieuws

Ministerie van IenW duurzamer

In 2017 is het ministerie van IenW duurzamer gaan opereren. Het energiegebruik is gedaald en ook de CO2 uitstoot. Niet alleen heeft het ministerie honderd elektrische auto’s aangeschaft, ook is het verhuisd naar een duurzaam kantoor, dat is verbouwd met 99,7 procent hergebruik van materialen. Verder is een aanbesteding gedaan van circulair kantoormeubilair voor 100.000 werkplekken.

Een en ander staat in het Duurzaamheidsverslag 2017 dat het ministerie onlangs heeft uitgebracht. Het rapport laat ook zien dat er nog een hele weg te gaan is om zelf volledig klimaatneutraal te zijn in 2030 en 100 procent circulair in 2050.

Het is voor de derde keer dat het ministerie een duurzaamheidsverslag publiceert. Het verslag geeft een beeld van onder meer het eigen energieverbruik, besparingen en de inkoop van duurzaam geproduceerde producten en diensten en maatschappelijke verantwoordelijk werkgeverschap, zoals het bieden van werkplekken aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (144). Ook beschrijft het de maatregelen en de inspanning die het laatste jaar zijn genomen door Rijkswaterstaat, het KNMI, het Planbureau voor de Leefomgeving, de Inspectie Leefomgeving en Transport, en de Nederlandse Emissie Autoriteit.

Het ministerie van IenW wil uiterlijk in 2030 volledig klimaat- en energieneutraal zijn. Dit houdt in dat het dan evenveel energie zelf opwekt als het verbruikt en netto geen CO2 of andere broeikasgassen uitstoot. Dat geldt voor de eigen organisatie en in onze keten. Het tussendoel voor 2020 is een CO2-uitstoot van tenminste 30 procent tot 40 procent minder dan in 2009 (het peiljaar).

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *