nieuws

Informatie- en archiefbeleid beter af bij BZK

Het digitale informatie- en archiefbeleid is te versnipperd en staat niet hoog genoeg op de landelijke, bestuurlijke agenda. Dat zegt Wilma Delissen-Van Tongerlo, burgemeester van Peel en Maas en voorzitter van de VNG Adviescommissie Archieven in de Publiek Denken-special Duurzaam Toegankelijke Informatie. ‘Digitale dienstverlening valt onder meer onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Archiefwet onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).  Beter zou zijn als het totale informatie- en archiefbeleid onder BZK zou vallen.’

Dat neemt niet weg dat Delissen vertrouwen heeft in de wijze waarop de overheid de digitalisering en verduurzaming van informatie en archieven aanpakt. ‘Burgers, bedrijven, gemeenteraden, journalistiek en onderzoekers zijn nog nooit zo goed bediend als tegenwoordig.’ De overheid doet er alles aan, aldus Delissen, om de veiligheid van duurzaam toegankelijke informatie zoveel mogelijk te waarborgen en misbruik te voorkomen. Ook houdt ze de privacy in het oog: ‘wat leggen we vast, wie mag dat inzien en hoe borgen we de veiligheid.’

In de special Duurzaam Toegankelijke Informatie komen verder aan bod:

– Informatiehuishouding
Gaten in het geheugen ondermijnen de eigen betrouwbaarheid van de overheid. Brenno de Winter, Mark van Twist en Fred van Kan over de toekomst van de informatiehuishouding.

-Openbaarheid voorop?
Openbaar maken wat niet betrouwbaar is heeft geen zin, meent bestuurlijk informatiekundige Geert-Jan van Bussel. Tip: Gebruik kritiek als input om de kwaliteit van je bestanden te verbeteren.

– E-Depot
Digitale informatie is versnipperd over netwerkschijven, e-mailaccounts en usb-sticks. Zonder aansluiting op een e-Depot dreigen veel overheidsgegevens verloren te gaan of ontoegankelijk te worden.

Digicommissaris Bas Eenhoorn pleit bovendien voor een integrale en overheidsbrede aanpak van de informatiehuishouding. ‘Anders blijft het bij pleisters plakken […] Er zijn snelle verbeterslagen mogelijk, zegt Eenhoorn. ‘Er ligt een gemeenschappelijke, digitale infrastructuur met hoogwaardige voorzieningen en met kwalitatief goede gegevens […] Het nieuwe perspectief voor overheidsbestuurders moet zijn: stuur op ‘de mens centraal’ bij de inrichting van de digitale overheid en houdt bij de implementatie steeds het overheidsbrede perspectief voor ogen.’

Initiatiefnemers
De Publiek Denken-special verschijnt 20 juni aanstaande. De special is mede mogelijk gemaakt door de stuurgroep AIDO van VNG, IPO, Unie van Waterschappen en het programma Archief 2020 dat wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de algemene rijksarchivaris.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *